Kryzys na Ukrainie i wokół niej był w centrum uwagi sesji plenarnej otwierającej Zimową Sesję Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE 24 lutego. Urzędujący przewodniczący OBWE i minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Margareta Cederfelt oraz przewodniczący austriackiej Rady Narodowej Wolfgang Sobotka wyrazili zaniepokojenie bezpośrednią, otwartą inwazją Rosji na Ukrainę i pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w Europie, a także ponownie podkreślili rolę OBWE w ułatwianiu dialogu i budowaniu zaufania.

– Niesprowokowana inwazja Rosji na ukraińskie miasta i wsie stanowi fundamentalne naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych i Aktu Końcowego z Helsinek. Odwołanie do artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych w celu usprawiedliwienia tej zbrodni przeciwko ludzkości jest godne ubolewania i haniebne. Potępiamy w najmocniejszych słowach ten akt agresji. Oczekujemy, że strona rosyjska będzie honorować swoje międzynarodowe zobowiązania. Każde trwałe, polityczne rozwiązanie musi w pełni respektować suwerenność, integralność terytorialną i niezależność Ukrainy – powiedział podczas swojego wystąpienia Zbigniew Rau.

– Od samego początku polskiego przewodnictwa moim celem było dążenie do kompromisu i ułatwianie dialogu między stronami konfliktu, także z uwzględnieniem humanitarnego aspektu ludzi żyjących na obszarach dotkniętych konfliktami. Wymiar parlamentarny OBWE oraz samo Zgromadzenie Parlamentarne są stworzone do wzmacniania multilateralizmu i promowania zapobiegania konfliktom poprzez dialog. A dzisiaj to zadanie może mieć większe i ważniejsze znaczenie niż kiedykolwiek – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Głównym zadaniem powstałego w 1992 Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE (ZP OBWE) jest ułatwianie dialogu międzyparlamentarnego na rzecz realizacji celów OBWE, umacniania bezpieczeństwa i współpracy w trzech wymiarach: polityczno-wojskowym, gospodarczo-środowiskowym i ludzkim. Członkami Zgromadzenia jest 323 parlamentarzystów z 57 państw uczestniczących. Podczas zimowych spotkań Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE uczestnicy wysłuchują briefingów na wysokim szczeblu i omawiają projekty raportów na nadchodzącą Sesję Roczną.

Delegacja Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE liczy 8 przedstawicieli i 8 zastępców przedstawicieli, w tym po 6 posłów i 2 senatorów.

 

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ