Przygotowania do nowego sezonu w Lasach Miejskich

Przygotowania do nowego sezonu w Lasach Miejskich

Przedłużające się ograniczenia związane z epidemią COVID-19 powodują, że warszawskie lasy cieszą się niespotykaną dotąd popularnością jako miejsca wypoczynku mieszkańców Warszawy. Dlatego już od kilku miesięcy przygotowujemy się do startu nowego sezonu.

Zabiegi pielęgnacyjne

Od początku roku realizowaliśmy zabiegi pielęgnacyjne na 103 ha lasów (las Bemowo, las Bródno, las Młociny, otulina rezerwatu las Bielański, las Dąbrówka, las Wydma Żerańska). Wszystko po to, by:

 • poprawić warunki wzrostu drzew - dzięki temu ich korony mogą się lepiej rozrastać,
 • umożliwić wzrost grubości pnia oraz poprawić stabilność rosnących drzew,
 • zapewnić bezpieczeństwo na drogach i ścieżkach leśnych oraz na terenach sąsiadujących z lasami.

Głównym celem wszystkich tych działań jest zachowanie trwałości i poprawa stabilności lasów miejskich.

Od maja zacznie się sezon pielęgnacji upraw, czyli wykaszania chwastów i usuwania roślin głuszących sadzonki – przez kilka pierwszych lat życia posadzone drzewka potrzebują takiego wsparcia, by móc się rozrastać.

Dzikie zwierzęta

Od niedawna w naszym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt zaczęli pojawiać się pierwsi mali pacjenci. Nie wszystkie zwierzęta potrzebowały pomocy, część została zabrana z miejsc lęgowych. Więcej informacji o tym jak odpowiedzialnie pomagać dzikim zwierzętom znaleźć można na profilu Lasów Miejskich na Facebooku oraz w załączonej ulotce.

Jeżeli dzikie zwierzę, na które się natkniemy:

 • przebywa na terenie leśnym lub zielonym,
 • jest zdrowe, nie ma widocznych urazów,
 • jest młode i zdrowe (matka prawdopodobnie przebywa w pobliżu, ukrywając się przed ludźmi),
 • jest samodzielne,

nie dotykajmy go, nie płoszmy, pozostawmy w miejscu przebywania i spokojnie się oddalmy. W innym przypadku warto skontaktować się z Ekopatrolem Straży Miejskiej (tel. 986) lub Lasami Miejskimi – Warszawa (tel. 600020746 lub 600020747).

W 2021 roku przyjęliśmy do Ośrodka już 191 zwierząt, w tym 117 nietoperzy, 52 jeże, 3 kuny, 5 lisów, 4 zające, 9 saren i 1 wiewiórkę. 

Prace związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa

Oprócz działań związanych z fauną i florą lasów przeprowadziliśmy również innego typu działania:

 • opróżniliśmy ponad 10 000 koszy na śmieci - częstotliwość opróżniania koszy będzie dostosowana do intensywności odwiedzania poszczególnych miejsc, a polany rekreacyjne są objęte codziennym sprzątaniem;
 • zamontowaliśmy pojemniki na odpady segregowane na czterech najbardziej uczęszczanych leśnych polanach rekreacyjnych;
 • usunęliśmy ponad 66 m3 śmieci wielkogabarytowych takich jak odpady budowlane, remontowe i zielone;
 • uprzątnęliśmy ponad 900 ha powierzchni lasu – zmorą dla natury są porozrzucane butelki, papiery, opakowania po jedzeniu, drobne śmieci, itp.

Na 2021 zaplanowaliśmy wnikliwą kontrolę całej infrastruktury rekreacyjnej w lasach – urządzenia, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, zostaną odpowiednio zmodernizowane. Aby wyjść naprzeciw narastającemu natężeniu ruchu rekreacyjnego, wszystkie urządzenia objęliśmy dozorem, regularnymi konserwacjami oraz naprawami.

Przygotowujemy się również do sezonu pożarowego – porządkowane są pasy przeciwpożarowe, doposażamy bazę sprzętu przeciwpożarowego, sprawdzamy czy stan wszystkich dróg pożarowych daje możliwość ewentualnego przejazdu wozu gaśniczego.

Budżet Obywatelski

Z nastaniem sezonu wiosennego przystępujemy do wykonania monitoringów: ornitologicznego i chiropterologicznego (badanie dotyczące nietoperzy) w lasach  Bemowa i Targówka.

Kolejnym ciekawym projektem jest kompleksowa przebudowa parkingu w lesie Młociny, znajdującego się przy polanie rekreacyjnej przy ul. Papirusów. Zmienimy nawierzchnię na przyjazną drzewom oraz wykonamy badania i niezbędne prace dendrologiczne.

Apel do mieszkańców

W ostatnim czasie wyraźnie wzrosła liczba znajdowanych martwych zwierząt, szczególnie w weekendy, czyli wtedy, gdy większa liczba osób korzysta z możliwości wypoczynku w lasach. Apelujemy więc o to, aby osoby odwiedzające lasy robiły to odpowiedzialnie. Pamiętajmy, że to my jesteśmy gośćmi w lesie, a prawo do swobodnego życia należy tu do dzikich zwierząt. Nie spuszczajmy psów ze smyczy w lasach i na terenach zieleni (tam gdzie nie możemy jednoznacznie stwierdzić czy nie bytują dzikie zwierzęta). Chwila wolności naszego pupila może poskutkować spłoszeniem dzikich zwierząt, a w konsekwencji wypadkiem drogowym, w którym ucierpią ludzie i zwierzę. Spotykamy się również z przypadkami dzikich zwierząt (np. łosi), które zabłądziły na terenach zabudowanych, zaklinowały się w ogrodzeniach lub zawisły i zginęły na płotach. Możemy uniknąć znacznej liczby takich wypadków, zapewniając dzikim zwierzętom spokojną przestrzeń do życia w naturze.

Zasady odpowiedzialnego korzystania z lasu:

 • zachowujmy się tak, aby nie pozostał ślad naszej obecności w lesie - nie hałasujmy, ograniczmy głośne rozmowy, śmiech czy muzykę;
 • nie spuszczajmy psów ze smyczy;
 • zabierajmy swoje śmieci ze sobą;
 • nie palmy ognisk i grilli poza miejscami wyznaczonymi – wiosna to okres, gdy ryzyko wzniecenia pożaru jest najwyższe – wystarczy, że iskra (np. z tłumika auta zaparkowanego na trawiastym poboczu) padnie na wysuszoną ściółkę;
 • nie schodźmy z uczęszczanych szlaków. Zwierzęta orientują się, którędy najczęściej poruszają się ludzie i na dzienne ostoje wybierają miejsca oddalone od naszych tras. Nie zaskakujmy zwierząt podczas odpoczynku. Systematyczne płoszenie osłabia zwierzęta, utrudnia im opiekę nad młodymi. Poza tym w okresie zimowym może doprowadzić zwierzę do śmierci z wycieńczenia. Spłoszenie dzików może się skończyć atakiem na psa - zwłaszcza teraz, kiedy lochy wychowują młode.
 • nie wjeżdżajmy samochodem do lasu oraz nie parkujmy w lesie - poza miejscami wyznaczonymi jako parkingi;
 • nie blokujmy szlabanów zagradzających drogi prowadzące w głąb lasu. W przypadku konieczności podjęcia szybkiej interwencji przez straż pożarną lub pogotowie auta blokujące przejazd mogą zostać uszkodzone czy odholowane.

Karolina Gałecka

rzecznik prasowy

Urzędu m.st. Warszawy