18,77°C

Warszawa

All Stories

O zrównoważonym rozwoju na Forum Wspólnie dla Przyszłości

Forum Wspólnie dla Przyszłości to cykliczna konferencja dotycząca najważniejszych kwestii społeczno-gospodarczych. Do tej pory była organizowana w Łodzi, a w tym roku uczestnicy szóstej edycji, spotykają się online. 21 listopada w panelu dotyczącym zrównoważonego rozwoju wziął udział Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

O zrównoważonym rozwoju na Forum Wspólnie dla Przyszłości

Rozpoczyna się II etap Kolei Plus

24 listopada 2020 r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wziął udział w wideokonferencji dotyczącej podsumowania I etapu Programu Kolej Plus i przedstawienia listy wniosków zakwalifikowanych do II etapu Programu. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała o zakończeniu oceny formalnej wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. 79 zgłoszonych propozycji spełnia kryteria i cele Programu i może być zakwalifikowanych do II etapu naboru. Teraz zadaniem samorządów będzie m.in. opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych projektów zwiększających dostępności do kolei.

Dzięki realizacji Programu Kolej Plus przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury, możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Głównym celem Programu jest uzyskanie lub usprawnienie połączeń miejscowości liczących powyżej 10 tys. z miastami wojewódzkim. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Realizacja Kolej Plus wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski.

- Efekty naboru wniosków i ich ocena w pierwszym etapie programu Kolei Plus pokazują, jak ważna jest dzisiaj kolej dla polskich samorządów. Przez wiele lat likwidowano w Polsce połączenia kolejowe. Ten czas się definitywnie skończył przed pięcioma laty. Dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości do takich stacji jak np. Radzyń Podlaski, Lubartów, Lubin, Darłowo i Medyka po latach zawitały pociągi. Przywracamy kolejne połączenia, zwiększa się liczba stacji, na których zatrzymują się pociągi. Wszystko to pokazuje, że działając wspólnie możemy zwalczyć wykluczenie komunikacyjne w polskich regionach – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

PKP PLK SA oceniły pod względem formalnym 96 wniosków złożonych przez samorządy do Programu Kolej Plus. 79 z propozycji (ponad 80%) spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do II etapu. Projekty te spełniają cel Programu. Wnioskodawcy dostarczyli wymagane informacje o projektach, m.in.: dane o uwarunkowaniach społecznych, zakładanych efektach projektów wraz ze wskazaniem oczekiwanych czasów przejazdu, szacunkowych kosztach oraz ujęciu projektów w dokumentach strategicznych. Samorządy zadeklarowały także wolę współfinansowania inwestycji. 

- Zaangażowanie samorządów pokazuje jak ważny społecznie jest Programu Kolej Plus. Po ocenie formalnej i kontaktach z wnioskodawcami PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowały listę 79 projektów, które spełniają wymagania formalne. Kolejnym etapem będzie  opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych, by konsekwentnie zmierzać do realizacji zadań, które ograniczą wykluczenie komunikacyjne i poprawią dostęp mieszkańców do kolei – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK SA.

W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych. Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5 lat.

Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej o Programie Kolej Plus plk-sa.pl/program-kolej-plus

Wypowiedź wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela: undefined

 

Szymon Huptyś

Rzecznik prasowy

Rozpoczyna się II etap Kolei Plus

Rusza budowa nowej magistrali wodociągowej dla Włoch, Ursusa, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie rozpoczyna budowę pierwszego odcinka nowej magistrali zasilającej w wodę rejon tzw. Pasma Pruszkowskiego.

To przełomowy etap tworzenia infrastruktury, która finalnie uniezależni dostawy wody dla mieszkańców warszawskich dzielnic – Włoch i Ursusa, a także miast Pruszków, Piastów oraz gminy Michałowice, od magistrali wybudowanej jeszcze w latach 70. XX wieku.

Wybudowanie dodatkowej, alternatywnej drogi zasilania w wodę Pasma Pruszkowskiego zapewni ciągłość dostaw w przypadku ewentualnych awarii istniejącej magistrali, a tym samym zwiększy komfort życia mieszkańców w tym rejonie.

Nowa sieć wodociągowa będzie miała w sumie prawie 6,5 km. Główny zakres prac obejmuje budowę magistrali wodociągowej o długości około 4,7 km wykonanej z żeliwa o średnicy 800 mm. W ramach kontraktu powstanie także drugi przewód, o średnicy 400 mm i długości około 1,6 km. Prace będą prowadzone na terenie trzech warszawskich dzielnic: Bemowa, Ursusa i Włoch. Trasa magistrali będzie przebiegała ulicami: Lazurową od skrzyżowania z Człuchowską, al. 4 Czerwca 1989 r., Chrościckiego, Polami Karolińskimi, Cykady, Posagu 7 Panien, Gierdziejewskiego i Warszawską.

Zaprojektowanie magistrali nie było zadaniem łatwym, gdyż uzgodnienia wymagały uwzględnienia nowo planowanych inwestycji kolejowychWartość kontraktu wynosi 48,6 mln zł, a zakończenie inwestycji jest planowane na IV kwartał 2023 r.

Warto przypomnieć, że w połowie 2018 roku została podpisana umowa na budowę prawie 11-kilometrowego odcinka nowej magistrali wodociągowej na terenie samych miast Piastów i Pruszków, a jej wartość wynosi blisko 28 mln zł netto.

Obecnie wykonawca realizuje roboty budowlane w ul. Długosza, Żbikowskiej i Przejazdowej, na które uzyskał odpowiednie pozwolenie. Prace te rozpoczęły się na początku II kwartału br. i do tej pory wybudowana została ponad połowa tej magistrali.

Połączenie z warszawskim odcinkiem da w przyszłości możliwość dostarczania wody mieszkańcom Włoch, Ursusa, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic dwiema niezależnymi drogami.


Umowy na budowę alternatywnej magistrali Pasma Pruszkowskiego są realizowane w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI" nr POIS.02.03.00-00-0048/17", w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rusza budowa nowej magistrali wodociągowej dla Włoch, Ursusa, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic

Kolejowe połączenia towarowe łączące Chiny z Europą

CHENGDU, Chiny, 6 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- Miasto Chengdu położone w prowincji Syczuan w południowo-zachodnich Chinach odgrywa kluczową rolę w promocji współczesnego Ekonomicznego Pasa Jedwabnego Szlaku - połączenia relacji Europa-Chiny realizowane są przez pociągi towarowe wyruszające z jednej z dzielnic miasta - Qingbaijiang.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19, dzielnica wprowadziła nowy schemat rozwojowy obejmujący podwójny, wzajemnie uzupełniający się obieg krajowy i międzynarodowy. Pozwala to na stabilizację miejscowych łańcuchów dostaw oraz powiązań przemysłowych i skutkuje zwiększoną częstotliwością kursowania pociągów towarowych i większą liczbą zamówień zagranicznych.

Według danych statystycznych z urzędu celnego w Chengdu, liczba pociągów towarowych relacji Chiny-Europa na trasie Chengdu wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach do 1600 (o 57% rok do roku).

Huang Fei, dyrektor działu produkcji i logistyki w Geely Auto Chengdu Manufacturing powiedział, że wcześniej przedsiębiorstwo dostarczało towary drogą morską, co wiązało się z niskimi kosztami, ale czas transportu był tak długi, że niektóre części zaczynały nawet korodować. Podróż pociągiem towarowym z Chin (Chengdu) do Europy trwa znacznie krócej, a dzięki preferencyjnym stawkom opłat za przewóz firma może znacząco obniżyć koszty produkcji, dodał Huang.

W okresie od stycznia do września firma Geely eksportowała, korzystając z towarowych połączeń kolejowych, 1740 zestawów części samochodowych o wartości ponad 110 milionów juanów, co pozwoliło firmie zaoszczędzić do 4 mln juanów na kosztach transportu.

Od czasu uruchomienia kolejowego połączenia towarowego z Chin do Europy w roku 2013, miastu udało się kompleksowo rozbudować swoją międzynarodową sieć logistyczną. Dziś Chengdu może pochwalić się siedmioma międzynarodowymi liniami kolejowymi i sześcioma szlakami towarowymi, łączącymi miasto z 55 zagranicznymi miejscowościami i 18 miastami w kraju.

„Większość z naszych klientów korzysta z kolejowych połączeń towarowych z Chin do Europy w celu transportu produktów ze średniej lub wysokiej półki i posiada wysokie wymogi w zakresie czasu i bezpieczeństwa transportu. Naszym celem jest zatem oferować coraz szybsze i bezpieczniejsze usługi” - powiedział Chen Zejun, rzecznik miejscowych linii kolejowych o zasięgu międzynarodowym (Chengdu International Railway Service), będących operatorem i zarządcą pociągów z Chin (Chengdu) do Europy.

Dotychczas pociągami towarowymi z Chin do Europy, wyruszającymi z Chengdu, przetransportowano towary o wartości blisko 200 mld juanów z sektorów takich jak branża motoryzacyjna, urządzenia dla inteligentnych domów czy biomedycyna.

Przedsiębiorstwo otworzyło oddziały zagraniczne w Norymberdze i Hamburgu (Niemcy), Tilburgu (Holandia), Pradze (Czechy) i Warszawie. W celu zapewnienia skutecznej obsługi pociągów towarowych, pomimo różnicy czasu, pracownicy zatrudnieni w wymienionych oddziałach pracują w tych samych godzinach, co ci w Chinach.

Zdjęcie - undefined

Źródło: Qingbaijiang District Government of Chengdu

KONTAKT:

Guo Yumei

tel. +86-19130686059

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło informacji: PR Newswire

Data publikacji 06.11.2020, 08:40
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.
Kolejowe połączenia towarowe łączące Chiny z Europą

Debata o wyzwaniach dla nowej polityki miejskiej

16 października w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się trzecia edycja Krajowego Forum Miejskiego. Podczas konferencji zaprezentowano projekt założeń do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej oraz prowadzonych i planowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Spotkanie było również okazją do przedstawienia stanu przygotowań do organizacji Światowego Forum Miejskiego, które w 2022 roku odbędzie się w Katowicach.

Krajowe Forum Miejskie, po raz trzeci organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, to spotkanie przedstawicieli rządu, samorządów, regionów i miast, a także ekspertów i badaczy zajmujących się tematyką rozwoju ośrodków miejskich. To również odpowiedź na zobowiązania Polski wynikające z przyjęcia Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i realizacji 17 zrównoważonych celów rozwoju.

O polityce miejskiej w międzynarodowym gronie

Chcemy, żeby forum przyczyniało się do lepszego rozumienia i obrazowania zmieniających się warunków i trendów rozwoju polityki miejskiej zachodzących zarówno w kraju, jak i na poziomie międzynarodowym. Jednym z tych czynników jest pandemia COVID-19, która teraz ma realny wpływ na sytuację miast. Uwzględniliśmy ją podczas prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. Dziś chcemy przedstawić jej założenia i w gronie wielu interesariuszy rozpocząć dyskusję nad wyzwaniami i kształtem tej polityki

– mówił Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, który otworzył Krajowe Forum Miejskie.

Z kolei wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podkreślił, że wypracowanie nowych kierunków w kształtowaniu polityki miejskiej to obecnie jeden z megatrendów, podobnie jak zaangażowanie wobec zmian klimatycznych. Dodał również, że społeczeństwo i biznes liczą na wytyczenie nowych kierunków działań polityki miejskiej, które powinny wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.

W otwarciu Krajowego Forum Miejskiego wzięła również udział Maimunah Mohd Sahrif, podsekretarz generalna ONZ i dyrektor generalna UN-Habitat, która z Indonezji połączyła się z uczestnikami forum. Zaznaczyła, że fora krajowe są bardzo ważnymi instrumentami w wyznaczaniu nowych celów rozwoju. Natomiast Światowe Forum Miejskie, które za dwa lata odbędzie się w Katowicach, to dla Polski możliwość pokazania światu swojego zaangażowania w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i realizacji właściwej polityki miejskiej.

Krajowa Polityka Miejska

Krajowa Polityka Miejska 2023 (KPM) to dokument, który określa planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej. Uwzględnia on cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju i krajowej strategii rozwoju regionalnego.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczyna prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej 2023. Powstał projekt założeń do KPM, który wskazuje przesłanki i potrzeby wprowadzenia zmian, wynikające z nowych uwarunkowań oraz określa cele i kluczowe zasady opracowania i wdrażania tego dokumentu.

Projekt tych założeń zostanie poddany szerokim konsultacjom na szczeblu rządowym, samorządowym oraz z partnerami społeczno-gospodarczymi. Efektem konsultacji będzie także wypracowanie sposobu prac nad szczegółowymi rozwiązaniami, które znajdą swoje odzwierciedlenie w zakresie i trybie prac nad dokumentem.

Przygotowania do Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum ) jest organizowane co dwa lata przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat). Forum ma na celu promocję zrównoważonego rozwoju miast i dyskusję nad wyzwaniami współczesnej urbanizacji.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje przygotowania 11. edycji Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w 2022 roku w Katowicach.

To pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej i doskonała okazja do promocji naszych doświadczeń w zakresie zrównoważonej transformacji i polityki miejskiej.

Jak co roku w październiku UN-Habitat organizuje Urban October. Akcja, która trwa przez cały miesiąc, ma na celu skłonić władze krajowe i lokalne, przedstawicieli nauki i biznesu oraz organizacje pozarządowe do dyskusji na temat wyzwań i szans, przed jakimi stoją współczesne miasta. Jednym z wydarzeń organizowanych w ramach tej akcji jest Krajowe Forum Miejskie.

Więcej informacji o Krajowym Forum Miejskim

Relacja z wydarzenia

Debata o wyzwaniach dla nowej polityki miejskiej

X edycja Rankingu Miast rozstrzygnięta

Wrocław, Bydgoszcz i Poznań to najsprawniejsze miasta w zakresie działalności administracyjnej w 2019 roku obejmującej wydawanie decyzji administracyjnych potrzebnych do realizacji projektów deweloperskich – wynika z Rankingu Miast organizowanego przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Ma on na celu wyłonienie samorządów najbardziej przyjaznych dla rozwoju inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce. Wyniki X edycji rankingu ogłoszono 23 października podczas wideokonferencji.

Kryterium oceny przy wyborze zwycięzcy w badaniu prowadzonym przez PZFD jest czas wydawania decyzji o warunkach zabudowy w połączeniu z pokryciem miast planami zagospodarowania przestrzennego oraz czas uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej edycji sprawdzana jest dodatkowo sprawność administracji w przypadku inwestycji biurowych i hotelowych, a ranking został rozszerzony na wszystkie miasta większe niż 100 tys. mieszkańców.

Jak wynika z tegorocznego zestawienia, 2019 rok okazał się być najgorszym w zakresie terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy na przestrzeni ostatnich 3 lat. Szczególnie dotknięci opieszałością urzędów okazali się deweloperzy biurowi – w miastach wojewódzkich zaledwie ¼ WZ-tek została wydana w przepisowym terminie. Równie źle sytuacja wygląda w przypadku pozwoleń na budowę – niewiele ponad połowa decyzji wydana została w terminie.

„Rok 2019 odnotował spadek w terminowości wydawania decyzji w stosunku do 2018 roku, mimo braku znacznego wzrostu liczby wydawanych decyzji, która utrzymała się na podobnym poziomie. Podobnie jak w ubiegłych latach w danych widać znaczną dysproporcję między sprawnością wydawania decyzji WZ i PNB. Pozwolenia na budowę – mimo podobnej liczby rozstrzygnięć – są wydawane znacznie szybciej. Utrzymuje się więc wieloletnia prawidłowość, że bardziej kłopotliwa i czasochłonna jest część procesu inwestycyjno-budowlanego polegająca na przygotowaniu inwestycji i terenu niż uzyskanie samego pozwolenia na budowę. Fakt, że znaczna część rozstrzygnięć wydawana jest z przekroczeniem przepisowego terminu pokazuje, że skomplikowanie i czasochłonność procedur procesu inwestycyjno-budowlanego są kłopotliwe nawet dla urzędów. Ranking nie uwzględnia ponadto czasu, jaki inwestorzy muszą poświęcić na wiele innych decyzji i uzgodnień poprzedzających złożenie wniosków o wydanie decyzji WZ czy PNB – takich jak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, podział nieruchomości czy uzyskanie warunków przyłączenia mediów” – podkreśla Mateusz Stachewicz, prawnik z Polskiego Związku Firm Deweloperskich, autor opracowania raportu. 

W trakcie ogłoszenia wyników rankingu Katarzyna Kuniewicz, senior director, kierująca Zespołem Badań i Analiz Rynku Mieszkaniowego JLL, przedstawiła dynamikę zmian na rynku mieszkaniowym. 

„Nie ma wątpliwości, że liczba mieszkań oferowanych przez deweloperów i ich zdolność do elastycznego uzupełniania podaży ma ogromny wpływ na cenę mieszkań i stabilność rynku mieszkaniowego. Doskonale widać to na przykładzie dwóch rynków, które znalazły się na początku i końcu stawki rankingu PZFD. W grudniu 2019 roku klienci zainteresowani zakupem mieszkania w liczącym 780 tys. mieszkańców Krakowie mogli wybierać spośród 7,5 tys. lokali, podczas gdy w zamieszkanym przez 640 tys. osób Wrocławiu oferta wynosiła 10,1 tys. mieszkań. Oznacza to, że nowe mieszkanie mógł kupić jeden ze 104 mieszkańców Krakowa, podczas gdy we Wrocławiu ta relacja była znacznie bardziej korzystna i wynosiła 63. I tylko wśród tych, którzy w tych miastach już oficjalnie mieszkają” – powiedziała Katarzyna Kuniewicz. 

„Nie może zatem dziwić, że to rynek krakowski okazał się w 2019 roku liderem wzrostów cen mieszkań na rynku pierwotnym. Średnie ceny mieszkań oferowanych przez deweloperów wzrosły tu w ciągu roku o 16%. Dla porównania, w tym samym czasie na ponad dwukrotnie większym rynku warszawskim ‘zaledwie’ o 5%” - dodała ekspertka. 

W X edycji Rankingu Miast I miejsce zajął Wrocław, na drugim miejscu uplasowała się Bydgoszcz, a na trzecim miejscu znalazł się Poznań. W trakcie konferencji miasta reprezentowane były przez Rafała Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy, Jakuba Mazura, wiceprezydenta Wrocławia oraz Piotra Sobczaka, dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

„Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Przez trzy ostatnie lata udawało nam się zdobywać pierwsze miejsce w tym rankingu. Niestety jeżeli chodzi o warunki zabudowy to nie możemy pochwalić się tak dobrymi terminami jak w przypadku pozwoleń na budowę. Bardzo chciałbym, abyśmy podtrzymali wyniki z ubiegłych lat, więc tegoroczne rozstrzygnięcie rankingu traktujemy jako mobilizację do pracy i będziemy starali powrócić się na wcześniej zajmowanie miejsce” – powiedział Piotr Sobczak.

„Zawsze zwracam uwagę na metodologię takich rankingów. W przypadku rankingu PZFD za jego wyniki w zupełności odpowiada miasto, dlatego sukces w tym rankingu to sukces wszystkich pracowników urzędu miasta. Pomimo tego, że nasza pracownia urbanistyczna i wydział administracji budowlanej uchodzą za srogie, to jak widać współpraca z inwestorami układa się na wysokim poziomie. Dzisiaj miasta zmieniają się nie tylko dzięki środkom publicznym, ale również środkom inwestorów. Im bardziej ułatwimy inwestowanie, tym lepiej miasta będą się rozwijały” – mówił prezydent Bydgoszczy. 

„Chciałbym podziękować wszystkim samorządowcom za współpracę. Dziękuję również Polskiemu Związkowi Firm Deweloperskich za organizację takiego rankingu, który jest dla nas czynnikiem mobilizującym poza terminami wynikającymi z przepisów. Gratuluję inwestorom, architektom i wszystkim pracowniom, które rozmawiają z nami na co dzień i cieszę się, że kształtujemy swoje relacje w partnerski sposób. Wrocław jest otwarty na współpracę i inwestorów” – zadeklarował wiceprezydent Wrocławia. 

„Spadek sprawności urzędów w 2019 roku, który nie był rokiem naznaczonym skutkami pandemii, każe rodzić także obawy o sprawność organów administracji w bieżącym roku, do podsumowań którego przystąpimy za kilka miesięcy” – dodaje Mateusz Stachewicz. 

Ranking miast tworzony jest w oparciu o dane przekazywane Polskiemu Związkowi Firm Deweloperskich przez organy administracji samorządowej w trybie dostępu do informacji publicznej. 

Polski Związek Firm Deweloperskich to największa w Polsce organizacja branżowa, która na poziomie krajowym oraz europejskim podejmuje działania na rzecz poprawy rynku nieruchomości i warunków inwestowania. PZFD zrzesza ponad 200 firm z całej Polski. Jest członkiem europejskiej federacji organizacji deweloperskich Build Europe. Działa od 2002 roku.

KONTAKT:

Mateusz Stachewicz

Prawnik

tel. +48 22 745 01 00

tel. +48 535 804 177

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji 26.10.2020, 09:24
Źródło informacji Polski Związek Firm Deweloperskich
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Karol Kępka

Specjalista ds. marketingu i PR

tel. +48 515 445 284

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło informacji: Polski Związek Firm Deweloperskich

X edycja Rankingu Miast rozstrzygnięta

XI Forum Pan-Tonkińskiej Współpracy Gospodarczej

NANNING, Chiny, 16 października 2020 r. /PRNewswire/ -- XI Forum Pan-Tonkińskiej Współpracy Gospodarczej i tegoroczny szczyt poświęcony współpracy przy budowie Pan-Tonkińskiego Portu Międzynarodowego, z udziałem Guangxi China-ASEAN Panorama Magazine Agency Co., Ltd w charakterze organizacji wykonawczej, odbyły się 15 października 2020 r. w Nanning, w chińskim regionie autonomicznym Kuangsi-Czuang.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum były działania związane z budową Pan-Tonkińskiego Portu Międzynarodowego - wspólne ustanowienie nowego międzynarodowego korytarza lądowo-morskiego: nowa era Pan-Tonkińskiej Współpracy Gospodarczej. W ramach Forum skupiono się na dwóch działaniach, takich jak „Wspólna budowa Pan-Tonkińskiego Portu Międzynarodowego i zbadanie nowego modelu interaktywnego rozwoju” oraz „Utworzenie wysokiej jakości nowego międzynarodowego lądowo-morskiego korytarza handlowego służącego wspieraniu rozwoju chińskiego międzynarodowego łańcucha dostaw”.

Zdjęcie - undefined

Źródło: Guangxi China-ASEAN Panorama Magazine Agency Co., Ltd.

KONTAKT:

Chen Libing

tel. +86-0771-5807700

PR Newswire/Guangxi China-ASEAN Panorama Magazine Agency Co., Ltd.

Data publikacji 19.10.2020, 14:27
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.
XI Forum Pan-Tonkińskiej Współpracy Gospodarczej

Rusza 128. edycja targów Canton Fair, której hasłem przewodnim są innowacje prowadzące do zmian w codziennym życiu

KANTON, Chiny, 15 października 2020 r. /PRNewswire/ -- 128. edycja chińskich targów poświęconych importowi i eksportowi (Canton Fair), dostępnych po raz drugi także w formie wirtualnej, rozpoczyna się 15 października. 26 000 wystawców z 50 działów wystawowych przywiozło ze sobą na to 10-dniowe wydarzenie ponad 2 358 milionów produktów z 16 kategorii, z czego 691 500 produktów będzie mieć swoje premiery.

 
Xu Bing – rzecznik targów Canton Fair i zastępca dyrektora generalnego chińskiego centrum handlu zagranicznego (China Foreign Trade Centre) powiedział, że w związku z poważnymi zmianami w zakresie rozwoju gospodarczego oraz walki z pandemią zarówno w kraju, jak i za granicą, targi Canton Fair będą pełnić rolę otwartej platformy dla firm chcących wejść na rynki międzynarodowe, przyczyniającej się do poprawy stabilności w handlu zagranicznym i łańcuchu przemysłowym.
 
Rejestracja możliwa pod adresem: undefined
 
Platforma cyfrowa dostępna w ramach tegorocznych targów Canton Fair obejmuje 60 000 stoisk, na których prezentowane są najnowsze produkty i wizje życia w przyszłości zbudowane dzięki innowacyjnym pomysłom i technologiom. Na opisywanej e-platformie dostępne są także ekspozycje, możliwość wyszukiwania partnerów biznesowych, wirtualne hale wystawowe, relacje na żywo, aktualności i wydarzenia, usługi oraz strefa handlu transgranicznego – pozwalające prowadzić negocjacje biznesowe i uczestniczyć w targach przez całą dobę.
 
Na targach zrealizowanych zostanie 120 relacji na żywo z udziałem ponad 100 czołowych chińskich przedsiębiorstw prezentujących najnowsze produkty będące wynikiem nieustannego dążenia do innowacji w celu stworzenia lepszej przyszłości dla wszystkich.
 
• W dziale AGD prezentowane są wbudowane, wielofunkcyjne urządzenia gospodarstwa domowego, które ułatwiają prace kuchenne dzięki zastosowaniu najnowszych technologii. Natomiast nowe produkty takie jak meble, ceramika czy dywany posiadają ulepszenia w zakresie funkcjonalności, materiałów, wykonania i stylu. Prezentowane produkty pozwalają klientom z całego świata stworzyć wygodniejsze, lepiej dopasowane i inteligentniejsze wnętrza.
 
• Zrównoważony rozwój to kolejny temat przewodni tegorocznych targów Canton Fair. Firmy w dziale tekstylnym zastosowały zaawansowane technologie pozwalające wykorzystać do produkcji nowych produktów ekologiczne surowce pozyskane z recyklingu, demonstrując swoje zaangażowanie w ochronę środowiska.
 
Aby ułatwić przedsiębiorstwom znalezienie partnerów handlowych i poszukiwanych produktów bez wychodzenia z domu, targi Canton Fair udostępniają swoją platformę cyfrową, która pozwala łączyć dostawców z kupującymi oraz oferuje usługi dodatkowe, od projektowania produktów po obsługę handlową, finansową, logistyczną, kontrolną, certyfikacyjną i celną. Pomimo obecnych wyzwań gospodarczych, dzięki współpracy ze swoimi partnerami targi Canton Fair umożliwią przedsiębiorstwom z całego świata prowadzenie interesów w sposób łatwo dostępny.
 
Zdjęcie - undefined
 
Źródło: Canton Fair
Data publikacji 15.10.2020, 15:04
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP Mediaroom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP Mediaroom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.
Rusza 128. edycja targów Canton Fair, której hasłem przewodnim są innowacje prowadzące do zmian w codziennym życiu

Brazylia/Ekspert: lasy Amazonii na progu autodestrukcji

Szef ministerstwa ochrony środowiska w administracji dystryktu federalnego (stołecznego) Brazylii, Zequinha Jose Sarney, ostrzegł w wywiadzie dla sobotniego wydania stołecznego dziennika „Correio Braziliense” przed katastrofalnymi skutkami pożarów lasów Amazonii.

Sarney, który jest członkiem Partii Zielonych, powiedział, że „pewien rodzaj przyzwolenia” ze strony rządu prezydenta Jaira Bolsonaro wobec sprawców „przestępczych podpaleń” puszczy amazońskiej doprowadził do tego, iż deforestacja w ciągu ostatnich 13 miesięcy „osiągnęła najwyższe tempo od 14 lat”. Według niego „rodzi to obawy, że prezydent, mimo swych zapowiedzi, nie zdoła zatrzymać destrukcji największych lasów deszczowych świata”.

Od początku roku spłonęło 18,3 mln hektarów lasów deszczowych Amazonii. Instytut Badań Kosmicznych Brazylii stwierdził, że to cztery i pół razy więcej niż kiedykolwiek odkąd notowane są te zjawiska.

Prezydent Bolsonaro w swej kampanii wyborczej obiecywał „większe otwarcie terytorium Amazonii m.in. dla rozwoju rolnictwa i górnictwa” - przypomniał polityk.

„Jednocześnie rząd dawał do zrozumienia, że nie będzie wymierzał kar pieniężnych za naruszanie obowiązujących przepisów, chroniących brazylijską puszczę dziewiczą Amazonii przed ekspansją hodowli bydła i eksploatacji dóbr naturalnych tych obszarów. W konsekwencji władze doprowadziły do podpaleń ze szkodą dla interesów prawdziwych i poważnych producentów” - powiedział Sarney.

Według danych przedstawionych przez polityka, 97 proc. pożarów dziewiczych lasów deszczowych Brazylii, to skutek działań przestępczych, tj. umyślnych podpaleń.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. spłonęło w Amazonii o 13 proc. więcej lasów niż w roku poprzednim. Rozpoczynającej się brazylijskiej wiośnie towarzyszą znacznie podwyższone średnie temperatury.

We wrześniu zdjęcia satelitarne zarejestrowały 32 017 ognisk pożarów na obszarze Puszczy Amazońskiej - największego kompleksu lasów tropikalnych na naszej planecie. Było tych pożarów o 61 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 roku.

„Kiedy wylesianie osiąga 25 proc. obszaru puszczy tropikalnej zaczyna ona wchodzić w fazę autodestrukcji” – ostrzegł Sarney. (PAP)

ik/ jm/

Brazylia/Ekspert: lasy Amazonii na progu autodestrukcji

Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota

Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota – to było hasło przewodnie tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu, 8-10 września 2020. Międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych Europy Środkowo-Wschodniej było okazją do wymiany opinii na temat bezpieczeństwa, perspektyw rozwoju gospodarczego, współczesnych i przyszłych wyzwań.

Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota

Kąśliwe, ostre pióro spotkało się z ogromnym zainteresowaniem czytelników, bo ludzie potrzebują bezkompromisowych gazet redagowanych przez niepokornych dziennikarzy. Informator Mazowsza, którego Wydawcą jest firma GR, nie zostawiało suchej nitki na tych, którzy szkodzili lokalnej społeczności. Mocne środki wyrazu i jednoznaczne tezy, szybko stały się znakiem rozpoznawczym gazety.
Naszym hasłem reklamowym jest : „My postaramy się dowieść prawdy”.