Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) aktywizuje miasta do podejmowania działań rozwojowych. Miasta i zespoły projektowe mogą dzięki PIM poszerzyć wiedzę i budować kompetencje we współpracy z innymi miastami oraz ekspertami i specjalistami. 28 polskich miast uczestniczących w projekcie będzie opracowywało własny dokument lub pakiet dokumentów pod nazwą Miejska Inicjatywa Działań. Opiszą ścieżkę dojścia do rozwiązania problemu na poziomie lokalnym oraz zawrą propozycje konkretnych rozwiązań i działań. Spotkanie inaugurujące drugą edycję PIM otworzył minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

W ramach przygotowanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej inicjatyw dla samorządów wspieramy proces rozwoju miast również poprzez podnoszenie ich zdolności administracyjnych, obywatelskich i wzajemnej współpracy. Temu właśnie służy projekt Partnerska Inicjatywa Miast, dziś rusza druga edycja tego projektu

– mówił podczas otwarcia minister Grzegorz Puda.

Uczestnicy projektu przygotowują Plan Ulepszeń. Będzie on zawierał zbiór rekomendacji systemowych dla sfer i polityk publicznych podejmowanych na szczeblu krajowym (takich jak prawo, instrumenty finansowe, czy organizacyjne).

Partnerem strategicznym Partnerskiej Inicjatywy Miast w edycji na lata 2021-2023 jest Bank Światowy. Eksperci z Banku Światowego nie tylko będą się dzielić specjalistyczną wiedzą i koordynować sieciową współpracę miast, ale będą także doradzać w przygotowywaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb miast w zakresie tematycznym objętym przez nową edycję PIM.

W konferencji inaugurującej drugą edycję wzięli udział minister Grzegorz Puda, wiceminister Waldemar Buda, przedstawiciel regionalny Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Marcus Heinz oraz przedstawiciele 28 polskich miast uczestniczących w projekcie.

Założenia do nowej edycji PIM określają następujące trzy sieci: Miasto Zielone, Miasto Cyfrowe oraz Miasto Inicjatyw PPP. Ich wybór i zakres został poprzedzony konsultacjami z miastami oraz organizacjami, w których się zrzeszają

– zaznacza wiceminister Waldemar Buda.

Przypomniał, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest w procesie przygotowania projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030, a tematyka wszystkich sieci nowej edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast mocno wpisuje się w wyzwania jakie zidentyfikowaliśmy w KPM 2030.

PIM jest jednym z projektów strategicznych zaproponowanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – kluczowym dokumencie w zakresie kształtowania polityki państwa w okresie średnio i długookresowym.