Z okazji obchodów Światowego Dnia Wyborów odbędzie się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach wyborczych” 3 lutego. Organizatorem Seminarium jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor”, działające przy Centrum Studiów Wyborczych na toruńskim Wydziale Prawa i Administracji. Naczelna Rada Adwokacka objęła seminarium honorowym patronatem.

Wydarzenie odbędzie się dnia 3 lutego 2022 r. za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Nabór abstraktów referatów trwa do 21 stycznia 2022 r., zaś jego wyniki zostaną ogłoszone uczestnikom 23 stycznia 2022 r. drogą mailową wraz z programem seminarium oraz instrukcjami logowania w aplikacji MS Teams.

 

więcej na :

https://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/wspolczesne-zagrozenia-demokracji-seminarium-3-lutego/