Na Targówku, przy ul. Radzymińskiej 154, otwarto nowy Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych i z niepełnosprawnością. To druga tego typy placówka w tej dzielnicy, która będzie służyć seniorom i wspierać ich aktywność oraz samodzielność.

W Warszawie od lat naszym priorytetem jest opieka nad seniorami osobami potrzebującymi. Inwestycje, które dzisiaj realizujemy i które, mimo trudnej sytuacji finansowej, planujemy, świadczą o tym, że naprawdę bardzo poważnie traktujemy zobowiązania wobec osób starszych. I nie możemy też zapominać, że każdy z nas kiedyś będzie seniorem lub seniorką – powiedziała podczas otwarcia Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Odsetek seniorów w polskim społeczeństwie systematycznie rośnie, co widać także w Warszawie. Według danych statystycznych z 2021 roku ponad 25 proc. mieszkańców Targówka to osoby w wieku poprodukcyjnym. Z Domu Dziennego Pobytu będzie mogło korzystać od poniedziałku do piątku 45 podopiecznych, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Placówka przeznaczona jest dla osób po sześćdziesiątym roku życia, a także cierpiących na zaburzenia pamięci, w tym chorobę Alzheimera. W ofercie Dziennego Domu Pobytu znalazły się zajęcia terapeutyczne usprawniające pamięć i wpływające na utrzymanie dobrej kondycji psychicznej oraz zajęcia kreatywne i ruchowe. Seniorami zajmie się wykwalifikowana kadra m.in.: psycholog, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuta, opiekunowie i podolog.

Zadaniem domu jest podejmowanie działań służących utrzymaniu samodzielności osób starszych w miejscu zamieszkania, wspieranie aktywności społecznej środowiska seniorów, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu wolnego, zapewnienie opieki dziennej osobom z demencją i ich rodzinom oraz kreowanie długofalowej polityki senioralnej.