Na rynku wewnętrznym UE jest luka prawna w zwalczaniu negatywnych skutków subsydiów zagranicznych, które zakłócają jego funkcjonowanie. Popieramy stworzenie narzędzi, które ją wypełnią – takie stanowisko zaprezentował minister rozwoju i technologii Piotr Nowak podczas posiedzenia europejskiej Rady ds. Konkurencyjności. W drugim dniu wizyty w Brukseli minister Nowak odbył także szereg spotkań bilateralnych z europejskimi ministrami rynku wewnętrznego i przemysłu.

Przemawiając na forum Rady ds. Konkurencji w Brukseli, minister Piotr Nowak w pierwszych słowach odniósł się do sytuacji na Ukrainie, która w nocy ze środy na czwartek została zbrojnie zaatakowana przez Rosję.

Potępiamy napaść Rosji na Ukrainę. Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim i apelujemy o pilne i zdecydowane działania, które doprowadzą do jak najszybszego pokoju na Ukrainie

– oświadczył polski Minister Rozwoju i Gospodarki.

Zbrojna agresja Rosji na terytorium Ukrainy była także tematem rozmów dwustronnych ministra rozwoju i technologii z ministrem przedsiębiorczości i technologii informacyjnych Estonii Andresem Suttem oraz z ministrem przedsiębiorczości i innowacji Szwecji Karlem-Petterem Thorwaldssonem. W trakcie spotkań poruszono także temat transformacji energetycznej i dwustronnych stosunków gospodarczych.

Piotr Nowak rozmawiał również z Komisarz ds. Energii Kadri Simson o sytuacji na rynku energetycznym, cenach energii i włączeniu do europejskiej taksonomii energii jądrowej i gazu ziemnego.

Subsydia zagraniczne zakłócające równe warunki konkurencji w UE

Pierwsza część czwartkowego posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności dotyczyła projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej o subsydiach zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny. Odnosi się ono do potencjalnych zakłócających skutków subsydiów zagranicznych na jednolitym rynku, które szkodzą równym warunkom konkurencji.

Brak obowiązku przestrzegania przez kraje trzecie unijnych regulacji dotyczących udzielania pomocy publicznej stawia przedsiębiorców prowadzących działalność w tych państwach na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do ich europejskich konkurentów. Propozycja KE ma doprowadzić do ograniczenia nieuczciwej konkurencji ze strony przedsiębiorców, działających na Jednolitym Rynku i wspieranych przez kraje trzecie, w stopniu większym niż pozwalają na to obecne przepisy unijne.

Uważamy, że rozporządzenie powinno zostać przyjęte jak najszybciej

– mówił podczas obrad minister Nowak.

Podkreślił, że w europejskim systemie jest luka prawna w obszarze zwalczania negatywnych skutków subsydiów zagranicznych na rynku wewnętrznym i Polska dostrzega potrzebę stworzenie narzędzi, które ją wypełnią. Minister wskazał kilka kwestii wymagających doprecyzowania w projekcie przepisów rozporządzenia, tak aby ich stosowanie było przejrzyste. Chodzi m.in. o zapisy dotyczące zamówień publicznych.

Spotkanie ministra Nowaka z Komisarz ds. Energii

Udział w posiedzeniu Rady był także okazją do spotkań bilateralnych ministra Piotra Nowaka, m.in. z Komisarz ds. Energii Kadri Simson.

Nie można deprecjonować związku między obecnymi skokami cen energii a wzrostem cen uprawnień do emisji w ramach systemu EU ETS. Wzrost ten budzi nasze obawy o możliwość powstania bańki spekulacyjnej

– powiedział podczas spotkania Minister Rozwoju i Technologii. Jego zdaniem system ETS powinien być albo silniej kontrolowany za pomocą istniejących narzędzi, albo potrzebne są w tym zakresie nowe rozwiązania.

Minister poinformował komisarz Simson, że Polska z zadowoleniem przyjęła zgodę Komisji Europejskiej na włączenie do europejskiej taksonomii energii jądrowej i gazu ziemnego.

Energia jądrowa jest bezpiecznym, bezemisyjnym i stabilnym źródłem wytwarzania energii

– podkreślił Minister Rozwoju i Technologii.

Minister Nowak wyraził obawę, że wprowadzenie opłat za emisję dwutlenku węgla w budynkach i w transporcie wygeneruje ogromne koszty i przyczyni się do ubóstwa energetycznego. Społeczny Fundusz Klimatyczny może okazać się niewystarczający do rozwiązania tego problemu.

Bardzo ostrożnie podchodzimy do propozycji stopniowego wycofywania paliw kopalnych z ogrzewania i chłodzenia. Proces ten w Polsce będzie musiał być znacznie wydłużony ze względu na istniejący, wysoko rozwinięty system sieci ciepłowniczych

– stwierdził minister Nowak.

Rada ds. Konkurencyjności o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Podczas posiedzenia Rady Komisja Europejska zaprezentowała dyrektywę w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zobowiązuje ona przedsiębiorstwa do publikowania szczegółowych informacji na temat kwestii takich jak środowisko i prawa socjalne. Poszerza też i zaostrza obowiązujące przepisy o sprawozdawczości niefinansowej.

Rada ds. Konkurencyjności COMPET

Rada ds. Konkurencyjności odpowiada za zwiększanie konkurencyjności i wzrostu w Unii Europejskiej w dziedzinach: rynek wewnętrzny, przemysł, badania i rozwój, przestrzeń kosmiczna. Spotkania Rady odbywają się cyklicznie, kilka razy w roku.

W zależności od tematu spotkań na forum Rady obecni są ministrowie ze wszystkich państw członkowskich odpowiedzialni za gospodarkę, handel, przemysł, badania i innowacje lub przestrzeń kosmiczną. W posiedzeniach uczestniczą także właściwi komisarze europejscy.