2,14°C

Warszawa

All Stories

Warszawa w lepszym świetle

Podpisaliśmy umowę na wymianę ok. 40 tys. opraw oświetleniowych w całej Warszawie. Dzięki nowym oprawom LED, stolica będzie bezpieczniejsza, a w czasach stale rosnących cen prądu, pozwoli to na ogromne oszczędności. Wydatek zwróci się w dwa lata, tylko dzięki niższym rachunkom za światło.

Dostawą i wymianą opraw zajmie się firma Lug Light Fatory z Zielonej Góry. Prace będą toczyć się w tym i następnym roku, a wartość umowy wyniesie co najmniej 32 mln zł.

W latach 2021-22 firma wymieni oprawy oświetleniowe we wszystkich dzielnicach Warszawy. Chodzi o całe urządzenia – źródło światła i obudowę - zamontowane na szczycie słupa latarni. Lampy sodowe zostaną zastąpione oświetleniem LED. Do tej pory podobnych wymian było dużo, ale na niewielką skalę - doświetlaliśmy przejścia dla pieszych, lub wymienialiśmy oświetlenie na jednej ulicy. Zmiany dotyczyły jednorazowo kilkunastu, najwyżej kilkudziesięciu lamp.

Po raz kolejny Warszawa jest na czele, jeśli chodzi o poprawę jakości życia w mieście z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii – nie gadżetów, ale elementów Smart City, z których mieszkańcy skorzystają w praktyce. Po raz kolejny też stolica korzysta z innowacji stworzonych w Polsce. Warto przypomnieć, że jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów zdalnej kontroli strefy płatnego parkowania, funkcjonujący w Warszawie od roku, jest dziełem lokalnej firmy Smart Factor.

Podpisywana dzisiaj umowa to dla Warszawy ogromne korzyści – zarówno finansowe, jak i te związane z ochroną środowiska - Rząd PiS odwrócił się kompletnie plecami od najważniejszych wyzwań dotyczących walki z ociepleniem klimatycznym, dodatkowo wciąż niepewna jest sytuacja na rynku energii – ceny wzrastają, a zapowiedzi rządu o stabilizacji nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości – dodał prezydent.

W całej Warszawie latarni jest w sumie ok. sto tysięcy. Zarząd Dróg Miejskich odpowiada za mniej więcej połowę z nich (pozostałe należą do dzielnic i oświetlają mniejsze uliczki). Zmiany dotyczą wszystkich latarni ZDM, które jeszcze nie zostały zmienione.

Oszczędności, bezpieczeństwo i ekologia

Dziś roczny rachunek ZDM za światło do wspomnianych latarni - zużywają 51,1 GWh energii - to ok. 27 mln zł. Po zmianach zużycie energii szacujemy na 18 GWh, co powinno kosztować poniżej 10 mln zł rocznie. To trzykrotna oszczędność!

Warszawę – nie tylko ZDM, ale też np. Tramwaje Warszawskie czy Metro Warszawskie – bardzo dotknęły rosnące ceny prądu. Jeszcze w 2018 r. 1 GWh energii potrzebnej do oświetlania ulic kosztowała nas ok. 450 tys. zł brutto. W 2021 r. będzie to ok. 530 tys. zł brutto. Wprowadzona w tym roku opłata mocowa, tylko dla ZDM, to dodatkowe 1,4 mln zł po stronie kosztów.

W tej sytuacji szukamy oszczędności nie tylko dlatego, że dość szybko tym skorzystamy. Dzisiejszy wydatek to dla stolicy konieczność, żeby umknąć z pułapki galopujących cen prądu.

To jest nasza odpowiedź na wciąż zmieniające się ceny prądu. Dlatego też postanowiliśmy inwestować w energooszczędne rozwiązania. To nie tylko nowe oprawy oświetleniowe, ale też zakup nowoczesnych składów dla metra, tramwajów i SKM czy opracowywanie specjalistycznych rozwiązań, które pozwalają zaoszczędzić energię – powiedział prezydent Trzaskowski.

Kompleksowa wymiana poprawi też bezpieczeństwo. Liczące sobie po kilka dekad latarnie świecą coraz słabiej. Nowe lampy będą jaśniejsze, będą miały ustandaryzowaną temperaturę barwową (3000K, na masztach 4000K), pozwolą na precyzyjne ukierunkowanie strumienia światła, więc nie będą świecić warszawiakom po oknach. Każdy może już dziś zobaczyć różnicę, porównując lampy tam, gdzie nowe LED-y stoją obok starych lamp sodowych.

To zresztą nie wszystko. Energooszczędność, poza mniejszymi wydatkami i wartością ekologiczną (rocznie 30 tys. ton CO2 mniej, mniejsza emisja tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów) sama w sobie jest przeliczalna na pieniądze. Każda energooszczędna inwestycja wiąże się bowiem z uzyskaniem od Urzędu Regulacji Energetyki certyfikatu, którym można handlować na Towarowej Giełdzie Energii. Tam kupują je firmy produkujące energię z węgla. Dzięki wymianie opraw na LED zyskamy certyfikat, którego wartość szacowana jest na dziś na ponad 4,7 mln zł.

Poprawa jakości powietrza i dbanie o środowisko jest jednym z moich priorytetów, dlatego cieszę się, że te inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla środowiska. Nasze działania są realizowane nie tylko przez flagowe projekty jak np. zakup 130 przegubowych autobusów elektrycznych, ale są też elementem każdego innego postępowania, co oczywiste, również związanego z oświetleniem – dodał prezydent Trzaskowski.

Niższe koszty zakupu i konserwacji

Dzięki skali zamówienia uzyskaliśmy bardzo dobrą cenę jednostkową za oprawy. Choć ZDM szacował, że wyda w przetargu ok. 44 mln zł, oferta firmy LUG Light Factory opiewa na 32 mln zł w wariancie podstawowym, a z uwzględnieniem opcji dodatkowych nie więcej niż 37 mln zł. Za tę cenę Warszawa zyska specjalnie dla niej zaprojektowane oprawy, których wzór będziemy mogli wykorzystać w kolejnych przetargach.

Oprawy będą ergonomiczne, modułowe, zaprojektowane pod kątem łatwej obsługi, z możliwością otwarcia i wymiany bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Wykonawca zamontuje system zdalnej kontroli funkcjonowania i inwentaryzacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. To oznacza, że jeśli latarnia się zepsuje, natychmiastowo dowie się o tym kontroler w ZDM-ie, jeszcze zanim mieszkańcy to zauważą i zdążą nam to zgłosić. ZDM co roku na konserwację latarni wydaje ok. 10 mln zł, obsługując ok. 12 tys. zgłoszeń. Te koszty również spadną.

- Realizujemy wiele projektów infrastrukturalnych w Polsce, w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Jednak kontrakt na wymianę blisko 40 tys. opraw w Warszawie jest dla nas strategiczny zarówno z punktu widzenia jego wartości, jak również prestiżu. W przetargu wzięło udział 6 oferentów, w tym dwóch największych światowych graczy, z którymi konkurujemy o wiele projektów. Wygrana cieszy tym bardziej, że to LUG, z w pełni polskim kapitałem oświetli stolicę naszego kraju – podkreśla Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG Light Factory

Warszawa czerpie z najlepszych wzorców. W latach 2017–2020 w podobny sposób wymieniono 56 tys. opraw oświetleniowych w Manchesterze i 12 tys. w Londynie. W hiszpańskim Santander zakończono niedawno wymianę 23 tys. opraw, a Wiedeń zrealizował potężny projekt na 60 tys. opraw. Manchester jest naszym partnerem projektu unijnego, zaś Wiedeń stolicą partnerską.

Karolina Gałecka

rzecznik prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

Warszawa w lepszym świetle

POMOC DLA WOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW POSZKODOWANYCH SKUTKAMI EPIDEMII

W ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa, drobni przedsiębiorcy wynajmujący miejskie lokale liczyć na znaczne obniżki czynszów. Na Woli do tej pory zaakceptowano blisko 600 wniosków.  

   Walka z epidemią koronawirusa trwa, a samorząd robi co w jej mocy, aby pomóc przedsiębiorcom prowadzącym na Woli swoją działalność. Najemcom miejskich lokali przysługują obniżki czynszu, które oblicza się według wysokości spadku obrotów. – Cieszymy się, że właściciele firm chcą prowadzić swoje biznesy na Woli, dlatego staramy się wspierać ich w tym trudnym czasie. W momencie, kiedy normalne funkcjonowanie interesu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, oczywiste dla nas jest, że powinien on otrzymać wsparcie, aby przetrwać ten trudny dla wszystkich okres – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. – Oprócz obniżki czynszów zmniejszono też czasowo stawki za zajęcie pasa drogowego, które ułatwią przetrwanie ogródkom gastronomicznym, targowiskom czy pawilonom handlowym – dodaje.  

Co ważne, wnioski dotyczące obniżek i zwolnień można składać cały czas, a szczegółowe informacje dotyczące procedury oraz odpowiednie druki są dostępne na stronie www.zgnwola.waw.pl– Od połowy marca wpłynęło blisko 600 wniosków, które zostały już rozpatrzone pozytywnie - mówi Strzałkowski. - To realne wsparcie, w sumie od września co miesiąc w kieszeniach drobnych wolskich przedsiębiorców zostaje ponad 88 tysięcy złotych - podsumowuje Strzałkowski. 

W dzielnicy trwa także akcja rozpoczęta przez wolski ratusz - „Kupuj na Woli". Powstała baza obiektów, dzięki której w jednym miejscu można odnaleźć informację, gdzie w okolicy można zamówić jedzenie lub zrobić zakupy. Celem akcji jest wsparcie lokalnych restauratorów oferujących dania na wynos oraz sklepikarzy świadczących usługę dostawy do domu. - Bardzo mnie cieszy, że Urząd Dzielnicy Wola wspiera lokalną przedsiębiorczość. W tak trudnych czasach wszyscy powinniśmy sobie pomagać. Dlatego tutaj zwracam się do wszystkich Mieszkańców naszej dzielnicy – Kupujcie na Woli - mówi Urszula Kęcik-Staniszewska, radna dzielnicy Wola.

Mateusz Witczyński
Rzecznik Prasowy Dzielnicy Wola
URZĄD M.ST. WARSZAWY

POMOC DLA WOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW POSZKODOWANYCH SKUTKAMI EPIDEMII

Nabór rachmistrzów - Urząd dodatkowo otwarty w sobotę

W najbliższą sobotę, 6 lutego, w godz. 9.00-14.00 otwieramy Urząd m.st. Warszawy przy ul. Kruczkowskiego 2 – wszystko po to, by umożliwić zgłoszenie się kandydatów na rachmistrza w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkańców.

Trwa nabór kandydatów na rachmistrzów w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Do przeprowadzenia spisu w Warszawie potrzeba 745 rachmistrzów, dotychczas zgłosiło się ok. 150 osób.

Dodatkowy dzień pracy Urzędu

Zainteresowanie jest na tyle duże, że w najbliższą sobotę Urząd m.st. Warszawy (siedziba Biura Administracji i Spraw Obywatelskich) przy ul. Kruczkowskiego 2 będzie otwarty w godz. 9.00-14.00. Tego dnia będzie można załatwić wyłącznie sprawy związane z naborem kandydatów na rachmistrzów w Spisie Powszechnym.

Kryteria naboru

Kandydatem na rachmistrza spisowego może być osoba w wieku pow. 18 lat. Powinna cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zadania rachmistrza

Do głównych zadań rachmistrza spisowego będą należeć:

- przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikacją formularzową,

- zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,

- przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań, itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Jak się zgłosić

Kandydaci na rachmistrzów spisowych w NSP 2021 mogą składać dokumenty:

- osobiście w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich ul. Leona Kruczkowskiego 2 (parter, sala obsługi - stanowiska 16 i 17 - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerami telefonów 22 443 29 00 i 22 443 29 01), 

- poprzez pocztę elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- za pośrednictwem platformy ePUAP,

- wysyłając je poprzez operatora pocztowego (w tym m.in. Pocztę Polską, firmę kurierską).

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie BIP oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Warszawie pod numerami telefonów 22 443 29 00, 22 443 29 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O Narodowym Spisie Powszechnym

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni spis odbył się w 2011 roku. Tegoroczny rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca br.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i – co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.).

Spis Powszechny dostarcza urzędom statystycznym szczegółowych informacji o liczbie ludności i jej rozmieszczeniu, strukturze demograficznej i zawodowej, sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych wraz z informacją o ich warunkach mieszkaniowych.

Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania. Obowiązkowi spisowemu podlegają również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Narodowy spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadza Główny Urząd Statystyczny.

Karolina Gałecka

rzecznik prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

Nabór rachmistrzów - Urząd dodatkowo otwarty w sobotę

8 mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami

W miejskim projekcie „Dobrze u Siebie" przekazaliśmy warszawiakom z niepełnosprawnością ruchową 8 mieszkań na wynajem. Do wynajęcia pozostało jeszcze jedno mieszkanie, a wnioski o jego najem będzie można wkrótce składać.

- Program „Dobrze u Siebie" jest jednym z wielu instrumentów miejskich wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Mieszkania dostępne w tym programie pozwalają osobom z niepełnosprawnościami, a w szczególności z niepełnosprawnością ruchową mieszkać samodzielnie, w przestrzeni bez barier architektonicznych – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy podczas przekazywania kluczy do mieszkania.

W I i II naborze wniosków do Programu wyłoniliśmy 8 rodzin, które otrzymały mieszkanie na wynajem w nowym budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe przy ul. Skaryszewskiej 3 w Warszawie. I nabór zakończył się 27 listopada 2020 r., a już po dwóch tygodniach rodziny odebrały klucze do mieszkań. Zgłoszenia do II naboru były przyjmowane do 22 grudnia ub.r. Obecnie trwa odbiór kluczy do nowych mieszkań.

Mieszkania są dostępne w ramach programu „Dobrze u Siebie". To pierwszy taki projekt w Warszawie. Obejmuje 9 mieszkań dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności z niepełnosprawnością ruchową. Mieszkania są dwupokojowe (salon z aneksem kuchennym i sypialnia).

Do wynajęcia pozostało jedno mieszkanie, na które będzie można składać wnioski w III naborze.

Uczestnicy programu

O wynajem mieszkania mogą starać się mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami, a w szczególności z niepełnosprawnością ruchową, ale nie wymagający wsparcia w całodobowym funkcjonowaniu. Powinny to być osoby aktywne zawodowo, w wieku nie więcej niż 39 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w szczególności ruchowej) lub będący opiekunami prawnymi dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności (w szczególności ruchowej).

Istotna jest również realizacja kryteriów wynikających z ustawy o niektórych formach budownictwa mieszkaniowego.

Mieszkania bez barier

Dostępne mieszkania są bez barier architektonicznych, zarówno w mieszkaniu, jak i w budynku. Wolna od barier jest również trasa dojścia do zabudowy. Chodnik jest kontrastowy względem miejsc do parkowania rowerów. Na obszarze zagospodarowania terenu nie występują schody ani pochylnie. W części podziemnej budynku przewidziano 5 miejsc parkingowych o wymiarach 3,6 x 5 m dla osób niepełnosprawnych, do parkowania prostopadłego. Odległość od nich do wejścia do klatek schodowych nie przekracza 25 m. Posadzka garażu w całości zaprojektowana została jako antypoślizgowa. Schody w budynku można ominąć, używając windy.

Mieszkania wyposażone są w liczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brodzik w powierzchni posadzki z odpływem liniowym, wszystkie osprzęty elektryczne (videofon, gniazdka elektryczne) zamontowane są na obniżonej wysokości, a klamki okienne na wysokości 127 cm. Wnętrza posiadają przestrzeń manewrową dla osoby na wózku.

Nowoczesne budownictwo społeczne

Wielorodzinny budynek mieszkalny przy Skaryszewskiej 3 jest siedmiokondygnacyjny, oddano go do użytkowania w 2020 r. Przestrzeń budynku to 85 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej powierzchni użytkowej. W budynku zastosowano nowoczesne rozwiązania, m.in. użytkowy dach z retencją wody, zieloną ścianę oraz światłowód.

Inwestycja jest częścią realizowanego przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy", obejmującego nowe inwestycje mieszkaniowe oraz dalszą poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Projektu „Dobrze u Siebie" oraz na stronie undefined

Karolina Gałecka

rzecznik prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

8 mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami

Powstaje Nowe Centrum Warszawy

Kończy się przebudowa centralnego odcinka al. Jana Pawła II, zawieramy umowę na przebudowę pl. Pięciu Rogów, rozpisaliśmy też przetarg na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej, a projekt przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych wokół ronda Dmowskiego został zatwierdzony – nowe centrum Warszawy powstaje na naszych oczach!

Zgodnie z zapowiedziami zmieniamy wygląd i funkcjonalność centrum miasta. Na naszych oczach zmienił się ważny fragment al. Jana Pawła II między rondem ONZ i rondem Czterdziestolatka. Tak jak zapowiadaliśmy, mamy naziemne przejścia dla pieszych, nowe drogi rowerowe i zieleń. Teraz to miejsce jest dostępne i przyjazne dla wszystkich – pieszych, rowerzystów i kierowców - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Przebudowa al. Jana Pawła II była pierwszym krokiem do nowego centrum Warszawy. Drugi, czyli przebudowa pl. Pięciu Rogów niebawem zostanie postawiony, trzeci i czwarty - droga rowerowa wzdłuż Marszałkowskiej oraz przejścia dla pieszych przez rondo Dmowskiego postawimy w 2021 r. Centrum Warszawy zmienia się na naszych oczach. Będzie zielone i dostępne dla wszystkich mieszkańców Warszawy – dodał prezydent.

Aleja Jana Pawła II i rondo Czterdziestolatka

Trasa między dwoma rondami w samym centrum Warszawy, do tej pory mająca miejscami nawet po 4-5 pasów w każdą stronę, została ujednolicona do trzech pasów w każdym kierunku, łącznie z wiaduktem prowadzącym nad rondem. Dla przepustowości nie ma to znaczenia, bo o niej decydują ronda. Dla miejskiej przestrzeni ma to znaczenie rewolucyjne - dzięki temu zyskaliśmy miejsce na szerokie chodniki wyłożone efektownym lastryko, drogi rowerowe o szerokości 3 metrów, zieleń, w tym drzewa i małą architekturę.

Kluczowe jest zlikwidowanie kilku barier wokół ronda Czterdziestolatka. Barier liczących sobie kilkadziesiąt lat. Al. Jana Pawła II i Al. Jerozolimskie można już przekroczyć w poziomie terenu dzięki wytyczeniu przejść dla pieszych po północnej i po zachodniej stronie ronda. Dzięki temu to miejsce stało się dostępne dla tysięcy warszawiaków – starszych, z dziećmi, na wózku – dla których do tej pory było trudno- albo w ogóle niedostępne – dodał prezydent Trzaskowski.

Przejście po stronie północnej pozwala w kilka sekund dostać się na przystanki tramwajowe lub na Dworzec Centralny. Do tej pory broniło tego kilkadziesiąt stromych schodów na kilku poziomach przejścia podziemnego.

Przejściu po stronie zachodniej towarzyszy przejazd rowerowy, a prowadząca dalej droga rowerowa łączy się z przystosowaną do ruchu rowerowego ul. Nowogrodzką. Możliwości przejazdu rowerem przez Al. Jerozolimskie w centrum Warszawy dotychczas po prostu nie było, a to najważniejsza zmiana, która pozwoli przeprowadzić trasę rowerową wzdłuż Jana Pawła II i projektowanej drogi rowerowej w al. Niepodległości.

Dwie części ul. Nowogrodzkiej, po której rowerzyści mogą się poruszać po jezdni w obu kierunkach, zostały połączone przejściem dla pieszych i szerokim na 9 metrów przejazdem rowerowym.

Oczy cieszy zieleń, której przy okazji przebudowy posadziliśmy bardzo dużo – 35 lip holenderskich, 2 dęby, krzewy, a także szerokie pasy rozchodnika. Po obu stronach alei pojawiły się pasy zieleni. Ważną zmianą jest mała architektura, czyli przede wszystkim ławki, co również jest bardzo przydatne, szczególnie dla starszych warszawiaków.

Na samym rondzie Czterdziestolatka zmieni się cykl sygnalizacji, na czym skorzystają kierowcy. Najbardziej obciążone kierunki to skręt w lewo, który do tej pory odbywał się „na dwa razy". W nowym programie lewoskręt odbywa się tak jak na zwykłym skrzyżowaniu. Kierowcy czekają na zielone światło przed skrzyżowaniem – gdy się ono zapali, przejadą przez całe rondo bez dodatkowych świateł. To może upłynnić przejazd i ograniczyć blokowanie tarczy ronda.

Warto podkreślić, że cała przebudowa okolic ronda ONZ, al. Jana Pawła II, ronda Czterdziestolatka i części ul. Chałubińskiego odbywała się przy nieprzerwanym ruchu. Nie zamknęliśmy tych ulic, poza kilkoma weekendami, gdy konieczna była wymiana nawierzchni. 

Plac Pięciu Rogów

Podpisujemy umowę na przebudowę placu Pięciu Rogów, czyli miejsca, które właściwie nie jest placem, a zbiegiem ulic Chmielnej, Brackiej, Kruczej, Zgoda i Szpitalnej. Miejscem w środku historycznego fragmentu stolicy, przecinającego trasy spacerów turystów i warszawiaków odwiedzających okoliczne puby i restauracje, które dziś jest opanowane przez przejeżdżające i parkujące auta.

To miejsce latem przyszłego roku stanie się rzeczywiście placem. Bez ruchu samochodowego - poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak dostawy, auta mieszkańców czy kursujące z rzadka autobusy w ciągu Szpitalnej i Kruczej. Bez podziału na jezdnię i chodnik, z jednolitą strefą pieszą z dopuszczonym ruchem rowerów. Znajdzie się tam nowa posadzka, fontanna, ławki, miejsce na ogródki restauracyjne i kilkanaście drzew, które wyznaczą historyczny przebieg ulic.

Zmiana będzie duża, a straty dla kierowców niewielkie. Według analiz na etapie projektowania, ruch równomiernie rozłoży się na okoliczne ulice.

„Marszałkowska na rowerze"

Rozpisaliśmy przetarg na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej na centralnym odcinku między Świętokrzyską a rondem Dmowskiego. To brakujący fragment trasy rowerowej z północy na południe Warszawy.

Droga rowerowa poprowadzi zachodnią stroną ulicy. Połączy fragment na północ od Świętokrzyskiej z zaprojektowanym przejazdem przez Al. Jerozolimskie na zachód od ronda Dmowskiego.

Zmian będzie jednak dużo więcej. Po przebudowie pojawi się nowy chodnik. Droga rowerowa zostanie oddzielona zarówno od chodnika jak i od jezdni pasem zieleni i drzewami.

Wlot jezdni na północ od ul. Złotej zostanie zlikwidowany. Ten na południe od niej zostanie zabezpieczony wyspą. Dodatkowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy zostaną wyznaczone nieco bardziej na północ, na nowej drodze wytyczonej dla obsługi powstającego Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Rondo Dmowskiego

Kolejnym milowym krokiem ku nowemu centrum Warszawy będzie wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych wokół ronda Dmowskiego. Projekt organizacji ruchu, ustalający kształt nowych przejść, został właśnie zatwierdzony. To kluczowa decyzja, dzięki której w przyszłym roku zostaną wytyczone cztery przejścia dla pieszych z czterech stron centralnego ronda Warszawy – na wysokości ulic: Widok, Poznańskiej, Nowogrodzkiej i Parkingowej.

Od dekad warszawiacy w centrum stolicy muszą schodzić pod ziemię. Przejście podziemne nie zniknie, bo mieszczą się w nim liczne sklepy i punkty usługowe, prowadzi też do wejścia do stacji Metro Centrum. Ale wszyscy, którzy poruszają się w innym kierunku, zyskają możliwość przejścia w poziomie terenu. Poza osobami, które mają problemy z poruszaniem się, jakościowa zmiana na lepsze czeka pasażerów tramwajów, którzy nie będą już musieli schodzić do podziemi, by wydostać się z przystanku. Rondo Dmowskiego stanie się miejscem dostępnym.

Drugą zmianą będą trzy przejazdy rowerowe, które pozwolą przejechać rondo na dwóch kółkach. Wspomniana wcześniej droga rowerowa wzdłuż ul. Marszałkowskiej zostanie przedłużona wokół „patelni" i wejścia na stację PKP Śródmieście, a dalej przez Al. Jerozolimskie w ul. Poznańską. Tędy można będzie przez ul. Nowogrodzką dotrzeć ponownie do Marszałkowskiej.

Duże zmiany przejdzie przy okazji skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej z Nowogrodzką. Przebudowa pozwoli na przejazd rowerem w każdym kierunku, w tym także w poprzek ul. Marszałkowskiej. W ten sposób ul. Nowogrodzka stanie się dla rowerzystów wygodną alternatywą dla Al. Jerozolimskich.

Zmiany wokół ronda Dmowskiego nie są zwykłym wytyczeniem przejść dla pieszych. To tak naprawdę potężna i skomplikowana przebudowa tego miejsca, która rozwiąże szereg problemów, jakie mieli warszawiacy przechodzący przez centrum stolicy.

 

Karolina Gałecka

rzecznik prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

Powstaje Nowe Centrum Warszawy

Warszawa wspiera rozwój wolontariatu

Rozpoczynamy kolejną, pięcioletnią edycję projektu „Ochotnicy warszawscy", który zachęca mieszkańców do aktywności społecznej, wspiera warszawskich wolontariuszy i organizatorów wolontariatu. Miejski portal wolontariatu www.ochotnicy.waw.pl odwiedza rocznie 160 tys. osób.

 Poprzednia edycja projektu „Ochotnicy warszawscy", która ruszyła w 2016 r., cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno stołecznych stowarzyszeń i fundacji oraz instytucji zajmujących się m.in. opieką społeczną, kulturą czy sportem, ale przede wszystkim samych warszawiaków, coraz częściej angażujących się w działalność społeczną. Dzięki naszemu projektowi wielu mieszkańców zainteresowało się warszawskim wolontariatem, a na współpracę z wolontariuszami otworzyło się ponad 100 miejskich instytucji. „Ochotnicy warszawscy" byli też obecni przy najważniejszych miejskich wydarzeniach, obchodach rocznicowych czy imprezach. W obecnej edycji projektu stawiamy na wolontariat lokalny, blisko domu – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w m.st. Warszawie podkreśla korzyści miejskiego wolontariatu: – Wolontariusze wspierają lokalne społeczności w wielu obszarach, m.in. w edukacji, kulturze, pomocy społecznej czy zdrowiu. Sama idea wolontariatu odgrywa szczególną rolę w dużych miastach, gdzie pozytywnie wpływa na budowanie więzi społecznych. Jednocześnie widzimy jak wielu mieszkańców chce działać i angażować się w inicjatywy wolontariackie. Jak istotne jest społeczne zaangażowanie w warunkach kryzysu pokazały również realia pandemii COVID-19. W tym trudnym czasie szczególnie osoby starsze, niesamodzielne mogą liczyć na pomoc wolontariuszy. Działa również e-wolontariat, w ramach którego udzielane są m.in. zdalne korepetycje.

Jednym z efektów współpracy miasta z wolontariuszami jest miejski system pomocy dla osób samotnych, starszych i niesamodzielnych pn. „Warszawa wspiera", który uruchomiliśmy z początkiem pandemii koronawirusa. System działa w każdej dzielnicy, a w skład zespołów pomocowych wchodzą zarówno pracownicy urzędów dzielnic, ośrodków pomocy społecznej jak i wolontariusze lokalnych organizacji pozarządowych – łącznie blisko 1 tys. osób, w tym ponad 800 wolontariuszy.

- Szansą na dalszy rozwoju wolontariatu w Warszawie jest wypracowany już model działania, który zakłada udział w projekcie wielu podmiotów sektora publicznego i pozarządowego. Obecnie jako miasto dysponujemy systemowymi rozwiązaniami, które stymulują rozwój wolontariatu, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza w konfrontacji z ogólnopolskim trendem zmniejszania się aktywności wolontariackiej obywateli – mówi Karolina Zdrodowska.

Miejski Portal Wolontariatu

Najważniejszym elementem projektu „Ochotnicy warszawscy", który realizujemy w Warszawie od 2016 r., było rozwijanie miejskiego portalu wolontariatu. Pod adresem www.ochotnicy.waw.pl zainteresowani mieszkańcy mogą znaleźć aktualne oferty wolontariatu, które mogą umieszczać organizacje lub instytucje.  Od 2016 r. ponad 640 podmiotów zamieściło pod tym adresem łącznie blisko 1300 ofert wolontariatu. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowaliśmy również  cztery kampanie społeczne, aby promować wolontariat wśród mieszkańców Warszawy jako sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu, osobisty rozwój czy nowe znajomości. Dzięki temu portal "Ochotników warszawskich" odwiedza średnio 160 tysięcy użytkowników rocznie.

Szkolenia dla wolontariuszy

Mówi Karolina Zdrodowska: - W ramach projektu „Ochotnicy warszawscy" zależało nam również na podnoszeniu jakości wolontariatu. Dlatego organizowaliśmy szkolenia dla osób koordynujących wolontariat, w tym w warszawskich organizacjach pozarządowych. Przez 5 lat odbyło się łącznie blisko 500 warsztatów, spotkań, wizyt studyjnych, świadczone było także poradnictwo. Dzięki temu wolontariat w Warszawie jest organizowany coraz bardziej profesjonalnie i działa efektywniej.

W ramach projektu „Ochotnicy warszawscy" stołeczni  wolontariusze mogą brać udział w bezpłatnych szkoleniach, które podnoszą ich kwalifikacje, poszerzają wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie opieki nad dziećmi, pierwszej pomocy czy skutecznej komunikacji. Specjalne szkolenia i wsparcie psychologiczne zostały przygotowane dla wolontariuszy pracujących w wymagającym obszarze opiekuńczo-leczniczym.

Nowe oferty wolontariackie

Od 2016 r., czyli od czasu uruchomienia projektu „Ochotnicy warszawscy", wolontariuszy w swoje progi zaprosiło wiele nowych instytucji: blisko 60 dzielnicowych bibliotek publicznych oraz ich filii, ponad 30 domów kultury oraz warszawski ogród zoologiczny. Wolontariusze byli również obecni przy wszystkich odbywających się w Warszawie miejskich wydarzeniach, obchodach rocznicowych czy imprezach sportowych.

Szczegóły dotyczące wspierania rozwoju wolontariatu w Warszawie są dostępne w miejskim portalu wolontariatu: www.ochotnicy.waw.pl.

Karolina Gałecka

rzecznik prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

Warszawa wspiera rozwój wolontariatu

Wsparcie Warszawy dla osób w kryzysie bezdomności

Epidemia COVID-19 oraz okres zimowy to trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności dlatego miasto uruchamia kolejne działania pomocowe – interwencyjne miejsce tymczasowego schronienia.

Mówi Aldona Machnowska – Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna w mieście m.in. za obszar polityki społecznej: – Od dzisiaj osoby w kryzysie bezdomności będą mogły skorzystać z noclegu w interwencyjnym miejscu tymczasowego schronienia przy ul. Myśliborskiej 53. Placówka będzie działała codziennie w godzinach 18.00 - 8.00 i każdej nocy zapewni schronienie łącznie dla 95 osób – 20 kobiet oraz 75 mężczyzn.

W trakcie pobytu osoby w kryzysie bezdomności otrzymają dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz gorące napoje. Ponadto osoby korzystające z miejsca tymczasowego schronienia na Białołęce będą mogły wyprać lub wymienić odzież oraz otrzymają środki czystości i higieny osobistej. Placówka zapewnia środki ochrony osobistej - maseczki oraz płyn do dezynfekcji.

Jest to drugie tego typu miejsce prowadzone przez Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa" – interwencyjne miejsce tymczasowego schronienia działa również przy ul. Kaczorowej 39. Placówka oferuje 100 miejsc, w tym 25 dla kobiet i 75 dla mężczyzn. Osoby korzystające z noclegu również otrzymują dwa posiłki i gorące napoje oraz mają możliwość wyprania lub wymiany odzieży i otrzymania środków higieny osobistej. – Ponieważ w czasie pandemii ważne jest zapewnienie osobom bezdomnym dostępu do placówek interwencyjnych, od 1 stycznia 2021 r. placówka przy ul. Kaczorowej będzie funkcjonowała w systemie całodobowym – podkreśla wiceprezydent Machnowska – Góra.

Miejskie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych razem z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotowało również dodatkowe 20 miejsc w budynku miejskim, do wykorzystania w razie sytuacji kryzysowej.

Placówki buforowe

Na terenie miasta działają również placówki buforowe, w których osoby bezdomne mogą przejść dobrowolną kwarantannę. – Z powodu pandemii COVID-19 jest to warunek konieczny przed przyjęciem do schroniska, który pozwala zmniejszyć ryzyko rozprzestrzenia się koronawirusa. Przebywające w placówkach buforowych osoby mają zapewnione całodobowy pobyt i wsparcie socjalne, wyżywienie, dostęp do środków higieny i pomocy medycznej – mówi Aldona Machnowska – Góra.

W Warszawy działają dwie placówki buforowe - ośrodek przy ul. Wóycickiego 15 na Bielanach, który jest dostępny dla kobiet oraz mężczyzn. Placówka zapewnia łącznie 24 miejsca (w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową) oraz 8 izolatek. Obiekt na Bielanach składa się z 11 kontenerów mieszkalnych: trzech ośmioosobowych modułów oraz ośmiu izolatek z łazienkami. Dzięki takiej organizacji placówki kwarantannę można tu odbywać w małych grupach, co pozwala na systematyczną rekrutację kolejnych osób i elastyczną organizację opieki.

W punkcie przy ul. Wóycickiego znajdują się też kontenery do  dekontaminacji, punkt pierwszej pomocy oraz zaplecze magazynowe i socjalne.  Placówkę prowadzi Towarzystwo św. Brata Alberta. Zapewnia ona poradnictwo i pomoc opiekunów posiadających uprawnienia pielęgniarskie lub ratowników medycznych. Dwa razy w tygodniu w nowym punkcie odbywają się również dyżury lekarskie połączone z udzielaniem porad. Osoby korzystające ze schronienia w punkcie buforowym mają zapewnioną zmianę bielizny, dostęp do środków higieny i sanitarnych oraz wyżywienie.

Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Monar, które prowadzi placówkę buforową dla mężczyzn przy ul. Marywilskiej 44. Placówka działa całodobowo i przyjmuje osoby, które chcą skorzystać z dobrowolnej dziesięciodniowej kwarantanny. Placówki zapewniają posiłki i dostęp do sanitariatów.

Osoby po odbyciu dobrowolnej kwarantanny w placówce buforowej są kierowane do schronisk dla bezdomnych lub do schronisk z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych. Jeśli chodzi o noclegownie, nie ma takiego wymogu – te placówki przyjmują osoby, które zgłaszają się bezpośrednio do placówki, przy zachowaniu zasad sanitarnych.

Pomoc żywnościowa

Aldona Machnowska – Góra: – Pomoc w zapewnianiu żywności osobom w kryzysie bezdomności realizują jadłodajnie oraz placówki, które wydają posiłki i paczki żywnościowe. Mobilny Punkt Poradnictwa, czyli miejski autobus, który jeździł po ulicach Warszawy po trasach najbardziej uczęszczanych przez bezdomnych i był objazdowym punktem wydawania paczek, maseczek, a także mobilnym punktem informującym o aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących obostrzeniach – wydał blisko 70 tys. paczek żywnościowychWe współpracy z miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej pomoc żywnościową dla osób bezdomnych organizują również streetworkerzy. Streetworking obejmuje swoim zasięgiem wszystkie dzielnice i jest realizowany we współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy, która w okresie zimowym dowozi ciepłe posiłki do miejsc, gdzie przebywają bezdomni.

Jadłodajnie, które wydają posiłki dla osób w kryzysie bezdomności i najuboższych, działają tak, aby ograniczać ryzyko epidemiologiczne. Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri przy ul. Sapieżyńskiej oraz jadłodajnia Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Miodowej i jadłodajnia Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa przy ul. Azaliowej wydają ciepłe posiłki oraz paczki. Jadłodajnie: Caritas AW przy ul. Żytniej 1 oraz Caritas DWP przy ul. Grochowskiej wydają ciepłe posiłki i wpuszczają osoby małymi grupami. Tak samo działa jadłodajnia Alter Ego przy ul. Wiślanej.

Żywność do placówek dla osób w kryzysie bezdomności jest również przekazywane przez Bank Żywności SOS Warszawa.

Łaźnie, noclegownie i ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności

Sukcesywnie tworzymy nowe miejsca, z których mogą korzystać osoby doświadczające kryzysu bezdomności. W tym celu od lipca 2019 r. przy ul. Grochowskiej 111/113 działa placówka, w której znajdują się łaźnia, ogrzewalnia oraz jadłodajnia. Punkt prowadzi na zlecenie miasta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Planujemy również utworzenie nowych łaźni dostępnych dla osób bezdomnych w kolejnych dzielnicach Warszawy.

W dalszym ciągu na terenie Warszawy funkcjonują:

- łaźnia przy ulicy Żytniej 1A na Woli, gdzie działa również schronisko dla osób bezdomnych oraz jadłodajnia;

- mobilna łaźnia prowadzona na zlecenie miasta, która zmienia miejsce usadowienia dwa razy w roku, obecnie znajduje się przy ulicy Wenedów w Śródmieściu;

- punkt sanitarny prowadzony przy wsparciu finansowym Warszawy przez jadłodajnię Św. Ryszarda Pampuri przy ulicy Sapieżyńskiej 3 w Śródmieściu;  

- noclegownia przy ul. Polskiej 33 z dostępem do sanitariatów.

 

Karolina Gałecka

rzecznik prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

Wsparcie Warszawy dla osób w kryzysie bezdomności

Wielka akcja żoliborskich życzeń świątecznych

Rozpoczynamy w tym roku wyjątkową akcję świąteczną. Przed Urzędem Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy stanęła właśnie nieubrana, świąteczna choinka. Chcemy przybrać ją życzeniami świątecznymi i noworocznymi od mieszkańców Żoliborza dla... mieszkańców Żoliborza. Każdy, kto chce podzielić się dobrym słowem z naszą lokalną społecznością, może to teraz zrobić za pośrednictwem dzielnicowej choinki.

Jak ubrać choinkę i złożyć życzenia?

Każda osoba, która w grudniu odwiedzi urząd dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8, podczas obsługi swojej sprawy otrzyma od urzędnika świąteczną kartkę wraz z zawieszką. Na kartce można wpisać swoje życzenia skierowane do mieszkańców Żoliborza, a następnie udekorować nią choinkę.

Karteczki będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do żoliborskiej świątecznej akcji. Będą one do pobrania w punkcie informacyjnym urzędu, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy (od 08:00 do 16:00). Przed pobraniem i wypełnieniem życzeniami żoliborskiej świątecznej kartki, prosimy pamiętać o dezynfekcji rąk.

Co zrobić, krok po kroku:

- weź kartkę z urzędu (podczas obsługi swojej sprawy lub z koszyczka w punkcie informacyjnym)

- napisz życzenia dla swoich sąsiadów i innych mieszkańców dzielnicy na nadchodzący czas

- zawieś kartkę ze swoimi życzeniami na choince ustawionej przed urzędem (po lewej stronie od wejścia)

- poczuj magię świąt.

Co więcej:

- przeczytaj życzenia zostawione przez kogoś innego

- odwieś kartkę z życzeniami na miejsce, aby ktoś inny mógł także poczuć magię świąt.

Zachęcamy dodatkowo mieszkańców do przygotowania własnych kartek oraz ozdób świątecznych i wspólnego dekorowania naszej dzielnicowej choinki.

Życzenia do czytania

Świątecznym nastrojem chcemy się dzielić. Dlatego życzenia należy nie tylko pisać, ale i czytać. Choinka z życzeniami będzie dostępna przez całą dobę dla wszystkich, którzy chcą wczuć się w świąteczny nastrój. Piszmy życzenia, czytajmy je i wspólnie przygotowujmy się do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. A nasza żoliborska choinka niech ugina się pod kaskadą dobrych słów i serdeczności na kolejny rok!

Donata Wancel

Rzecznik prasowy dzielnicy Żoliborz

Wielka akcja żoliborskich życzeń świątecznych

Budynek dawnego archiwum wojskowego w Forcie Bema uratowany przed rozbiórką

Budynek z lat 1927-39, położony przy ul. Waldorffa 22, powstał w bezpośrednim sąsiedztwie Fortu Bema jako element wojskowego kompleksu Warsztatów Amunicyjnych nr 1. Dzięki staraniom stołecznego konserwatora, dzielnicy Bemowo oraz społeczników został uratowany przed rozbiórką.

Obiekt biurowy w stylu dworkowym

Autorem projektu był najprawdopodobniej Aleksander Sygietyński, jedna z bardziej znaczących postaci wśród warszawskich architektów 20-lecia międzywojennego.

Obiekt wybudowano w 1927 r. w stylu dworkowym, popularnym po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Architekci wykorzystywali w nim rodzime motywy architektoniczne, odwołujące się do polskiego baroku i klasycyzmu. Charakterystycznym dla tego nurtu był zazwyczaj wielospadowy, ceramiczny dach z okienkami w kształcie tzw. wolich oczu, doświetlającymi strych. Takie rozwiązania zastosowano także w budynku kompleksu wojskowego.

Budynek powstał na rzucie litery H, co przydaje mu reprezentacyjnego charakteru. Piętrowy korpus zdobi wejście główne w formie łukowego portalu i balkon na osi. Taka elewacja z pewnością sprawiła, że z czasem przylgnęło do niego określenie „willa generalska", choć został wybudowany jako obiekt biurowy z przeznaczeniem na archiwum.

Budynek ma dwa boczne skrzydła, z których południowe jest znacznie wydłużone. W zbiorach archiwalnych znajduje się rysunek pozwalający przypuszczać, iż rozbudowa ta miała być kontynuowana, a docelowo planowano budynek domknąć wokół wewnętrznego patio. Planów nie zrealizowano, prawdopodobnie z uwagi na stopniowy spadek strategicznego znaczenia zakładu produkcyjnego w Forcie Bema.

Budynek po II wojnie światowej do lat 70. XX w. pełnił funkcje mieszkalne. Następnie ulokowano tu kantynę wojskową oraz zakład przetwórstwa mięsa działający na potrzeby armii. Pamiątką z tego etapu użytkowania budynku jest kamienna tablica Wojskowej Centrali Handlowej umieszczona na elewacji.

Starania o ochronę prawną budynku

Od dłuższego czasu stan zachowania budynku budził uzasadniony niepokój miłośników zabytków. Kondycja techniczna i ewentualne zagrożenie budowlane zainteresowały Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na początku 2019 r. nad obiektem zawisła groźba rozbiórki.

Dziś sytuacji możemy przyglądać się z nieco większym optymizmem. W związku z wystąpieniem stowarzyszenia „Kamień i co", Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpoczął procedurę wpisu budynku do rejestru zabytków.

Działania konserwatora wojewódzkiego wpłynęły na zawieszenie postępowania PINB. Oczekujemy na decyzję MWKZ o objęciu budynku prawną ochroną konserwatorską.

Działania dzielnicy i stołecznego konserwatora zabytków

Budynek jest jednym z nielicznych przykładów architektury międzywojennej na Bemowie i stanowi unikatowy przykład zabudowy w typie willowym w otoczeniu zieleni. Budzi więc żywe zainteresowanie opinii publicznej, co wyraża się w wielu petycjach z postulatami ratowania obiektu, kierowanych do władz dzielnicy Bemowo i m.st. Warszawy.

W związku z działaniami PINB, stołeczny konserwator zabytków w 2019 r. zlecił opracowanie specjalistycznej ekspertyzy stanu technicznego budynku dawnego archiwum wojskowego. Ocena była niezbędna, aby dokładnie określić plan koniecznych robót remontowych mających na celu doprowadzenie obiektu do właściwego stanu.

Dotychczas dzielnica Bemowo - poza zaślepieniem otworów okiennych i drzwiowych - wykonała pełne zabezpieczenie dachu budynku. Pierwszy etap prac objął przykrycie korpusu głównego i skrzydła południowego budynku. Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. dzielnica przystąpiła do dalszych działań. Ekipa budowlana odgruzowała skrzydło północne i usunęła zalegające śmieci, które mogły stanowić zagrożenie pożarowe.

Część budynku pozbawioną dotychczas więźby również przykryto. Wymagało to wzniesienia nowej konstrukcji wsporczej. Przykrycie wykonano przy zachowaniu kątów nachylenia i układu pierwotnych połaci.

Badania stratygraficzne tynków i stolarki

Uwadze stołecznego konserwatora zabytków nie uszedł pogarszający się z roku na rok stan murów i reliktów historycznego detalu. We wrześniu 2020 r. zdecydował o wykonaniu badań stratygraficznych elewacji w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki budynku. Zachowane partie tynków na ścianach i pozostałościach gzymsów, a także stolarki okiennej pozwoliły na wykonanie odkrywek i pobranie próbek do badań. Konserwatorzy ustalili, że pod wtórnymi wymalowaniami znajdują się oryginalne warstwy tynku i farby w kolorze ugrowym na powierzchni ściany i jasnokremowym na gzymsie.

Ciekawostką są wyniki przebadanych próbek ze stolarki, które sugerują, że pierwotnie okna w budynku miały kolor ciemnoszary. Taką interpretację może potwierdzać archiwalne zdjęcie budynku dawnego archiwum z 1941 r., na którym framugi okienne na piętrze są wyraźnie ciemniejsze.

Co dalej z budynkiem w Forcie Bema?

Na pytania o dalszy los budynku, a przede wszystkim jego przyszłą funkcję, nie ma obecnie prostej odpowiedzi. Tymczasowe, lecz pełne zabezpieczenie dachu obiektu, na razie skutecznie chroni budynek przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

Mamy nadzieję, że wykonane badania przyczynią się do opracowania dokumentacji generalnego remontu obiektu zgodnie ze sztuką konserwatorską.

 Karolina Gałecka

rzecznik prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

Budynek dawnego archiwum wojskowego w Forcie Bema uratowany przed rozbiórką

Program „Sportowa Polska” - edycja 2020 rozstrzygnięty!

Dzięki programowi dofinansowane zostan± 222 inwestycje na ł±czn±, rekordow± kwotę 314 043 700 zł! Dzięki temu uda się wybudować, wyremontować, przebudować lub zmodernizować 378 obiektów sportowych na terenie całego kraju.

– Zdajemy sobie sprawę, że nowoczesne obiekty sportowe s± niezbędne, aby każdy obywatel, w każdym wieku, miał możliwo¶ć uprawiania sportu i podejmowania aktywno¶ci ruchowej. To podstawa zdrowego społeczeństwa. Dlatego też na rozwój infrastruktury sportowej kładziemy szczególny nacisk zarówno w wymiarze wyczynowym – wspieraj±c sportowców zawodowych, jak i powszechnym – dbaj±c o wszystkich obywateli – zaznaczył wicepremier Piotr Gliński.

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska ma na celu wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotycz±cych obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dofinansowaniem mog± zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiaj±ce masowe uprawianie sportu. Rodzaje zadań inwestycyjnych zostały podzielone na trzy grupy: obiekty szkolne, modernizacja obiektów służ±cych klubom sportowym, pozostałe ogólnodostępne obiekty.

– Ministerstwo Sportu wspiera rozwój bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury sportowej. Dzięki inwestycji w ogólnodostępne obiekty wspieramy rozwój sportowych talentów oraz aktywizujemy społeczeństwo. Dlatego wła¶nie kładziemy nacisk na takie programy inwestycyjne, jak Program Sportowa Polska, Program Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu czy też Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich. Pomimo okoliczno¶ci spowodowanych epidemi± COVID-19 ogłaszanie, nabór i rozstrzyganie programów infrastrukturalnych przebiegało bez zastrzeżeń. – zaznaczyła sekretarz stanu Anna Krupka.

8 grudnia poznali¶my pi±te - i zarazem ostatnie - cz±stkowe rozstrzygnięcia tegorocznej edycji programu zawieraj±ce pozytywnie ocenione wnioski. W ramach ostatniego protokołu dofinansowane zostaj± 62 inwestycje na ł±czn± kwotę 74 105 600 zł. W poprzednich czterech rozstrzygnięciach dofinansowano 160 inwestycji na kwotę 239 938 100 zł.

Ł±czna kwota dofinansowań w tegorocznej edycji Programu "Sportowa Polska" jest rekordowa i wynosi 314 043 700 zł, podczas gdy ¶rednia kwota dofinansowań w ramach dwóch poprzednich edycji Programu (2018, 2019) wyniosła około 271,5 mln zł. W ramach tegorocznych rozstrzygnięć dofinansowano 223 inwestycje.

Rozwój infrastruktury sportowej to jeden z priorytetów Ministerstwa Sportu. Nowoczesne obiekty sportowe sprzyjaj± rozwojowi talentów, dlatego w ci±gu pięciu lat (2016-2020) rz±d na rozwój infrastruktury sportowej – budowy, rozbudowy, modernizacje i remonty - przeznaczył ł±cznie blisko 2,7 mld zł. Kwota ta pozwoli na budowę, przebudowę lub remont ponad 6 000 obiektów sportowych w całej Polsce. Budżet Ministerstwa Sportu na rozwój infrastruktury sportowej w samym tylko 2020 roku to nieco ponad 516 mln zł.

fot. Danuta Matloch/MKiDN

undefined


Biuro Komunikacji
Ministerstwo Sportu

Program „Sportowa Polska” - edycja 2020 rozstrzygnięty!

Kąśliwe, ostre pióro spotkało się z ogromnym zainteresowaniem czytelników, bo ludzie potrzebują bezkompromisowych gazet redagowanych przez niepokornych dziennikarzy. Informator Mazowsza, którego Wydawcą jest firma GR, nie zostawiało suchej nitki na tych, którzy szkodzili lokalnej społeczności. Mocne środki wyrazu i jednoznaczne tezy, szybko stały się znakiem rozpoznawczym gazety.
Naszym hasłem reklamowym jest : „My postaramy się dowieść prawdy”.