Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr Jarosław Sellin wzięli udział w pierwszym spotkaniu polsko-ukraińsko-litewskiej grupy roboczej ds. digitalizacji dziedzictwa kulturowego na Ukrainie.

Spotkanie polski-ukraińsko-litewskiej grupy roboczej ds. digitalizacji dziedzictwa kulturowego na Ukrainie, fot. Beata Tadyniewicz
Pracom grupy przewodniczą: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr Jarosław Sellin, wiceminister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Anastasia Bondar oraz wiceminister kultury Litwy Rimantas Mikaitis. Stronę polską reprezentują również przedstawiciele instytucji kultury szczególnie zaangażowanych w proces pomocy dla kultury na Ukrainie, Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Instytutu Polonika.

Powołanie Funduszu Trójkąta Lubelskiego na Rzecz Digitalizacji Dziedzictwa Kulturowego na Ukrainie jest wynikiem deklaracji złożonej podczas wizyty w Kijowie ministrów kultury Polski, prof. Piotra Glińskiego i Litwy, Simonasa Kairysa. Polski rząd na wniosek wicepremiera Piotra Glińskiego zadeklarował wsparcie Funduszu z budżetu państwa będącego w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundusz ma wspierać proces digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego na Ukrainie oraz stworzenie cyfrowej platformy ich archiwizacji, ochrony, rozwoju, rozpowszechniania i popularyzacji.

Podczas spotkania grupy roboczej wiceminister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Anastasia Bondar przedstawiła projekt digitalizacji dziedzictwa kulturowego przygotowany przez stronę ukraińską. Omówiono również najważniejsze zagadnienia merytoryczne i organizacyjne związane z działalnością Funduszu.