Dzieci i młodzież z gminy Ostrów Lubelski będą mogły korzystać z nowego autobusu, który został zakupiony dzięki dofinansowaniu z programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 750 tys. zł.

– Oto samochód za 800 tys. zł, z czego 750 tys. zł pochodzi z programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Takim podmiotem niewątpliwie jest OSP w Ostrowie Lubelskim – mówił minister Przemysław Czarnek, gratulując wszystkim druhnom i druhom zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa i edukacji.

Szef MEiN przypomniał, że strażacy z OSP w Ostrowie Lubelskim wystąpili do Ministerstwa Edukacji i Nauki z wnioskiem o dofinansowanie na zakup autokaru. Podkreślił, że jest on odpowiedzią na problemy związane z dostępem do transportu publicznego: – Ostrów Lubelski jest miejscowością, miastem położnym w takiej odległości od najważniejszych szlaków komunikacyjnych, która powoduje, że ciężko tutaj spotkać autobusy liniowe PKS, które na co dzień w innych częściach kraju często przewożą dzieci do szkół.

– Dlatego wniosek OSP w Ostrowie Lubelskim zyskał akceptację ministerstwa i finansowanie w wysokości 750 tys. zł. I odtąd tym pięknym samochodem nie tylko dowożone będą dzieci do szkół na terenie gminy Ostrów Lubelski i w Ostrowie Lubelskim, ale będzie on służył również Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym na wyjazdy edukacyjne, wychowawcze, na wycieczki – dodał szef MEiN.

Minister Przemysław Czrnek zachęcił również do składania wniosków w kolejnych edycjach programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Jak zaznaczył szef MEiN: – Programu jest niezwykle potrzebny po to, aby wspierać podmioty, które realnie wspierają system edukacji i wychowania.

„Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”

W ramach pierwszego rozstrzygnięcia w programie „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” na liście beneficjentów znalazła się m.in. Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Lubelskim”. Jednostka otrzymała 750 tys. zł. na zakup autobusu ISUZU Grand Toro. Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez beneficjenta we wniosku zakupiony autobus będzie wykorzystywany na potrzeby szkół: Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim, Szkoły Podstawowej w Rozkopaczewie, Szkoły Podstawowej w Kolechowicach oraz Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim.

Zakupiony autobus umożliwi dowożenie dzieci do i ze szkoły oraz organizację i realizację wycieczek, obozów i biwaków.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Lubelskim

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Lubelskim powstała w 1907 r. Należy do niej 70 druhen i druhów. Posiada 4 wozy bojowe oraz łódź z silnikiem zaburtowym.

Od kilku lat w ramach OSP funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz Orkiestra Strażacka. Strażacy chętnie współpracują z placówkami oświatowymi, cyklicznie organizując festyny dla dzieci i młodzieży, które uwzględniają problematykę bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Wideo