3,4 mln Ukraińców pozostaje nadal w Polsce – wynika z najnowszego raportu Unii Metropolii Polskich. Tym samym ludność naszego kraju na koniec maja wynosiła 41,64 mln osób.

Według najnowszego raportu Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza w maju br. ludność Polski łącznie z Ukraińcami wynosiła 41,64 mln. W kwietniu było to nawet 42,11 mln. Wtedy przebywało u nas najwięcej uchodźców – i w Polsce mieszkało prawie 3,85 mln Ukraińców, podczas gdy przed wybuchem wojny liczbę tę szacowano na 1-4-1,5 mln osób. Na koniec maja – 3,37 mln osób, a w samych 12 największych polskich miastach 1,43 mln. Wśród Ukraińców przebywających w naszym kraju siedmiu na dziesięciu mieszkało na terenach Unii Metropolii Polskich (69 proc.).

Z analizy – która jest kontynuacją opublikowanego pod koniec kwietnia raportu Unii Metropolii Polskich „Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse”(otwiera się w nowej karcie) – wynika, że w maju tego roku Ukraińcy stanowili 8 proc. ludności Polski.

Centrum Analiz i Badań UMP skupiło się również na ludności w 12 największych polskich miastach zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich oraz ich obszarach metropolitalnych. Największą jak dotąd liczbę Ukraińców mieszkających w tych metropoliach odnotowano w kwietniu br. – 2,58 mln. W miastach UMP również w kwietniu była ona najwyższa – 1,60 mln.

Opracowane w raporcie dane zostały zebrane przez firmę Selectivv dzięki nowatorskiej metodzie Geotrappingu®, która, poprzez agregowanie informacji z urządzeń mobilnych, pozwoliła określić liczbę oraz lokalizację Ukraińców i Ukrainek (osób od 15 roku życia) przebywających w Polsce. Dane te zostały zestawione z informacjami o numerach PESEL, które z kolei pozwoliły oszacować liczbę ukraińskich dzieci, mieszkających w Polsce.

To, co zwraca uwagę w serii danych Selectivv, to stały udział Ukraińców przebywających na obszarze największych 12 polskich metropolii – 69 procent. Z upływem miesięcy nie słabnie zatem rola największych miast jako głównych obszarów docelowych uciekinierów z Ukrainy – mówi dr hab. Agata Górny z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Z aktualizacją szacunku liczby Ukraińców można zapoznać się na stronie Unii Metropolii Polskich.

 

zdjęcie: Ewelina Lach