13,62°C

Warszawa

All Stories

Aktywność na plus. Rusza nabór ofert w konkursie do tegorocznej edycji programu „Aktywni+”

Dla zachowania sprawności i czerpania satysfakcji z dnia codziennego niezwykle ważna jest aktywność zarówno fizyczna, jak i intelektualna. Za ten obszar odpowiadać będzie m.in. Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. – Dzisiaj rusza nabór w otwartym konkursie ofert w ramach tegorocznej edycji programu. Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów kwotą od 25 tys. do nawet 250 tysięcy zł – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Aktywność na plus. Rusza nabór ofert w konkursie do tegorocznej edycji programu „Aktywni+”

Testowanie nauczycieli klas I-III odbędzie się między 11 a 15 stycznia

Testowanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych na obecność SARS-CoV-2 odbędzie się między 11 a 15 stycznia 2021 r. Badania będą dobrowolne i bezpłatne. Nauczyciel z pozytywnym wynikiem nie będzie mógł wrócić do szkoły.

Ministerstwo Zdrowia zebrało informacje o zapotrzebowaniu na testy dla nauczycieli poprzez kuratoria i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Wynika z nich, że chętnych na przeprowadzenie testu  będzie ok. 190 tys. osób. Obecnie Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne zbierają listy imienne pedagogów ze szkół podstawowych.

Testy będą wykonywane metodą RT-PCR, w sanepidach oraz mobilnych punktach drive thru.

Testy na obecność koronawirusa będą dla nauczycieli odbywały się na zasadzie dobrowolności. Jeśli nauczyciel nie ma niepokojących objawów choroby i nie zdecyduje się na test, będzie mógł wrócić do nauczania.

Warto zaznaczyć, że powrót dzieci do szkół nie zależy od wyniku testowania nauczycieli, lecz od dalszego przebiegu epidemii.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi:

  1. Czy będą testowani również pracownicy szkolnej administracji i obsługi?

Tak. Personel ze szkół może także zgłaszać się do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Pracowników administracji obowiązują identyczne zasady jak nauczycieli.

  1. Czy Ministerstwo Zdrowia ma w planach testowanie nauczycieli przedszkoli?

Na dziś przygotowujemy testowanie kadry nauczania początkowego w szkołach przed powrotem do nauki stacjonarnej w klasach I-III.

  1. Kto odpowiada za testowanie nauczycieli?

Za proces testowania w powiatach odpowiadają powiatowe stacje sanepidu.

  1. Co grozi nauczycielowi, który nie będzie chciał się przetestować?

Testowanie jest dobrowolne.

  1. Kto zostanie poinformowany o wyniku testu danego nauczyciela?

O wyniku jest informowany pracownik. Jeśli wynik będzie pozytywny, wtedy pracownik automatycznie zostanie skierowany na izolację, a sanepid rozpocznie dochodzenie epidemiologiczne, by ustalić osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną.

Testowanie nauczycieli klas I-III odbędzie się między 11 a 15 stycznia

Rozpoczynamy system zdalnego monitorowania pacjentów z COVID-19

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w całej Polsce projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19. W jego ramach każdy, kto ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr. To urządzenie bada poziom saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem i przekazuje dane do centrum monitoringu.  Dzięki temu, w razie pogorszenia parametrów, do pacjenta szybko zostanie wezwane pogotowie ratunkowe. 

Rozpoczynamy system zdalnego monitorowania pacjentów z COVID-19

Warszawa otwiera nowoczesny dom długotrwałej opieki dla seniorów

Takiego ośrodka jeszcze nie było. Nowoczesne sale rehabilitacyjne, sanitariaty przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, całodobowa opieka – dziś na Białołęce prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, otworzył nowy  budynek w ramach działającego już ośrodka Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera.

Warszawa otwiera nowoczesny dom długotrwałej opieki dla seniorów

Zgłoś swoich pracowników z sektora ochrony zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19

Trwają zgłoszenia priorytetowej grupy „zero” do szczepień przeciw COVID-19. Do 28 grudnia 2020 r. szpitale węzłowe zbierają dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach. Za zebranie listy chętnych pracowników odpowiada pracodawca. Dane może przekazać w wygodny i szybki sposób za pośrednictwem specjalnego formularza online.

Zgłoś swoich pracowników z sektora ochrony zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19

Nowe perspektywy leczenia raka jajnika

Od listopada 2020 r. pacjentki z zaawansowanym rakiem jajnika w Europie mogą być leczone nowym inhibitorem PARP, który poprawia rokowania wszystkich pacjentek, które odpowiedziały na chemioterapię pochodnymi platyny [1].

Cel: wydłużenie czasu przeżycia bez nawrotu raka jajnika

Rak jajnika jest piątym najczęstszym nowotworem wśród Polek. Dotyka rocznie ok. 3,5 tys. kobiet [2]. Rak jajnika jest najczęściej chorobą o charakterze nawracającym – wznowy choroby doświadczy ok. 85 proc. pacjentek, u których zastosowano leczenie chirurgiczne i chemioterapię, w większości przypadków opartą na pochodnych platyny [3] [4]. W takich przypadkach schorzenie staje się cyklem następujących po sobie okresów nawrotów i coraz krótszych okresów wolnych od objawów, aż do etapu braku odpowiedzi na leczenie cytostatykami [4]. Dzięki zastosowaniu inhibitorów PARP, grupy leków ukierunkowanej molekularnie stosowanych w leczeniu podtrzymującym, możliwe jest opóźnienie wzrostu nowotworu i wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby [5] [7]. Stosowanie inhibitorów PARP u pacjentek z rakiem jajnika ujęte jest w kluczowych wytycznych międzynarodowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) [5]. Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) [6]. jak i w wytycznych dotyczących Praktyki Klinicznej w zakresie Onkologii (NCCN) [7].

Niewystarczająca liczba badań genetycznych

Ryzyko zachorowania na raka jajnika jest wyższe u kobiet z mutacjami w genach BRCA 1/2 niż wśród pacjentek bez tych zaburzeń genetycznych. Stanowią one od 15 do 24 proc. chorych. W większości przypadków raka jajnika nie stwierdza się związku nowotworu z mutacjami w genach BRCA1/2 [5]. Obecnie rekomenduje się badanie każdej pacjentki z rozpoznaniem raka jajnika pod kątem genetycznym [3]. W opinii ekspertów, w Polsce tylko ok. 30 proc. kobiet ma wykonywane badania w kierunku obecności mutacji, a aż 70 proc. nie ma takich badań [9]. W Polsce, w ramach programu „Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika”, inhibitory PARP są stosowane wyłącznie w nawrocie choroby i są dostępne tylko dla pacjentek z mutacją w genach BRCA1 i 2 [9]. Dla pacjentek bez mutacji BRCA lub tych, które nie mają zbadanego statusu mutacji w tych genach, terapia podtrzymująca nie jest obecnie refundowana.

Nowe perspektywy leczenia raka jajnika dzięki inhibitorom PARP

Od listopada 2020 r., dzięki rejestracji nowego inhibitora PARP w Europie, pacjentki chorujące na raka jajnika mogą być leczone nową terapią podtrzymującą. Może ona spowolnić wzrost nowotworów i wydłużyć czas przeżycia wolnego od progresji choroby. Badania wykazały, że terapia jest skuteczna u wszystkich pacjentek, które odpowiedziały na chemioterapię pochodnymi platyny [1]. Do tej pory leczenie inhibitorem PARP mogło być stosowane wyłącznie u pacjentek z rakiem jajnika z mutacją genu BRCA, czyli zaledwie u 15-24% wszystkich chorych z zaawansowaną postacią choroby [5] [10]. Jest to szczególnie istotne w realiach polskich, ponieważ większość pacjentek nie ma przeprowadzanego badania mutacji BRCA1/2 i do tej pory nie kwalifikowała się do leczenia podtrzymującego inhibitorami PARP [9] [10].

GSK w onkologii

Firma GSK skupia się na maksymalnym wydłużeniu przeżycia pacjenta za pomocą innowacyjnych leków. Leki GSK w fazie opracowania to głównie leki z dziedziny immunoonkologii, terapii komórkowej, epigenetyki nowotworów oraz syntetycznej letalności. Celem GSK jest stałe wprowadzanie nowych terapii w oparciu o zróżnicowane portfolio leków eksperymentalnych wykorzystujących elementy takie jak małe cząsteczki, przeciwciała, koniugaty leków z przeciwciałami oraz terapia komórkowa, samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi terapiami.

Informacje o firmie GSK

GSK to globalna firma z sektora ochrony zdrowia, opierająca swoją działalność na badaniach naukowych i kierująca się szczególnym celem, jakim jest pomaganie ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie undefined.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych lub do podmiotu odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl.

Literatura:

[1] González-Martín A, Pothuri B, Vergote I, et al; Niraparib in Patients with Newly Diagnosed Advanced Ovarian Cancer; N Engl J Med. 2019; 381:2391-2402

[2] Didkowska J. et al. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2017 roku; 2019

[3] Foley OW, Rauh-Hain JA, del Carmen MG. Recurrent epithelial ovarian cancer: an update on treatment. Oncotarget. 2019;10(36):3315-3327

[4] Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka jajnika, 2017

[5] ESMO Guidelines Committee, eUpdate – Relapsed Epithelial Ovarian Carcinoma Treatment Recommendations; 2020

[6] Tew W, Lacchetti C, et al; PARP Inhibitors in the Management of Ovarian Cancer: ASCO Guideline; J Clin Oncol. 2020; 1-28

[7] NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Ovarian Cancer Including Fallopian Tube Cancer and primary peritoneal cancer; 2020

[8] Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Zielona Księga. Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie.

[9] Profilaktyka kładzie nas na łopatki. Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Mariuszem Bidzińskim, ginekologiem onkologicznym, kierownikiem Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. M Skłodowskiej-Curie w Warszawie; grudzień 2020

[10] Ministerstwo Zdrowia. Programy Lekowe. Choroby Onkologiczne. undefined, [dostęp: styczeń 2021]

Źródło informacji: GSK

Data publikacji 13.01.2021, 08:55
Źródło informacji GSK
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.
Nowe perspektywy leczenia raka jajnika

Rozpoczynamy system zdalnego monitorowania pacjentów z COVID-19

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w całej Polsce projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19. W jego ramach każdy, kto ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr. To urządzenie bada poziom saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem i przekazuje dane do centrum monitoringu.  Dzięki temu, w razie pogorszenia parametrów, do pacjenta szybko zostanie wezwane pogotowie ratunkowe. 

Rozpoczynamy system zdalnego monitorowania pacjentów z COVID-19

Osocze dla chorych na COVID-19 - co przyszły dawca musi wiedzieć

Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa apelują do wszystkich osób, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe, do oddawania osocza krwi. Dzięki przeciwciałom, które ono zawiera, udaje się uzyskać lek, który pomaga wielu ciężko chorym na COVID-19. Jeśli przeszedłeś tę chorobę, sprawdź, czy możesz pomóc innym.

Osocze dla chorych na COVID-19 - co przyszły dawca musi wiedzieć

W miejskich szpitalach trwają szczepienia przeciw COVID-19

W szpitalach nadzorowanych przez miasto, z których osiem funkcjonuje obecnie jako szpitale węzłowe, w kolejce do szczepień czeka blisko 16 tys. personelu medycznego i niemedycznego z priorytetowej „grupy zero". Dotychczas wszystkie miejskie szpitale otrzymały niecałe 2,9 tys. szczepionek.

– Aby sprawnie szczepić lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz personel pomocniczy, szpitale węzłowe muszą mieć zapewnione dostawy odpowiedniej liczby szczepionek. Szacujemy, że w całej Warszawie w ramach etapu 0 na szczepienia czeka około 100 tys. osób, z czego połowa to pracownicy sektora ochrony zdrowia. Rząd ogłosił, że zapisy na szczepienia personelu medycznego oraz pracowników szpitali, przychodni i aptek potrwają do 14 stycznia. Obecnie z funkcjonujących w Warszawie 23 szpitali węzłowych osiem z nich to szpitale miejskie (Czerniakowski, Inflancka, Wolski, Bielański, Grochowski, Praski, Solec, św. Rodziny), do których w ramach szczepień etapu 0 zgłosiło się ponad 4 tys. własnego personelu oraz ponad 11 tys. pracowników z innych podmiotów medycznych, a lista zgłoszeń będzie dłuższa. We wszystkich miejskich szpitalach zaszczepiliśmy już ponad 2 tys. personelu – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Trwa proces szczepień pracowników ochrony zdrowia

Zgodnie z wytycznymi rządowymi w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 (NPS), priorytetem szczepień w etapie 0 zostali objęci pracownicy ochrony zdrowia, domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Możliwość zaszczepienia się w etapie 0 otrzymały również m.in. osoby wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Szczepieniami zostaną również objęci pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego, a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych. Zgodnie z wprowadzonymi przez rząd ustaleniami, etap 0 obejmuje również rodziców wcześniaków, które są hospitalizowane.

W oparciu o wytyczne rządowe, szczepienia personelu medycznego i niemedycznego odbywają się w szpitalach węzłowych, które szczepią zarówno swoich pracowników, jak i pracowników innych szpitali, przychodni i aptek.

Aktualnie we wszystkich dziesięciu szpitalach nadzorowanych przez miasto w ramach NPS zgłosiło się średnio 52 proc. załogi, w tym lekarzy, pielęgniarek  i pozostałego personelu.

Szczepienia dla seniorów i nauczycieli – brakuje wytycznych

Renata Kaznowska: – Władze centralne zapowiadają, że już 15 stycznia ma się rozpocząć proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19, a od 25 stycznia ruszą szczepienia kolejnych grup. W tym czasie nadal będą podawane dawki szczepień pracownikom sektora ochrony zdrowia.

Zgodnie z wytycznymi rządowymi w kolejnym, I etapie, szczepieniami przeciw COVID-19 zostaną objęci: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele. 

Jak podkreśla wiceprezydent Renata Kaznowska w Warszawie szczepienia w ramach etapu 0 i I obejmą ponad 630 tys. osób, z czego  ponad 480 tys. to seniorzy i dodaje: – Dotychczas wiemy, że jedynym kryterium kolejności szczepienia seniorów uwzględnionym przez rząd w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 jest wiek – Ministerstwo Zdrowia informuje, że w pierwszej kolejności szczepione mają być osoby powyżej 75. roku życia.

M.st. Warszawa, jako jednostka samorządu terytorialnego, będzie brało udział w organizacji transportu do punktów szczepień i opieki w tym czasie dla osób ze specjalnymi potrzebami: starszych, przewlekle chorych, z niepełnosprawnościami. Wiceprezydent Kaznowska podkreśla, że władze Warszawy wraz z dziewięcioma innymi miastami zrzeszonymi w Unii Metropolii Polskich (UMP) przekazały ministrowi Dworczykowi, który pełni funkcję pełnomocnika rządu ds. szczepień przeciwko COVID-19, propozycje szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. – Szacujemy, że w Warszawie będzie to grupa ok. 11 tys. mieszkańców, z czego ponad  tysiąc osób wymaga transportu specjalistycznego. Zaproponowaliśmy, aby osoby wymagające specjalistycznego transportu były szczepione w domach przez zespoły mobilne, a pozostała grupa, ok. 10 tys. mieszkańców, była dowożona transportem zorganizowanym przez miasto. Czekamy na zatwierdzenie tych założeń przez rząd – mówi Renata Kaznowska.

Samorządy nie otrzymały również szczegółowych wytycznych dotyczących szczepień kolejnych grup obywateli, w tym nauczycieli. Wiceprezydent Kaznowska podkreśla: – Aby przygotować się do procesu szczepienia kolejnej bardzo dużej grupy mieszkańców naszego miasta (32 tys. nauczycieli, 13 tys. kadry niepedagogicznej i 13 tys. pracowników przedszkoli), wysłaliśmy do pracowników oświaty zapytanie, kto będzie zainteresowany szczepieniem. Po 7 stycznia otrzymamy deklaracje, ilu nauczycieli w miejskich placówkach oświatowych chce się zaszczepić przeciwko COVID-19. Natomiast w Warszawie cały sektor oświaty, w tym prywatne placówki – to  blisko 68 tys. nauczycieli.

Warszawa razem z UMP wnioskowała o dodanie pracowników zarówno sektora oświaty, jak i żłobków do etapu I: – Zapisy dotyczące włączenia nauczycieli do tej grupy znajdują się w rządowym programie szczepień, natomiast czekaliśmy na decyzję rządu o objęciu szczepieniami w etapie I pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech – ten  postulat został przyjęty, ale nie widnieje w dokumencie rządowym. W efekcie to co znajduje się w Narodowym Programie Szczepień, który ma być wykładnią, znacznie odbiega od podawanych przez rząd informacji – mówi wiceprezydent Kaznowska.

Jakie grupy osób obejmą kolejne etapy rządowego programu szczepień?

W ramach etapu II ze szczepień będą mogły skorzystać osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagających wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. W etapie II szczepieniami zostaną również objęci pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

Wytyczne NPS określają, że w etapie III będą szczepieni przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz osoby powyżej 18. roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19.

Rejestracja na szczepienia i mapa punktów szczepień

Na rządowej stronie gov.pl/web/szczepimysie opisano, że proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (dokument e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Będą one generowane automatycznie zgodnie z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych, itd.).

Ponadto, lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowania (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL czy dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).

W celu umówienia wizyty, będzie można:

- skorzystać z bezpłatnej infolinii czynnej całą dobę pod numerem 989 (informacje na temat szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne  w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim);

- umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl),

- umówić się za pośrednictwem placówki, w której wystawiono e-skierowanie

lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Umówienie się na szczepienie nie będzie wymagało posiadania numeru e-skierowania, ponieważ wystarczające będzie podanie swoich danych osobowych. Po dokonaniu rezerwacji wizyty pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Pacjent będzie od razu umawiany na dwie wizyty i także przed drugą dawką szczepionki będzie powiadamiany SMS-em.

Rządowe źródła udostępniły również mapę z punktami szczepień przeciw COVID-19 w całej Polsce – te dane są na bieżąco akutalizowane. W Warszawie ponad 40 punktów szczepień zostanie utworzonych w miejskich placówkach medycznych, w sumie w mieście powstanie ich blisko 300. Pełen wykaz punktów znajduje się pod adresem: undefined.

Więcej informacji o powszechnych szczepieniach Polaków przeciw COVID-19:

gov.pl/szczepimysie/

gov.pl/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19gov.pl/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi

Karolina Gałecka

rzecznik prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

W miejskich szpitalach trwają szczepienia przeciw COVID-19

Kamień węgielny na rozbudowę Szpitala Bielańskiego wmurowany

Inwestycja, której koszt łącznie z wyposażeniem wynosi blisko 196 mln zł zostanie w całości sfinansowana z budżetu miasta, a zakończenie prac planujemy w 2023 r. W wyniku rozbudowy i modernizacji placówki, powstanie skrzydło szpitala o powierzchni blisko 10 tys. m², a nowoczesny blok operacyjny i oddziały zostaną uruchomione w nowych warunkach.

– Ostatnie miesiące szczególnie dobitnie pokazały, jak ważną rolę w naszym życiu pełni służba zdrowia. Nowoczesne szpitale, wysokiej klasy sprzęt medyczny i profesjonalna opieka – to są faktyczne działania, które podejmujemy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, i dodaje:
– Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego to wyczekiwana inwestycja, której koszty w całości sfinansuje miasto. Pod koniec czerwca podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który natychmiast przystąpił do prac budowlanych. Ich zakończenie zostało zaplanowane za trzy lata.

Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna za miejską służbę zdrowia podkreśla, że projekt rozbudowy i modernizacji Szpitala Bielańskiego został stworzony z udziałem personelu medycznego placówki i uwzględnia realne potrzeby pacjentów, jak i służb medycznych. – Co istotne, prace budowlane nie wpłyną na funkcjonowanie placówki – wszyscy pacjenci będą mieli zapewnioną ciągłość opieki medycznej i bezpieczeństwo podczas leczenia – podkreśla wiceprezydent Kaznowska.

– Na przestrzeni 60 lat istnienia placówka nieustannie przechodziła zmiany, by sprostać kolejnym wyzwaniom. Ten rok jest ich pełen, dlatego tak ważne jest, by służba zdrowia była odpowiednio dofinansowana – mówi Ewa Malinowska–Grupińska – przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. – Szpital Bielański to jeden z największych szpitali samorządowych w Polsce, w którym znajduje się ponad 560 łóżek dla pacjentów. Dzięki nowopowstałemu skrzydłu, będzie on również jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych – dodaje przewodnicząca.

Jak zmieni się szpital po rozbudowie

Prezydent Rafał Trzaskowski: – Dzięki dobudowaniu nowego, pięciokondygnacyjnego skrzydła o powierzchni blisko 10 tys. m², szpital rozszerzy swoją działalność – wśród projektowanych oddziałów znajdzie się nowoczesny blok operacyjny z dziesięcioma salami operacyjnymi, centralną sterylizatornią i oddziałem pooperacyjnym oraz oddział rehabilitacji.

Do dobudowanego skrzydła zostaną przeniesione oddziały intensywnej terapii, psychiatrii (wraz z przychodnią i oddziałem dziennym) oraz laboratorium. Dzięki łącznikowi z dwoma dźwigami łóżkowo-logistycznymi, dwoma dźwigami dla osób odwiedzających i pacjentów ambulatoryjnych, nowopowstałe skrzydło Szpitala Bielańskiego zostanie połączone z pozostałą częścią placówki. Powstanie również kondygnacja pomieszczeń technicznych.

Modernizacja i rozbudowa szpitala to pierwszy miejski projekt z zakresu ochrony zdrowia realizowany w całości w nowoczesnej technologii cyfrowego modelu 3D, powstający zgodnie z zasadami BIM - Building Information Modeling. Ten innowacyjny sposób projektowania, realizowania i zarządzania inwestycją umożliwia na każdym etapie budowy dostęp do cyfrowego modelu 3D obiektu z użyciem platformy komunikacyjnej, co pozwala na sprawne zarządzanie realizacją inwestycji.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. (lider) i Ed. Zueblin A.G., inwestorem jest m.st. Warszawa, inwestor zastępczy to Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Wsparcie miasta dla Szpitala Bielańskiego w czasie epidemii

Mimo że Szpital Bielański nie jest placówką jednoimienną, na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego są tu leczeni pacjenci zakażeni koronawirusem – obecnie to około 100 osób.

– Aby wesprzeć szpital w walce z koronawirusem, w ostatnim czasie zakupiliśmy trzy specjalne kontenery medyczne, który zostały uruchomione z początkiem listopada przed wejściem do SOR. Dzięki temu powstało 12 dodatkowych miejsc leżących dla pacjentów, które służą do izolacji osób podejrzanych o zakażenie COVID-19 – informuje wiceprezydent Kaznowska.

W ramach zadania przygotowano również jeden kontener do oceny stanu zdrowia pacjentów (triage), gdzie znajduje się stanowisko lekarza, pomieszczenie porządkowe oraz oddzielne pomieszczenie dla pacjenta.

Do Szpitala Bielańskiego trafiły również sprzęt medyczny, w tym dziesięć kompletnych stanowisk OiT oraz środki ochrony indywidulanej, które miasto zakupiło w ramach przygotowań do walki z pandemią.

Wiceprezydent Kaznowska dodaje: – W dobie epidemii miasto przekazało również fundusze na modernizację budynku patomorfologii i dźwigu, remonty głównego węzła cieplnego i istniejącego podjazdu w przychodni przyszpitalnej oraz dostosowanie wybranych pomieszczeń szpitala do przyjęcia pacjentów zakażonych i podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Na zakup aparatury medycznej do szpitala tylko w 2020 r. Warszawa przeznaczyła ponad 3,2 mln zł, w tym m.in. zakupiono dwa aparaty RTG, aparaty USG, kardiomonitory, aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej.

 

60-lecie Szpitala Bielańskiego

W tym roku Szpital Bielański obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. – Od początku działalności pracują tu najwyższej klasy specjaliści, lekarze, personel pielęgniarski, pomocniczy, pracownicy administracji. Z powodu epidemii nie odbędą się żadne uroczystości jubileuszowe związane z rocznicą uruchomienia placówki, dlatego - korzystając z okazji - dziękuję wszystkim pracownikom szpitala za codzienną ciężką pracę, zaangażowanie, za poświęcenie, które właśnie teraz zostało poddane tak trudnemu testowi – mówi prezydent Trzaskowski.

Szpital Bielański został oddany do użytku 19 grudnia 1960 r. Lokalizację dla powstania placówki wybrał i zatwierdził dr Aleksander Pachno (1912-1971), pierwszy w powojennej Warszawie kierownik Stołecznego Wydziału Zdrowia (1948-1956), a następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia (1956-1961). Budowa kompleksu szpitalnego w kształcie litery H, którego kubatura wynosiła około 160 tys. m³, trwała blisko 10 lat.

Pod koniec 1999 r. Szpitalowi Bielańskiemu nadano imię księdza Jerzego Popiełuszki, a przy wejściu głównym do budynku została wmurowana tablica pamiątkowa z popiersiem patrona.

W 2012 r. placówka była zapleczem medycznym podczas zorganizowanych w Warszawie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

W ostatnich latach z budżetu Warszawy łącznie przekazano szpitalowi dotacje w wysokości blisko 40 mln zł, dzięki którym m.in. zmodernizowano oddziały: chirurgii naczyniowej, wewnętrzny, neurochirurgii, ginekologii i położnictwa, urologiczny, a także wykonano remont pomieszczeń SOR.

Karolina Gałecka

rzecznik prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

Kamień węgielny na rozbudowę Szpitala Bielańskiego wmurowany

Działania Warszawy w czasie epidemii

Od początku wybuchu pandemii koronawirusa podjęliśmy szereg działań, aby zadbać o osoby najbardziej narażone na ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Przeznaczyliśmy ponad 80 mln zł na przygotowanie miasta do walki z epidemią, w tym ponad 35 mln zł na miejską służbę zdrowia.

Działania Warszawy w czasie epidemii

Kąśliwe, ostre pióro spotkało się z ogromnym zainteresowaniem czytelników, bo ludzie potrzebują bezkompromisowych gazet redagowanych przez niepokornych dziennikarzy. Informator Mazowsza, którego Wydawcą jest firma GR, nie zostawiało suchej nitki na tych, którzy szkodzili lokalnej społeczności. Mocne środki wyrazu i jednoznaczne tezy, szybko stały się znakiem rozpoznawczym gazety.
Naszym hasłem reklamowym jest : „My postaramy się dowieść prawdy”.