Konsultacje polityczne Polski i Kazachstanu

Konsultacje polityczne Polski i Kazachstanu

Konsultacje polityczne przeprowadzone 8 grudnia br. przez wiceministrów spraw zagranicznych Marcina Przydacza oraz Margułana Baimuchana potwierdziły dobry stan stosunków polsko-kazachskich.

 – Kazachstan pozostaje najważniejszym partnerem Polski w regionie Azji Centralnej, zarówno w sferze politycznej, jak i gospodarczej. Łączą nas także liczne więzi w innych dziedzinach, takich jak kultura i nauka, a ponad 30-tysięczna polska społeczność w Kazachstanie pozostaje naturalnym pomostem między naszymi krajami – ocenił wiceminister Przydacz. Odnosząc się do 85. rocznicy pierwszych deportacji ludności polskiej do Kazachstanu, która przypada w 2021 r., wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił, że polscy zesłańcy doświadzczyli od mieszkańców Kazachstanu licznych oznak pomocy i wsparcia.

Ministrowie zgodzili się, że w ostatnich latach nastąpiła znacząca intensyfikacja kontaktów dwustronnych na wyższych szczeblach, która w wymierny sposób przełożyła się m.in. na wzrost wymiany handlowej i działalności inwestycyjnej. Pozostajemy również solidarni w obliczu wspólnych wyzwań, takich jak pandemia COVID-19. Świadczy o tym skierowanie przez Polskę konwoju z pomocą humanitarną do Kazachstanu w listopadzie tego roku.

Rozmowa wiceministrów dyplomacji Polski i Kazachstanu była dobrą okazją do wymiany poglądów na kwestie dotyczące intensyfikacji współpracy w regionie Azji Centralnej oraz innych aspektów polityki międzynarodowej. –  Dobrze oceniamy naszą współpracę na forach międzynarodowych, w tym szczególnie w ONZ jako niestali członkowie Rady Bezpieczeństwa w 2018 r. – podkreślił wiceminister Przydacz. –  Dzięki dobrym relacjom politycznym w tym roku, mimo pandemii, udało nam się zwiększyć eksport polskich towarów do Kazachstanu o 53,9%. Równie dobrze oceniamy kontakty z Kazachstanem jako partnerem Unii Europejskiej – to pierwszy kraj regionu Azji Centralnej, który zawarł z UE umowę o wzmocnionym partnerstwie i współpracy.

Minister Przydacz pogratulował Kazachstanowi wyboru Kajrata Abdrachmanowa na stanowisko Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych. Wyraził również nadzieję na bliską współpracę z Wysokim Komisarzem oraz z Kazachstanem zarówno w ramach tzw. trójki, jak również podczas przewodnictwa Polski w OBWE w 2022 r.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych