Liczymy na Twój głos. Wysłuchania dla Krajowego Planu Odbudowy

Liczymy na Twój głos. Wysłuchania dla Krajowego Planu Odbudowy

22 marca rozpoczynamy pięciodniowe wysłuchania dla Krajowego Planu Odbudowy. Chcemy poznać Państwa opinie na temat głównych obszarów wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) oraz ogólnych postulatów, wniosków i opinii dotyczących pieniędzy unijnych. Zapraszamy przedstawicieli samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych.

 

Weź udział w wysłuchaniach

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat projektu Krajowego Planu Odbudowy.

Krajowy Plan Odbudowy to wstęp do polskiego, Nowego Ładu

- mówi premier Mateusz Morawiecki i dodaje

W jego ramach chcemy przebudować system finansowy, system edukacji, system ochrony zdrowia oraz zaprezentować wielkie inwestycje.

Pierwsze wysłuchanie odbędzie się 22 marca. Łącznie odbędzie się pięć spotkań. Każde będzie poświęcone jednemu z filarów KPO.

Jesteśmy otwarci na szerokie konsultacje. Paradoksalnie ograniczenia związane ze spotkaniami spowodowały, że w konsultacjach online bierze udział znacznie więcej osób, niż moglibyśmy pomieścić na dostępnych salach – po kilkaset, albo po kilka tysięcy osób jednocześnie. Zachęcam do udziału w wysłuchaniu, poznania projektu KPO i zabrania głosu podczas tych spotkań

– podkreśla Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takich jak transparentność, powszechność, przewidywalność, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

Harmonogram wysłuchań

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki, 22 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 20 marca godz. 10.00);
  • Transformacja cyfrowa, 23 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 21 marca godz. 10.00);
  • Efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia, 24 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 22 marca godz. 10.00);
  • Zielona energia, 29 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 27 marca godz. 10.00);
  • Zielona, inteligentna mobilność, 30 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 28 marca godz. 10.00).

Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, który funkcjonuje w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które odpowiada w rządzie za koordynację Krajowego Planu Odbudowy i przygotowanie Umowy Partnerstwa.

Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Uczestnictwo i pomoc w organizacji wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. Nie jest prowadzone na zlecenie rządu, ale we współpracy z MFiPR.

Konsultacje Planu Odbudowy

26 lutego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje KPO, które trwają do 2 kwietnia 2021 roku. Mogą w nich wziąć udział wszyscy zainteresowani. Równolegle prowadzimy dialog nieformalny z Komisją Europejską. Polska ma czas do końca kwietnia na przekazanie KPO Komisji Europejskiej (KE). Na zaakceptowanie planu KE będzie miała dwa miesiące.

Krajowy Plan Odbudowy ma trzy główne cele:

  • pomóc naprawić szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa,
  • przywrócić odporność gospodarek Unii Europejskiej,
  • przygotować wspólnotę państw na przyszłe nieprzewidziane okoliczności.

Materiały

Krajowy Plan Odbudowy i formularz zgłaszania uwag
Link do rejestracji na wysłuchania