22 kwietnia minister Zbigniew Rau uczestniczył w III edycji polsko-słowackich konsultacji międzyrządowych, w ramach których odbył rozmowę z ministrem spraw zagranicznych i europejskich Słowacji Ivanem Korczokiem. Podczas konsultacji pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Eduarda Hegera spotkali się również ministrowie ds. klimatu, gospodarki, spraw wewnętrznych, transportu, polityki regionalnej, rolnictwa, polityki rodzinnej i społecznej. Podpisano Wspólną Deklarację, która potępia bezprecedensowy atak Rosji na Ukrainę, a także wyznacza kierunki współpracy polsko-słowackiej na najbliższe miesiące.

Tematem przewodnim rozmów była agresja Rosji wobec Ukrainy. Ministrowie zgodnie zdecydowanie potępili zbrodniczą, nielegalną i niesprowokowaną inwazję Rosji, wspieraną przez reżim białoruski, na naszego wspólnego sąsiada – Ukrainę. Wskazywali również na brak możliwości powrotu do współpracy z Rosją w takim kształcie, w jakim funkcjonowała przed napaścią na Ukrainę. Ponadto omówili najważniejsze bieżące aspekty współpracy na rzecz władz i społeczeństwa ukraińskiego, możliwości pomocy humanitarnej dla Ukrainy i wsparcia ukraińskich uchodźców.

Minister Rau poinformował o stanie przygotowań do Konferencji donatorów pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy, która odbędzie się w maju w Warszawie. Przedstawił także swoje ostatnie działania jako przewodniczącego OBWE, w tym niedawną wizytę na Kaukazie Południowym. Kolejnym ważnym tematem były kwestie europejskich aspiracji Ukrainy, silnie wspieranych przez rządy Polski i Słowacji.

Podczas spotkania omówiono kwestię wzmocnienia wschodniej flanki NATO i scenariusze współpracy polsko-słowackiej w tym zakresie. Poruszone zostały główne wątki współpracy dwustronnej, w tym kluczową kwestię uruchomienia interkonektora gazowego, zaplanowanego w roku 2022 oraz inne ważne aspekty bieżącej współpracy gospodarczej.

W trakcie rozmów przedyskutowano także najważniejsze wątki współpracy regionalnej, również w ramach zbliżającego się słowackiego przewodnictwa w V4 oraz w ramach Inicjatywy Trójmorza.

 

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

 

Fot. Krystian Maj/KPRM