– Istotnym aspektem Światowego Forum Miejskiego w Katowicach (WUF11) było zaangażowanie się ludzi młodych w dyskusję na temat kreowania rozwoju miast. Młodzież jest dla nas jednym z kluczowych partnerów w tej debacie. To oni będą żyli w miastach przyszłości – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas spotkania z przedstawicielami kół naukowych, którzy aktywnie włączyli się w przygotowania do WUF11.

Trwałym dziedzictwem WUF jest ,,Plan Działań dla Miast’’. Dokument został podpisany przez 104 miasta z całej Polski, które chcą działać na rzecz zrównoważonego rozwoju swoich lokalnych społeczności. Jest on wizją transformacji miast, zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i rekomendacjami Nowej Agendy Miejskiej.

Ważnym elementem „Planu Działań dla Miast” jest „Narzędziownik dla społeczności lokalnych”.

Narzędziownik to z jednej strony – internetowa encyklopedia – zawierająca bazę wiedzy dotyczącą procesów zarządzania miastem i wpływu na przestrzeń miejską. Z drugiej – platforma wymiany doświadczeń, dająca możliwość komunikowania się pomiędzy mieszkańcami, społecznikami i aktywistami miejskimi.

Hasła do bazy redagowali przedstawiciele akademickich kół naukowych.

Dzisiaj wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak spotkała się z redaktorami Narzędziownika i podziękowała im za zaangażowanie w inicjatywę.

Zgromadzona wiedza i przykłady pomogą mieszkańcom polskich miast wpłynąć na otaczającą ich miejską przestrzeń oraz wzmocnić działania partycypacyjne w swoich lokalnych ojczyznach

– dodała wiceminister.

Spotkanie stanowiło również okazję do przedstawienia studentom dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej 2030 oraz systemu jej wdrożenia. Zaprezentowane zostały także inicjatywy i projekty strategiczne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) w zakresie polityki miejskiej.

Tworzymy Koncepcję Rozwoju Kraju 2050

Druga część spotkania miała formę warsztatów. Dotyczyły one tworzonego przez MFiPR dokumentu wizyjnego – Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050).

W KRK 2050 zawarte będą najważniejsze wyzwania stojące przed Polską oraz możliwe scenariusze rozwoju na najbliższe trzydzieści lat.

Chcemy, żeby dokument, który jest dedykowany także młodemu pokoleniu, odzwierciedlał jego punkt widzenia i oczekiwania, co do przyszłości kraju.