22,46°C

Warszawa

All Stories

Energa i PKN ORLEN wspierają strażaków

Gaszą pożary, pomagają w wypadkach drogowych, ale także aktywnie wspierają energetyków w sytuacjach kryzysowych. Robią to z narażeniem zdrowia i życia. Mowa o strażakach, którzy właśnie dziś obchodzą swoje święto - 4 maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka. Energa z Grupy ORLEN aktywnie wspiera straże pożarne. Wraz z początkiem maja rusza też kolejna edycja programu „Orlen dla strażaków” Fundacji ORLEN, w ramach którego mogą oni ubiegać się o pomoc.

 W naszej pracy często współpracujemy z energetykami. Są to np. pożary mieszkań, w których trzeba ściągnąć linię i odłączyć prąd. To także działania związane z usuwaniem skutków wichur, gdzie gałęzie i drzewa leżą na powalonej linii – mówi Konrad Korab, prezes OSP Robuń. – W zeszłym roku nasza jednostka złożyła do Energi wniosek o wsparcie. Dzięki pomocy, jaką otrzymaliśmy, zakupiliśmy dwa mundury. Trzeba przyznać, że to mundury „z wyższej półki”, które są nam bardzo pomocne w codziennej pracy.

– Wsparcie, jakiego strażom pożarnym udziela Energa z Grupy ORLEN wraz z Fundacją Energa, jest bardzo ważnym elementem dbania o naszą społeczność lokalną. Pomagając w zakupie sprzętu niezbędnego do codziennej służby strażaków, wspólnie dbamy o bezpieczeństwo – mówi Alina Skorb-Gała, kierownik Wydziału ESG Energi.

Energa i PKN ORLEN wspierają strażaków

Poczta Polska i MON rozwijają współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Minister Obrony Narodowej RP reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Prezes Poczty Polskiej podpisali porozumienie o współpracy w zakresie obrony cyberprzestrzeni.

MON współtworzy krajowy system cyberbezpieczeństwa, a Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym (w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe) realizując m.in. zadania wykonywane na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Współpraca obu instytucji przyczyni się do znaczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

Podejmowane wspólnie działania obejmować będą w szczególności wymianę informacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz informacji o zagrożeniach. Porozumienie dotyczy także korzystania z doświadczeń i wiedzy przez organizację wspólnych szkoleń oraz wzajemne kierowanie personelu do odbycia praktyk, a także współorganizowanie wizyt studyjnych i konferencji. Dokument obejmuje także współpracę w obsłudze incydentów cyberbezpieczeństwa, dzięki organizacji wspólnych ćwiczeń z zakresu reagowania na incydenty, jak również zaawansowaną analizę złośliwego oprogramowania i analizę podatności, w tym podejmowanie działań w zakresie ograniczania skutków tych incydentów.

Gwarantem realizacji zadań zawartych w porozumieniu z ramienia NCBC jest Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego MON (CSIRT) funkcjonujący w ramach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla państwa i obywateli. Robimy to nie tylko poprzez stałe monitorowanie resortowych sieci teleinformatycznych i zapobieganie incydentom, ale też przez aktywną wymianę wiedzy, informacji i doświadczeń z naszymi partnerami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. CSIRT MON we współpracy z pozostałymi podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w trybie ciągłym, 24/7/365 prowadzi dynamiczną analizę ryzyka i reaguje na zgłoszone incydenty. Podpisane porozumienie pozwoli na wymianę wiedzy i  własnych doświadczeń oraz informacji o zagrożeniach w cyberprzestrzeni pomiędzy zespołami – mówi  gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

- Dzięki zawartemu porozumieniu wzmacniamy partnerstwo związane z dbałością o zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, także w domenie cyber. Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z rosnącym znaczeniem technologii cyfrowych, w ciągu najbliższych lat należeć będzie do podstawowych zadań Poczty, zwłaszcza w kontekście wdrażania nowej strategii spółki, do której filarów zaliczamy m.in. zwiększenie udziału w rynku usług cyfrowych. Porozumienie umożliwi nam wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Ważną rolę w naszej współpracy będą odgrywały szkolenia, stałe zwiększanie świadomości użytkowników o zagrożeniach oraz możliwych sposobach obrony, a także budowanie zasobów eksperckich zdolnych stawić czoła wyzwaniom w obszarze cyberbezpieczeństwa – podkreślił Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Strony zadeklarowały również współpracę w zakresie inicjowania i prowadzenia projektów, a także wymiany związanych z nimi doświadczeń, dobrych praktyk i standardów. W obszarze zainteresowania stron znajdą się przede wszystkim projekty IT i te związane z cyberbezpieczeństwem, mające na celu zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności dla wykorzystywanych systemów i narzędzi.

- Poczta Polska musi uwzględniać w swym działaniu elementy cyberbezpieczeństwa - zagrożenia cały czas rosną, dlatego warto walczyć o zaufanie klientów, dbając o ich poczucie bezpieczeństwa. Poczta Polska ma potencjał do tego, by być jednym z najważniejszych podmiotów w cyfrowej transformacji Państwa. By ten cel osiągnąć musi także dołączyć do liderów rynku w obszarze cyberbezpieczeństwa. Współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej będzie miała kluczową rolę w tym procesie  – mówi Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poczta Polska to firma o ponad 460-letniej tradycji, największy operator na rodzimym rynku i największy pracodawca. Nasza sieć obejmuje 7 600 placówek pocztowych. Jesteśmy jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym, z którego korzysta ponad 90 proc. Polaków. Koncentrujemy się na wzmacnianiu najbardziej perspektywicznych obszarów – paczek, logistyki, usług finansowych i ubezpieczeniowych, usług międzynarodowych i na rzecz administracji publicznej. W ostatnim czasie Poczta Polska zdobyła 1. miejsce w rankingu Rzeczpospolitej w kategorii najcenniejszych polskich marek działających w sektorze usług. W 2020 r. Poczta została laureatem konkursu TOP Marka zajmując pierwsze miejsce w kategorii firm kurierskich. W konkursie o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Poczta Polska wygrała w kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym, zaś  w ogólnopolskim konkursie Lodołamacze Spółka za swoje działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami zdobyła II. miejsce w kategorii Otwarty Rynek Pracy.

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni  jest wyspecjalizowaną, elitarną jednostką  podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Centrum odpowiada za kluczowe obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT. NCBC pełni także funkcję CSIRT MON (Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego), odpowiadając za wykrywanie incydentów komputerowych  i  wsparcie 24/7/365  systemów teleinformatycznych dla RON, a także jest odpowiedzialne za utworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

NCBC współpracuje z krajowymi i zagranicznymi  ośrodkami w zakresie wymiany doświadczeń o zagrożeń w cyberprzestrzeni, bierze udział w ćwiczeniach krajowych i koalicyjnych,  prowadzi badania w zakresie budowy, wdrażania i użytkowania narodowych technologii kryptologicznych.

Kadra NCBC to ponad pięć tysięcy żołnierzy i pracowników RON, 10 jednostek podporządkowanych i ponad 100 Rejonów Wsparcia  Teleinformatycznego i Węzłów Teleinformatycznych w całej Polsce.

Poczta Polska i MON rozwijają współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa

Francja/ Airbus obiecuje samoloty wodorowe do 2035 roku

Koncern Airbus chce jako pierwszy z branży lotniczej wprowadzić do użytku samolot wodorowy. Francuskie media opisują we wtorek trzy projekty samolotów koncernu pod hasłem ZEROe („e” od „emisji zanieczyszczeń”). Samolot ma powstać do 2035 roku.

Pierwszy projekt Airbusa to turboodrzutowy samolot pasażerski na 120-200 osób, drugim jest samolot 100-osobowy turbośmigłowy, a trzecim projektem jest latające skrzydło na 200 pasażerów, którego płat ma być zintegrowany z kadłubem.

"Zamierzamy odegrać wiodącą rolę w najważniejszej przemianie, jaką kiedykolwiek doświadczyła nasza branża. Nasza wizja przyszłości bezemisyjnej (...) jest odważna, a koncepcje, które przedstawiamy, dają światu przebłysk naszych ambicji” – oświadczył prezes Airbusa Guillaume Faury, cytowany przez dziennik "Le Figaro".

Dla Faury'ego jest to "główny cel strategiczny" koncernu – podkreśla z kolei dziennik „Le Monde”.

"Latające skrzydło oferuje ogromną pojemność do magazynowania wodoru, dużą siłę nośną i możliwość modernizacji" – tłumaczył dyrektor ds. projektów Airbusa Jean-Brice Dumont, cytowany przez "Le Figaro".

Airbus pracuje nad projektami wodorowymi od początku roku w ramach konsorcjum złożonego również z firm Safran, Arianespace oraz Krajowego Biura Badań i Badań Kosmicznych (Onera).

Skonstruowanie samolotu wodorowego ma kosztować kilkadziesiąt miliardów euro. Koncern nie zdecydował, który projekt zostanie zrealizowany jako pierwszy.

W wywiadzie udzielonym dziennikowi "Le Parisien" prezes Faury opowiada się za „europejskim przemysłem wodoru”, który pozwoliłby na rozwój czystego transportu, zarówno drogowego, kolejowego, jak i lotniczego. Zdaniem szefa koncernu prym w konstrukcjach wodorowych wiodą Niemcy, które przeznaczyły na to 9 mld euro. Francja zamierza do 2030 roku wydać 7 mld euro na projekty z napędem wodorowym.

Konkurentami Airbusa z ambicjami budowy samolotów na wodór jest amerykański Boeing oraz chiński Comac.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)

ksta/ osk/ ap/

Francja/ Airbus obiecuje samoloty wodorowe do 2035 roku

Park Polskich Wynalazców coraz bliżej!

Urząd Dzielnicy Ursynów podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Parku Polskich Wynalazców. Do zadań wykonawcy należeć będzie także nadzór autorski podczas realizacji robót budowlanych. To kolejny krok przybliżający powstanie parku, którego koncepcja bazować ma na wynikach wcześniej przeprowadzonych konsultacji społecznych i zachować jak najbardziej naturalny charakter terenu. Planujemy, że budowa parku zakończy się w grudniu 2021 r.

Park Polskich Wynalazców coraz bliżej!

Inwestycje to przyszłość polskiej gospodarki

Inwestycyjne priorytety Polski w dobie pandemii Covid-19 w świetle digitalizacji i walki ze zmianami klimatu były głównym tematem dzisiejszej konferencji eksperckiej z udziałem Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii, Teresy Czerwińskiej, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także czołowych postaci świata biznesu, przedstawicieli instytucji finansowych i przedsiębiorców.

Inwestycje to przyszłość polskiej gospodarki

Wojewoda Mazowiecki o awarii "Czajki": niedopuszczalne jest przerzucanie winy na poprzedników

Gospodarowanie ściekami to zadanie samorządu, odpowiedzialność za przyczyny i skutki zaistniałej sytuacji ponoszą w pierwszej kolejności władze miasta – mówił wojewoda mazowiecki o awarii kolektorów doprowadzających ścieki do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie. "Niedopuszczalne jest przerzucanie winy na poprzedników" - dodał.

W sobotę doszło do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. W efekcie prowadzony jest tam awaryjnych zrzut ścieków do Wisły.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zapewnił w niedzielę, że w związku z ponowną awaria kolektorów doprowadzających ścieki do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie, jest gotów do udzielenia pomocy. "Służby Wojewody Mazowieckiego pozostają w stałym kontakcie ze służbami miejskimi, inspekcjami i instytucjami rządowymi zaangażowanymi w działania kryzysowe" – zapewnił.

Konstanty Radziwiłł podkreślił jednocześnie, że najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz zminimalizowanie negatywnych skutków dla środowiska i to będzie priorytetem działań rządowych. "Nie można jednak pominąć faktu, że gospodarowanie ściekami to zadanie samorządu, tak więc odpowiedzialność za przyczyny i skutki zaistniałej sytuacji ponoszą w pierwszej kolejności władze miasta, które od 14 lat są związane z jedną formacją polityczną" – powiedział. "Niedopuszczalne jest przerzucanie winy na poprzedników" – podkreślił.

Mazowiecki urząd wojewódzki poinformował również, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawił wojewodzie raport z podjętych działań. Miasto stołeczne zadeklarowało, że podejmuje intensywne działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn awarii. Potwierdzenie, w którym miejscu doszło do rozszczelnienia, będzie możliwe, według przekazanych informacji, po odwodnieniu tunelu. Przedstawiciele urzędu wojewódzkiego uczestniczyli w posiedzeniach zespołu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy; wicewojewoda Sylwester Dąbrowski brał udział w sztabie kryzysowym miasta Płocka.

Urząd wojewódzki podał także, że na polecenie ministerstwa środowiska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi badania dotyczące skali zagrożenia dla środowiska, a próbki pobiera Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska oraz sanepid.

Podczas niedzielnej konferencji prasowej władz Warszawy, poświęconej awarii układu przesyłowego do oczyszczalni "Czajka", prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ocenił, że "to, z czym mamy do czynienia, to przede wszystkim błędne decyzje, które były podejmowane w przeszłości". "Nie ulega żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z wadą systemową" - powiedział.

"Już w 1999 roku została podjęta decyzja, która była wtedy uznawana za kontrowersyjną, żeby nie budować dwóch oczyszczalni ścieków, również po lewej stronie Wisły, ale żeby budować przesył. Ta decyzja została potwierdzona w roku 2005" - mówił Trzaskowski. Wspomniał też o decyzji z 2006 roku, wskutek której zmieniono projekt i poprowadzono dwie nitki przesyłu w jednym tunelu, nie w dwóch.

Trzaskowski poinformował także, że w ciągu najbliższych dni wiadomo będzie, czy sensowne jest ewentualne powtórzenie tego, z czym mieliśmy do czynienia rok temu, czyli mostu pontonowego. "Wszystko wskazuje na to, że nie, z prostej przyczyny, pamiętacie państwo, że ten most pontonowy był obliczony na funkcjonowanie trzech miesięcy. Myśmy wtedy przez trzy miesiące te sto metrów tego rurociągu naprawili" - podkreślił.

Według danych przekazanych przez Wody Polskie - do Wisły, w związku z opadami deszczu, spływa obecnie ok. 15 tys. litrów nieczystości na sekundę. Wody Polskie apelują, aby nie korzystać z wody w Wiśle - nie wędkować, nie pływać, nie podchodzić do linii brzegu oraz nie używać wody do pojenia zwierząt i nawadniania gleby. (PAP)

dka/ aj/

fot. PAP/Paweł Supernak

Wojewoda Mazowiecki o awarii "Czajki": niedopuszczalne jest przerzucanie winy na poprzedników

Kąśliwe, ostre pióro spotkało się z ogromnym zainteresowaniem czytelników, bo ludzie potrzebują bezkompromisowych gazet redagowanych przez niepokornych dziennikarzy. Informator Mazowsza, którego Wydawcą jest firma GR, nie zostawiało suchej nitki na tych, którzy szkodzili lokalnej społeczności. Mocne środki wyrazu i jednoznaczne tezy, szybko stały się znakiem rozpoznawczym gazety.
Naszym hasłem reklamowym jest : „My postaramy się dowieść prawdy”.