17 stycznia br. Minister Zbigniew Rau rozmawiał z Ministrem Spraw Zagranicznych Macedonii Północnej Bujarem Osmanim, który od 1 stycznia br. pełni obowiązki Przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wizyta ministra Osmaniego w Warszawie odbyła się bezpośrednio po jego wizycie na Ukrainie.

Szefowie dyplomacji Polski i Macedonii Północnej omówili aktualną sytuację związaną z rosyjską agresją przeciwko temu krajowi, w szczególności położenie ludności cywilnej dotkniętej brutalnymi rosyjskimi atakami. Dyskutowali również nt. agendy OBWE w związku z przejęciem przez Macedonię Północną przewodnictwa w Organizacji. Minister Rau wyraził poparcie dla priorytetów nowego przewodnictwa, w tym dla podtrzymania uwagi na wojnie na Ukrainie oraz na wsparciu dla ludności cywilnej w strefach konfliktu. Oba priorytety stanowiły również najważniejsze punkty polskiej agendy w Organizacji w 2022 r.  Ministrowie poruszyli również temat współpracy w ramach Trojki OBWE, której Polska jest uczestnikiem w tym roku.

 

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ