Nowa Karta Lipska i Agenda Terytorialna UE 2030 przyjęte przez ministrów krajów wspólnoty europejskiej

Nowa Karta Lipska i Agenda Terytorialna UE 2030 przyjęte przez ministrów krajów wspólnoty europejskiej

Polityka miejska i spójność terytorialna były tematami dwóch nieformalnych spotkań ministrów z krajów członkowskich Unii Europejskiej, które odbyły się 30 listopada i 1 grudnia. Podczas pierwszego z nich przyjęto Nową Kartę Lipską, podczas drugiego – Agendę Terytorialną UE 2030. W obu wydarzeniach uczestniczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

 Około 60 procent ludzi na świecie mieszka w miastach. W Unii Europejskiej ten odsetek jest jeszcze wyższy. Rozwój miast i obszarów podmiejskich oraz związane z nim wyzwania, takie jak ochrona klimatu, dostęp do infrastruktury, zmiany demograficzne to jedne z najważniejszych kwestii poruszanych na forach międzynarodowych. Były one również tematem poniedziałkowego i wtorkowego spotkania przedstawicieli rządów krajów Unii Europejskiej, samorządów oraz instytucji europejskich zajmujących się polityką miejską. Oba wydarzenia stały się także okazją do przyjęcia dwóch dokumentów ważnych dla wspólnoty europejskiej.

Stawiamy na nową Kartę

Pierwszy z nich to Nowa Karta Lipska, która wyznacza kierunki rozwoju miast europejskich, podkreśla potrzebę ich transformacji i wskazuje zasady dobrego zarządzania miastami. Nowa Karta Lipska jest aktualizacją pierwszej wersji Karty Lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjętej przez unijnych ministrów w 2007 roku. Za koniecznością jej aktualizacji ministrowie opowiedzieli się w Deklaracji Bukaresztańskiej w 2019 roku.

Nowa Karta Lipska to zbiór strategicznych zasad i kierunków dobrego zarządzania miastami, który określa politykę miejską w Europie po 2020 roku. Postulaty z pierwszej wersji dokumentu są nadal aktualne, natomiast Nowa Karta Lipska mocno podkreśla potrzebę transformacji w kierunku miast sprawiedliwych, zielonych i produktywnych.

Polska była aktywnym partnerem prezydencji niemieckiej podczas prowadzenia dialogu dotyczącego założeń Nowej Karty Lipskiej i procesu przygotowywania tego dokumentu. To dobry przykład współpracy europejskiej na rzecz rozwoju miast. Chcemy go wykorzystać podczas przygotowań do 11. edycji Światowego Forum Miejskiego, które w 2022 roku odbędzie się w Katowicach

– podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister przypomniała również, że międzynarodowe dokumenty dotyczące rozwoju miast to ważne punkty odniesienia dla prowadzenia krajowej polityki miejskiej.

Rozpoczęliśmy już aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej z perspektywą do 2030 roku. Uwzględniamy w niej zasady i kierunki rozwoju miast przedstawione w Karcie Lipskiej

– zaznaczyła wiceminister.

Materiały

Nowa Karta Lipska
Nowa​_Karta​_Lipska.pdf 1.08MB

Spójność w różnorodności

Drugim dokumentem, przyjętym przez europejskich ministrów 1 grudnia, jest Agenda Terytorialna UE 2030, która określa działania niezbędne dla wzmocnienia spójności terytorialnej, czyli zapewnienia dobrych warunków życia dla wszystkich mieszkańców Europy.

Spójność terytorialna powinna odgrywać ważną rolę w procesie przywracania europejskiej gospodarki na właściwe tory po kryzysie wywołanym przez pandemię. Współpraca terytorialna, w tym także makroregionalna, określa wspólne cele niezbędne do walki z kryzysem oraz przyczyni się do zwiększenia odporności i opracowania bardziej efektywnych ścieżek rozwoju po pandemii. Możemy to osiągnąć tylko przez zwrócenie większej uwagi na różnorodność miejsc w Europie wraz z ich potencjałem rozwojowym. Tę możliwość daje przyjęta dziś Agenda Terytorialna UE 2030

– powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister podkreśliła również, że Polska aktywnie uczestniczyłam w przygotowywaniu obu dokumentów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest też liderem projektu pilotażowego do Agendy Terytorialnej UE 2030 „Understanding how sector policies shape spatial (im)balances: Region-Focused Territorial Impact Assessment”. Projekt dotyczy badania wpływu terytorialnego polityk publicznych.