Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński ponownie powołał prof. dr hab. Zbigniewa Wawra na dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Funkcję dyrektora instytucji prof. Wawer pełni od 2018 roku.

Prof. dr hab. Zbigniew Wawer

Prof. Zbigniew Wawer jest muzealnikiem i historykiem wojskowości – wybitnym znawcą umundurowania i znaków polskich jednostek z okresu II wojny światowej. Od października 2011 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej.

W latach 2012-2016 prof. Zbigniew Wawer był dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Od marca 2017 r. pełnił obowiązki dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, a od 2018 r. – dyrektora tej instytucji. Jest członkiem Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej oraz Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Rad Muzeów przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Muzeum Regionalnym w Kutnie, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie.

Prof. Zbigniew Wawer jest autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych, w tym monografii „Monte Cassino” – najpełniejszej polskiej pracy o bitwie, współautorem książki „Wojsko polskie w II wojnie światowej” oraz artykułów naukowych z zakresu historii Polski i wojskowości, a także publikacji popularnonaukowych dla „Rzeczypospolitej”, „Mówią Wieki”, „Poligon” i „Wojsko Polskie – Hachette”.