22 marca minister Zbigniew Rau spotkał się w Warszawie ze swoim izraelskim odpowiednikiem Eli Cohenem. Tematyka rozmów objęła zagadnienia z zakresu relacji dwustronnych oraz najważniejszych kwestii znajdujących się aktualnie na agendzie międzynarodowej, w tym m.in. rosyjską agresję przeciwko Ukrainie oraz wzrost napięcia w relacjach izraelsko-palestyńskich.

Minister Rau wyraził gotowość do podniesienia polsko-izraelskich relacji dwustronnych na wyższy poziom w oparciu o wzajemny szacunek i zrozumienie oraz nadzieję na kontynuację wspólnych wysiłków na rzecz rozwiązania spraw, co do których oceny Polski i Izraela pozostają rozbieżne.

Strony zgodziły się, że promowanie kontaktów międzyludzkich, zwłaszcza wśród młodzieży, jest najlepszym sposobem na budowę i pogłębianie relacji pomiędzy Polakami i Izraelczykami, wolnych od negatywnych stereotypów i wzajemnych uprzedzeń.

Omówiono także przygotowania do obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim i wizyty prezydenta Izraela Icchaka Herzoga w Polsce.

W odniesieniu do rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, strona polska podkreśliła konieczność utrzymania solidarności międzynarodowej oraz dążenia do poniesienia przez Rosję pełnej odpowiedzialności za wszelkie bezprawne działania popełnione na Ukrainie, w tym zbrodnie wojenne. Szef polskiej dyplomacji zaapelował do strony izraelskiej o zwiększenie zaangażowania w świadczenie wielowymiarowego wsparcia dla Ukrainy.

Ministrowie rozmawiali także o aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem eskalacji napięcia w relacjach izraelsko-palestyńskich. Minister Rau, przedstawiając stanowisko Polski, z zadowoleniem przyjął fakt podjęcia przez strony rozmów, podkreślając konieczność wypracowania długoterminowej wizji rozwiązania konfliktu zgodnie z uzgodnionymi międzynarodowo parametrami, jak również utrzymania historycznego status quo w Jerozolimie, w tym w chrześcijańskich i muzułmańskich miejscach kultu. Wyraził także zaniepokojenie wzrastającym poziomem przemocy ze strony osadników, a także podkreślił, że osiedla żydowskie na Zachodnim Brzegu Jordanu i ich rozwój są nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego.

Spotkanie zakończyła ceremonia podpisania Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży.

 

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

 

fot. S. Indra/ MSZ