26 kwietnia Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) ogłosiła decyzję o przyznaniu Białoruskiemu Stowarzyszeniu Dziennikarzy tegorocznej nagrody Organizacji ws. Wolności Prasy im. Guillermo Cano. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjmuje tę decyzję z dużym zadowoleniem. Wyróżnienie Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy jest ważnym gestem solidarności międzynarodowej z dziennikarzami i pracownikami mediów, którzy z wielkim poświęceniem i narażeniem życia realizują swoją zawodową misję na Białorusi, stojąc na straży wolności słowa i obiektywnej informacji. To także otwarty i silny głos sprzeciwu społeczności międzynarodowej wobec rażącego łamania prawa międzynarodowego, w tym tego związanego z prawami człowieka i bezpieczeństwem dziennikarzy przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Kandydatura Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy została przedstawiona m. in. z inicjatywy Polski i uzyskała bezprecedensowe poparcie blisko pięćdziesięciu krajów, w tym wszystkich państw UE. Głosu poparcia udzieliło jej także kilkanaście organizacji pozarządowych zajmujących się wolnością mediów w wymiarze międzynarodowym. Została ona wyłoniona przez niezależne jury składające się z niezależnych dziennikarzy, światowej klasy autorytetów, aktywnych działaczy na rzecz wolności prasy.

Obecnie na Białorusi jest ponad tysiąc więźniów politycznych, a w areszcie pozostaje kilkudziesięciu dziennikarzy. Od ponad roku władze białoruskie przetrzymują w areszcie lidera Związku Polaków na Białorusi, Andrzeja Poczobuta. Na karę więzienia skazane zostały pracownice Telewizji Belsat: Kaciaryna Anrejeva, Daria Chulcova oraz Iryna Slaunikava. Wobec dziennikarzy toczą się rygorystyczne postępowania sądowe, a praktyką jest zaostrzanie stawianych im zarzutów i wymierzanych kar. Członkowie rodzin dziennikarzy i pracowników mediów są ofiarami represji i szykanowania. Zgodnie z międzynarodowymi raportami na Białorusi znajduje się najwięcej na świecie aresztowanych i więzionych dziennikarzy w proporcji do liczby mieszkańców.

Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy niezłomnie stoi na straży wolności słowa na Białorusi i bezpieczeństwa dziennikarzy oraz pracowników mediów w tym kraju. Mimo, że w sierpniu 2021 r. Sąd Najwyższy Białorusi podjął decyzję o zawieszeniu działalności Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, kontynuuje ono swoją działalność udzielając wsparcia dziennikarzom i instytucjom z sektora komunikacji na Białorusi.

Ustanowiona w 1997 roku nagroda UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize skierowana jest do osób, organizacji lub instytucji, które mają wyjątkowe zasługi na rzecz promocji wolności prasy i wypowiedzi na świecie, w szczególności w miejscach, w których dziennikarze wykonują swoją pracę pod dużą presją i z zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa oraz życia. Nagroda otrzymała imię Guillermo Cano – dziennikarza kolumbijskiego, który został zamordowany przed budynkiem biura wydawnictwa gazety „El Espectador” w Bogocie 17 grudnia 1986 roku.

 

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ