Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w grudniu 2022 roku dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 286,4 mln EUR (1 343,2 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 15,5 mln EUR (72,6 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec grudnia 2022 roku wyniósł łącznie 8 919,8 mln EUR (41 832,9 mln PLN).