o planach dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej Polski w kontekście ochrony zdrowia

o planach dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej Polski w kontekście ochrony zdrowia

Zmiany klimatu, ochrona zdrowia, a także nowe cele energetyczno-klimatyczne Polski do 2040 r., to główne tematy wideokonferencji „Polityka klimatyczno-energetyczna Polski do 2030 roku: Jakie zmiany są potrzebne, aby ochronić nasze zdrowie?” zorganizowanej przez HEAL (Health Environment Alliance) Polska. W wydarzeniu, które odbyło się 26 listopada 2020 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

 Podczas wideokonferencji wiceminister Guibourgé-Czetwertyński przedstawił najważniejsze założenia zaktualizowanego we wrześniu br. projektu „Polityki energetycznej Polski" do 2040 roku, który został oparty na 3 filarach: sprawiedliwa transformacja, bezemisyjny system energetyczny i dobra jakość powietrza. Zwrócił uwagę na niełatwe uwarunkowania transformacji w Polsce oraz uzasadnił jakie przełożenie na prowadzoną politykę w Unii Europejskiej mają plany resortu klimatu i środowiska.

Ponadto uczestnicy debatowali o procesach związanych ze zmianami klimatu oraz wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. W tym kontekście wiceminister Guibourgé-Czetwertyński podkreślił wagę realizowanych w Polsce programów na niespotykaną dotąd skalę, takich jak Czyste Powietrze i Mój Prąd. Zauważył, że już w zeszłym roku przyniosły one efekty.

„Będziemy chcieli je kontynuować” – zapewnił.  

Zgodnie z najnowszymi danymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 13 listopada 2020 r. dotychczas w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” złożono ponad 178,8 tys. wniosków na kwotę ponad 3,356 mld zł oraz podpisano ponad 147,89 tys. umów na kwotę ponad 2,645 mld zł.

Dodatkowym kierunkiem, który wpływa na ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza w miastach jest rozwój ekologicznego transportu, dlatego w trakcie wideokonferencji wiceminister Guibourgé-Czetwertyński przypomniał także o prowadzonych przez NFOŚiGW naborach wniosków w zakresie finansowego wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych.