Warszawski Ratusz przeciera oczy ze zdumienia …
punktualnie od 7.30 w kilku punktach na terenie stolicy nasi ludzie rozpoczęli akcję promocyjną Stowarzyszenie „STOP Dzikim Planom”.
Będziemy walczyć o prawidłową realizację planów zagospodarowania przestrzennego i przede wszystkim o większy szacunek ze strony władz nie tylko Warszawy, ale również wszystkich Dzielnic m.st. Warszawy dla opinii mieszkańców w sprawach ich dotyczących. Będziemy głosem sumienia i rozsądku.
Prosimy Was – władze m.st. Warszawy, abyście traktowali nas podmiotowo a nie przedmiotowo.
https://www.facebook.com/photo?fbid=110380415240842&set=pcb.110389438573273
https://stopdzikimplanom.pl/list-otwarty/