Na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, wizytę w Polsce złożył Dyrektor Generalny Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) – ambasador Fernando Arias. Podczas spotkania minister Rau omówił konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę dla architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym odniósł się do kwestii zagrożenia użycia broni chemicznej na Ukrainie i konieczności zapewnienia wsparcia dla Kijowa również ze strony OPCW.

– W obliczu rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie i pojawieniu się zagrożenia związanego z użyciem broni chemicznej, cała społeczność międzynarodowa musi jednoznacznie potwierdzić brak zgody na łamanie prawa międzynarodowego, którego istotnym filarem jest Konwencja zakazująca broni chemicznej – powiedział szef polskiej dyplomacji. W ocenie ministra Raua, Federacja Rosyjska zakaz ten niestety już kilkukrotnie złamała, używając broni chemicznej w Wielkiej Brytanii i przeciw rosyjskiemu opozycjoniście A. Nawalnemu. Szef polskiego MSZ podkreślił, że należy zrobić wszystko, aby kolejne przypadki łamania Konwencji, na straży której stoi OPCW, nie miały miejsca, tym razem na Ukrainie.

Podczas spotkania z Dyrektorem Generalnym OPCW, minister Rau omówił też zaangażowanie Polski w obszarze nieproliferacji broni chemicznej i jej wsparcie dla OPCW. Szef polskiej dyplomacji wskazał także na problem broni chemicznej zatopionej w Bałtyku i rolę, jaką OPCW mogłoby odgrywać w jej eliminacji.

Wizyta szefa OPCW w Warszawie odbyła się niemal dokładnie 25 lat po wejściu w życie Konwencji o zakazie broni chemicznej.

****

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) jest odpowiedzialna za realizację Konwencji o zakazie broni chemicznej. Polska ratyfikowała Konwencję w 1995 r. i po jej wejściu w życie w 1997 r. została członkiem OPCW. Organizacja odpowiedzialna jest za międzynarodowy nadzór nad eliminacją i zakazem rozwoju broni chemicznej. Za działalność na rzecz eliminacji broni chemicznej OPCW uhonorowane zostało w 2013 r. Pokojową Nagrodą Nobla. Polska należy do jednych z najbardziej aktywnych państw członkowskich OPCW. Przez ostatnie dwa lata Polska po raz siódmy pełniła funkcję członka Rady Wykonawczej OPCW. Polska, jako wyłączny autor, co roku przedstawia na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, rezolucję wspierającą wdrażanie Konwencji o zakazie broni chemicznej i OPCW.

 

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

 

Foto: B. Peterman/MSZ