Informator Mazowsza
W 2012 roku powstał Magazyn Informator Mazowsza. Dzięki wielkiej determinacji jej założyciela pismo w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy stało się nieodzownym elementem życia społecznokulturalnego Mazowsza. Informator Mazowsza i jego dziennikarze pracujący na zasadzie Wolontariatu zajmują się problemami lokalnych społeczności. Polityka samorządowa to temat, który często gości na łamach wydań papierowych. Jesteśmy zaangażowani w propagowanie dobrych praktyk samorządowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, do których należą: Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez szerzenie świadomości na temat lokalnych inwestycji itp. Przeprowadzamy wywiady z przedstawicielami władz i organizacji społecznych działających na terenie wszystkich Dzielnic m.st. Warszawy i Gmin ościennych.
Patrzymy władzy na ręce i mamy w tej materii wiele sukcesów okupionych ciężką pracą i bezkompromisowymi atakami na członków naszej Redakcji. Dbamy o to, aby wszystko, co robimy, było zgodne z prawem. Jesteśmy w naszych działaniach rzetelni i uczciwi.
….
Portal www.imazowsza.eu to przede wszystkim informacje o charakterze społecznym, który prezentuje najważniejsze wydarzenia kulturalne oraz artykuły z zakresu historii i kultury Mazowsza. Każdego dnia zamieszczane są informacje o koncertach, wystawach, spotkaniach literackich, spotkaniach z ludźmi tworzącymi różnego rodzaju dzieła sztuki, zajęciach dla dzieci, imprezach sportowych, wydarzeniach historycznych, festiwalach filmowych.