Współczesne zagrożenia demokracji – seminarium 3 lutego

Z okazji obchodów Światowego Dnia Wyborów odbędzie się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach wyborczych” 3 lutego. Organizatorem Seminarium jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor”, działające przy Centrum Studiów Wyborczych [...]

Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Turcji

- Mam dużą satysfakcję z doskonałego stanu polsko-tureckich stosunków dwustronnych oraz intensywności wizyt. Jest to dowód na to, że chcemy wznieść nasze stosunki polityczne, gospodarcze i wojskowe na jeszcze wyższy poziom - powiedział minister Zbigniew [...]