27 lipca minister Zbigniew Rau spotkał się w Warszawie z José Manuelem Albaresem Bueno, ministrem spraw zagranicznych, UE i współpracy Królestwa Hiszpanii. Spotkanie odbywało się w ramach XIV edycji Polsko-Hiszpańskich Konsultacji Międzyrządowych pod przewodnictwem szefów rządów.

Podczas spotkania szefowie dyplomacji omówili szereg zagadnień z zakresu współpracy dwustronnej i wielostronnej. Wyrazili zadowolenie z harmonijnie rozwijających się relacji, w tym dynamicznego dialogu politycznego na wszystkich szczeblach, dalszego ogromnego potencjału współpracy handlowej i inwestycyjnej oraz łączącej Polskę i Hiszpanię przyjaźni. Uznali, że w 30. rocznicę podpisania Traktatu o Przyjaźni i Współpracy warto wspólnie zastanowić się nad możliwościami umocnienia polsko-hiszpańskiego strategicznego partnerstwa poprzez przegląd i odnowienie Traktatu.

Oceniając wyniki szczytu NATO w Madrycie, ministrowie podkreślili konieczność utrzymania silnych relacji transatlantyckich i dalszego wzmacniania Sojuszu, zwłaszcza jego obecności na wschodniej flance. Ponowili pełne poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach. Omówili także dalsze możliwości wspierania tego państwa, w tym perspektywę powojennej odbudowy i planowane zaangażowanie Polski i Hiszpanii w to przedsięwzięcie. Wymienili ponadto poglądy na temat możliwych kolejnych sankcji wobec Rosji oraz podkreślili konieczność uniezależnienia Unii Europejskiej od rosyjskich źródeł energii. Przedyskutowali także kwestie dotyczące migracji, Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz rozszerzenia UE w kontekście decyzji o przyznaniu statusu kandydata Ukrainie i Mołdawii. Ponadto omówili priorytety hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE (II semestr 2023 r.) oraz przyszłości relacji Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską i Karaibami.

Szefowie dyplomacji Polski i Hiszpanii wyrazili zadowolenie ze zbieżności stanowisk w kluczowych kwestiach unijnych i wielostronnych, a także komplementarności interesów w wielu obszarach oraz znaczącego potencjału współpracy dwustronnej.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Hiszpanii stanowiło część Konsultacji Międzyrządowych odbywających się cyklicznie od 2003 r. Obydwa państwa utrzymują taki mechanizm tylko z partnerami uznawanymi za strategicznych. W konsultacjach udział wzięły resorty spraw zagranicznych, obrony narodowej, infrastruktury, polityki społecznej oraz rozwoju, i technologii. Konsultacje zakończyły się przyjęciem przez premierów Wspólnej Deklaracji.

 

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

 

Foto: Bartosz Peterman / MSZ