Monika Krawczyk dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego

Monika Krawczyk dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego

1 stycznia 2021 r. pięcioletnią kadencję na stanowisku Dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma rozpocznie Monika Krawczyk. Powołanie w imieniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wręczył nowej dyrektor sekretarz stanu w MKiDN, Jarosław Sellin. Żydowski Instytut Historyczny jest najstarszą instytucją zajmującą się historią Zagłady, a także depozytariuszem Archiwum Ringelbluma. Od 2008 r. jest instytucją kultury, której organizatorem jest Minister.

 Monika Krawczyk jest adwokatem, w latach 2004 – 2019 pełniła rolę Dyrektora Zarządzającego Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Od stycznia do września 2019 r. była Przewodniczącą Związku Wyznaniowego Gmin Żydowskich, obecnie pozostaje w Zarządzie ZWGŻ. Realizowała szereg projektów z zakresu ochrony dziedzictwa żydowskiego, a także stosunków polsko-żydowskich. W latach 2015- 2017 była członkiem Rady Konsultacyjnej przy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków, w latach 2014 – 2018 uczestniczyła w pracach Rady Społecznej przy Dyrektorze Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Autorka wielu prac naukowych i publicystyka zajmująca się tematem Zagłady Żydów polskich. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego (2010) oraz Medalem Honorowym „Powstanie w Gettcie Warszawskim” Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej – za kultywowanie pamięci o bojownikach żydowskich i ofiarach Holocaustu (2011). Laureatka dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019).

Przedstawiony przez Monikę Krawczyk program działania na lata 2021-2025 kładzie akcent na profesjonalne zarządzanie państwową instytucją kultury, jaką jest ŻIH, nie tracąc z punktu widzenia konieczności tworzenia warunków dla kontynuacji jej naukowego dorobku. Wskazuje ważne inicjatywy wystawiennicze, wydawnicze i edukacyjne. Podkreśla kulturotwórczą rolę instytucji w duchu współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się tematyką żydowską oraz potrzebę rozwoju dialogu polsko-żydowskiego.

Program powstał we współpracy z naukowcami i wykładowcami uniwersyteckimi legitymującymi się uznanym dorobkiem badawczym i uzyskał poparcie licznych pozarządowych organizacji działających w kraju (w tym Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Fundacja Chai Chabad-Polska) i za granicą (w tym Światowy Kongres Żydów, Wiesenthal Center, Światowa Organizacja Syjonistyczna).

Kandydaturę Moniki Krawczyk na stanowisko dyrektora pozytywnie zaopiniowały wszystkie działające w ŻIH organizacje związkowe.