W Opolu odbyło się spotkanie z dyrektorami opolskich szkół w ramach pilotażowej edycji programu Sportowe Talenty. W wydarzeniu uczestniczyli również: Piotr Nożdzak i Mikołaj Moszkowicz – koordynatorzy platformy SportoweTalenty.pl, a także wybitny reprezentant Polski w piłce ręcznej – Sławomir Szmal. Spotkanie poprowadził Kacper Lachowicz, trener koszykówki dzieci i młodzieży.

Sportowe Talenty to ogólnopolski program identyfikacji talentów sportowych oraz rozpoznawanie predyspozycji motorycznych dzieci i młodzieży zainicjowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Od roku szkolnego 2022/2023 ma być wprowadzany przez nauczycieli WF ze szkół województwa opolskiego oraz lubelskiego z perspektywą rozszerzenia na wszystkie województwa. Będzie miał on wymiar prozdrowotny. Dzięki niemu po raz pierwszy w historii uzyskamy kompleksową diagnozę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży.

Jako dyrektor sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego wiem, jak wiele zależy od nas nauczycieli i trenerów. To my, drodzy Państwo musimy dostrzec w tych młodych ludziach potencjał i zaszczepić w nich miłość do aktywności fizycznej

– powiedział Sławomir Szmal.

Celem programu, jak wielokrotnie podkreślali podczas dzisiejszego spotkania zaproszeni eksperci, jest odkrywanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów. Pomocna ma stać się platforma SportoweTalenty.pl, która zostanie udostępniona nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników testów sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji WF.

Chcemy, żeby program Sportowe Talenty ruszył pilotażowo w dwóch województwach po to, żebyśmy mogli go przetestować i udoskonalić. Pamiętajmy, że wprowadzenie tego programu nie dołoży pracy nauczycielom WF, a tylko wspomoże to, co i tak wykonują w codziennej pracy

– podkreślił Piotr Nożdzak.

Z kolei Mikołaj Moszkowicz wspomniał o tym, że program Sportowe Talenty nie zakłada przekazywania danych osobowych, ponieważ wyniki testów już na poziomie wprowadzania ich do systemu przez nauczyciela będą anonimizowane. Następnie wyniki zostaną z czasem udostępnione klubom sportowym, które za pośrednictwem szkoły będą mogły kontaktować się z rodzicami, aby zaproponować im dalszy sportowy rozwój ich dziecka.

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk w specjalnie przygotowanym materiale wideo zwrócił uwagę na nadrzędny cel programu, którym są korzyści płynące z uprawiania sportu.

Dziś wspólnie możemy pomóc dzieciom, rozbudzając w nich pasję do sportu i wspierając je w realizacji marzeń. Dlatego oddajemy do Państwa dyspozycji nowe narzędzie, które pozwala odkrywać i rozwijać sportowe talenty. Dzięki platformie nauczyciele wychowania fizycznego z Państwa szkół będą mogli z łatwością śledzić postępy uczniów, przeprowadzając proste testy sprawnościowe.

Spotkanie w Opolu było pierwszym z serii zaplanowanych wydarzeń przez Ministerstwo Sportu i Turystki w związku z promocją i wdrożeniem programu. Kolejne spotkania w województwie opolskim odbędą się z nauczycielami i zaplanowane są na 25, 28 i 29 listopada.