14,44°C

Warszawa

All Stories

Szansa na umorzenie zadłużenia w mieszkaniach komunalnych

Tylko do 29 czerwca br. można składać wnioski o oddłużenie mieszkania komunalnego. W ramach II edycji programu „Restrukturyzacja zadłużenia w mieszkaniach komunalnych" można uzyskać umorzenie na poziomie nawet 60 proc. kwoty zadłużenia.

- Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które mają zadłużone mieszkanie komunalne, mogą skorzystać z miejskiego programu oddłużeniowego. To realna pomoc Warszawy nawet dla kilkunastu tysięcy mieszkańców lokali komunalnych – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Restrukturyzacja zadłużenia jest miejskim narzędziem pomocy istniejącym od niedawna. Polega na zmniejszeniu zadłużenia z tytułu opłat za mieszkanie komunalne. Możliwe to jest poprzez częściowe umorzenie istniejącego długu. Umorzenie może wynieść nawet 60 proc. kwoty zadłużenia.

Dotychczas z II edycji programu skorzystało ponad 4 000 osób, które podpisały umowy restrukturyzacyjne na prawie 100 mln zł długu. Ponad 5 300 osób złożyło wnioski, deklarując chęć przystąpienia do programu.

Dla kogo program oddłużeniowy

Z programu mogą skorzystać warszawiacy, którzy mają trudności ze spłatą zadłużenia zarówno, gdy jeszcze zajmują mieszkanie komunalne (tym również takie na podstawie najmu socjalnego), jak i w sytuacji, gdy już nie mieszkają w takim lokalu, ale zostali z zadłużeniem. Program jest również skierowany do tych osób, które odpowiadają solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach czy partnerach.

Zasady przystąpienia do programu

Przystąpić do restrukturyzacji zadłużenia mogą osoby, które takowe posiadały na dzień składania wniosku oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. (brak zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. nie pozwala na skorzystanie z tego narzędzia). Wnioski można składać do 29 czerwca 2021 r. do burmistrza dzielnicy lub dzielnicowego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Warunkiem udziału w programie jest brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwo w budynku.

Rodzaje restrukturyzacji

Zadłużenie poprzez częściowe umorzenie może być spłacone w jeden z czterech wariantów.

Tzw. forma podstawowa jednorazowa, czyli spłata 40 proc. długu w ciągu 3 m-cy od zawarcia umowy, a pozostałe 60 proc. zadłużenia zostanie umorzone.

Druga forma to podstawowy ratalny. W tym przypadku do spłaty jest 60 proc. długu w ratach w okresie do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 tys. zł lub do 10 lat przy wyższych długach. Zadłużenie zostanie umorzone w 40 proc.

Trzecia forma restrukturyzacji skierowana jest do dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną. Do spłaty jest 40 proc. zadłużenia w ratach przy umorzeniu 60 proc. długu. Wariant ten umożliwia umorzenie znacznej kwoty długu dla osób, które w okresie powstania zadłużenia ponosiły koszty ogrzewania mieszkań za pomocą energii elektrycznej oraz znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Ostatni specjalny rodzaj restrukturyzacji jest przeznaczony dla osób solidarnie odpowiadających za długi. Do spłaty w ratach w tym przypadku jest  60 proc. „swojej" części długu (wyliczenie wg. Wzoru), i zwolnienie z konieczności uregulowania 40 proc. długu. Z tego wariantu mogą skorzystać mieszkańcy borykający się z solidarną odpowiedzialnością za dług. Narzędzie to dotyczy tylko szczególnych przypadków kwalifikujących się na indywidualną formę pomocy, np. wysokie długi odziedziczone „nieświadomie" przez dzieci, uczące się jeszcze, nieposiadające stałych dochodów; a także wysokie długi w rodzinach z problemami społecznymi, chorobami wynikającymi z uzależnień.

Uwaga! Na złożenie wniosku pozostało jeszcze tylko 1,5 miesiąca. Więcej informacji można uzyskać korzystając z pomocy i doradztwa w dzielnicy lub ZGN-ie.

Szansa na umorzenie zadłużenia w mieszkaniach komunalnych

Przeważa gospodarczy optymizm - prognozy Forum Ekonomicznego i SGH

Gospodarka w Polsce wróci do stanu sprzed pandemii COVID-19 w przyszłym roku - przewiduje zdecydowanie największa grupa (45 proc.) przedstawicieli przedsiębiorstw i sektora non-profit w odniesieniu do kilku zmiennych ekonomicznych. Tak wynika z badania wskaźnika aktywności gospodarczej (WAG), które zaprezentowali przedstawiciele Forum Ekonomicznego w Karpaczu oraz Szkoły Głównej Handlowej.

WAG pokazuje z wyprzedzeniem aktywność polskiej gospodarki. Wskaźnik ten opracowano by ułatwić monitorowanie wyzwań o charakterze biznesowym, gospodarczym i społecznym. Ma on charakter cykliczny (na początku półroczny) i bazuje na przewidywaniach przedstawicieli przedsiębiorstw oraz sektora non-profit w odniesieniu do kilku zmiennych ekonomicznych. Największą wagę (40 proc. udziału w WAG) mają przychody firm (dla sektora non-profit chodzi o kształtowanie się wskaźnika PKB).

Drugim elementem są inwestycje przedsiębiorstw (30 proc. udziału w WAG), ale w przypadku sektora non-profit chodzi o wydatki konsumpcyjne. Trzecią zmienną jest zatrudnienie (poziom bezrobocia) o wadze 20 proc. udziału. Eksport, czyli ostatni czynnik stanowi 10 proc. udziału.

Dla pierwszego kwartału 2021 roku WAG z perspektywy biznesu określono na poziomie 0,13. Dla sektora non-profit wyniósł on -0,06. Organizator podał również łączną średnią ważoną o wartości 0,06. Wskaźnik WAG może przyjmować wartość w zakresie od -1 (zdecydowany spadek, przez 0 (brak zmian) do +1 (zdecydowany wzrost).

Jak wynika z badań zdecydowanie największa grupa ankietowanych (45 proc.) uważa, że gospodarka w Polsce wróci do stanu sprzed pandemii COVID-19 w przyszłym roku. Na 2023 rok wskazało z kolei 19 proc. respondentów, a 14 proc. jest zdania, że z efektami pandemii koronawirusa polska gospodarka upora się dopiero po 2023 roku.

Połowa respondentów z sektora biznesu sadzi, że w kolejnych 12 miesiącach większość zmiennych wskaźnika WAG pozostanie na stałym poziomie. Przedsiębiorstwa planują głównie zwiększenie przychodów oraz inwestycji. Z perspektywy sektora non-profit oczekiwania odnośnie PKB oraz bezrobocia wybijają się negatywnie.

Wśród kluczowych obszarów wyzwań dla Polski i świata (zdrowie, gospodarka, wyzwania dla: biznesu, samorządów i edukacji) w aż trzech z nich powtórzyła się potrzeba większej cyfryzacji i podnoszenia kompetencji w tym zakresie. Do wzrostu jej znaczenia z pewnością przyczyniła się pandemia COVID-19.

Jak zauważył Krzysztof Pawiński, prezes firmy Maspex branża spożywcza jako antycykliczna, w ubiegłorocznym kryzysie poradziła sobie lepiej od innych. Jego zdaniem pandemia COVID-19 spowodowała trwałe zmiany w komunikacji, które przyczynią się do wzrostu efektywności pracy. Tymczasowo zmieniły się natomiast preferencje konsumentów.

Rektor SGH Piotr Wachowiak ocenił stan wskaźnika WAG jako optymistyczny i rozsądny. Podkreślił przy tym, że dla sektorów, które mocniej dotknęły skutki pandemii COVID-19 należy przygotować ścieżkę wyjścia z kryzysu. Wachowiak wspomniał też o dużym skoku cyfryzacji w sektorze edukacyjnym.

Anna Rulkiewicz, prezeska Luxmed wskazywała na pogorszenie się stanu zdrowia publicznego spowodowane pandemią koronawirusa i niewydolnością samego systemu ochrony zdrowia. Z drugiej strony Rulkiewicz zaobserwowała przyspieszenie cyfryzacji i transformację sektora medycznego.

Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego stwierdził, w wynikach badania WAG widać większy optymizm wśród tych, którzy bezpośrednio zmagają się na co dzień z prowadzeniem biznesu. Jego zdaniem wskaźnik za drugi kwartał tego roku (po trzeciej fali pandemii) pokaże zupełnie inne wartości.

Krzysztof Pawiński wśród największych wyzwań na najbliższe 12 miesięcy wymienił powrót firmy Maspex do regularnej pracy w biurze, nastawienie na bezpośredni kontakt i pracę w zespołach. Według Anny Rulkiewicz wyzwanie związane z wychodzeniem z tzw. długu zdrowotnego, jaki spowodowała pandemia koronawirusa, może zająć nawet kilka lat.

Prezeska Luxmedu zaznaczyła, że powrót do normalności będzie się odbywać z personelem medycznym o dużym stopniu wypalenia zawodowego. Aby wspomóc system, należałoby, w jej opinii, samemu zadbać o profilaktykę. Niebagatelne znacznie będzie mieć również zdrowie psychiczne, o którym za sprawą pandemii COVID-19 mówi się obecnie więcej.

Główne wyzwanie z perspektywy Piotra Wachowiaka stanowi odbudowanie relacji międzyludzkich. Zdaniem rektora SGH okres do zakończenia roku szkolnego powinien być głównie poświęcony na integrację uczniów i nauczycieli. Drugim wyzwaniem jest natomiast wsparcie pracowników i dbanie o ich dobrostan psychiczny.

Zygmunt Berdychowski podsumował wyzwania na najbliższy rok z punktu widzenia branży organizacji wydarzeń. Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego zauważył, że pandemia zmieniła hierarchię wartości, w której na czoło wysuwa się bezpieczeństwo. W kwestii zatrudnienia podkreślił, że branże dotknięte pandemią będą konkurowały na rynku pracy o pracownika z tymi, które poradziły sobie w tym czasie relatywnie dobrze, co będzie dla nich dużym wyzwaniem.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Przeważa gospodarczy optymizm - prognozy Forum Ekonomicznego i SGH

Największe targi online dla branży spożywczej – już za nami!

Targi WorldFood Poland 2021 już za nami. Tegoroczna edycja była wyjątkowa – pierwszy raz w nowej wirtualnej formule. Informacje spływające do organizatorów dowodzą, że wydarzenie to okazało się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. W targach udział wzięło 160 wystawców z 22 krajów oraz 2 166 zalogowanych użytkowników reprezentujących głównie handel hurtowy i detaliczny, produkcję spożywczą oraz gastronomię!

Największe targi online dla branży spożywczej – już za nami!

Polscy przewoźnicy pod ścianą? Pakiet mobilności może zwiększyć ich koszty nawet o 100 proc.

Jeśli nie zmienią się polskie przepisy, to przewoźników czeka drastyczny wzrost kosztów. To kolejne skutki pakietu mobilności, które firmy odczują już na początku 2022 roku. Eksperci OCRK przeprowadzili symulację, z której wynika, że w zależności od typu wykonywanych przewozów będzie to od 20 do nawet 100 proc. - Jeśli teraz kierowca zarabia 7 tys. zł „na rękę”, a podstawa wynosi 3600 zł brutto i reszta jest dopełniona nieopodatkowanymi ryczałtami i dietami, to łączny koszt pracodawcy wynosi 8700 zł brutto. Przy założeniu, że poza granicami kraju wykonuje więcej przewozów podlegających przepisom pakietu mobilności, to od lutego 2022 roku ten koszt, gdy nie wprowadzimy zmian w dokumentacji wewnętrznej firm, może wzrosnąć nawet do 14 tys. zł brutto. Chyba, że do tego czasu uda się zmienić polskie przepisy. Jednak w każdym przypadku koszty przewoźników i tak wzrosną – podkreśla Kamil Wolański, kierownik działu ekspertów OCRK, Grupa INELO.

Polscy przewoźnicy pod ścianą? Pakiet mobilności może zwiększyć ich koszty nawet o 100 proc.

Wysłuchanie dla Umowy Partnerstwa

Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jak zainwestujemy te środki i z czego to wynika? Mówił o tym dziś wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podczas wysłuchania dla Umowy Partnerstwa.

Wysłuchanie dla Umowy Partnerstwa

VII MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW 20 – 22 kwietnia 2021 EDYCJA ONLINE

WorldFood Poland Virtual Expo to wyjątkowa platforma internetowa, która umożliwia spotkanie i współpracę osób związanych z branżą spożywczą, handlem hurtowym i detalicznym oraz sektorem HoReCa. To niezwykle produktywne, wydajne i łatwe w użyciu narzędzie, które pozwala na spotkania z potencjalnymi partnerami, sprzedaż produktów i usług, pozyskiwanie nowych dostawców i rozwiązań lub poznanie nowych możliwości i inicjatyw, omówienie problemów i uzyskanie odpowiedzi od ekspertów branżowych podczas wielu spotkań, dyskusji i konferencji – wszystko w zaledwie 3 dni!

WorldFood Poland Virtual Expo to dostęp do tysięcy przedstawicieli branży, których możesz zaprosić na spotkanie, podzielić się swoimi pomysłami i usłyszeć od nich, jak oni widzą współpracę z Tobą. Nawiązywanie kontaktów biznesowych odbywa się w ramach wybranych spotkań indywidualnych, umawianych po akceptacji obu stron. Platforma umożliwia łączenie się online zarówno z nowymi, jak i już istniejącymi klientami i partnerami biznesowymi, w przyjaznym i otwartym środowisku.

Kto bierze udział?

Wszyscy! Tysiące Twoich obecnych i potencjalnych klientów, partnerów, współpracowników i innych osób związanych z branżą spożywczą, będzie na WorldFood Poland Virtual Expo i Ty też powinieneś!

 • Producenci, dystrybutorzy i dostawcy
 • Detaliści i hurtownicy
 • Startupy technologiczne
 • Dostawcy rozwiązań i firmy technologiczne
 • Inwestorzy i Mentorzy
 • Media, agencje, firmy konsultingowe i analityczne
 • Eksperci i specjaliści branżowi

Korzyści z dołączenia do WorldFood Poland Virtual Expo

WorldFood Poland Virtual Expo daje możliwość spotkania całej społeczności związanej z branżą spożywczą w jednym miejscu i czasie. To idealna przestrzeń do współpracy, nauki i poszukiwania nowych możliwości. To nie jest kolejna wirtualna konferencja czy seminarium. To platforma on-line, która koncentruje się na wszystkich interakcjach, które byłyby możliwe podczas targów WorldFood Poland.

 • Spotkaj się ze swoimi klientami, dostawcami i partnerami
 • Poznaj nowych potencjalnych partnerów, sprzedawaj swoje produkty i usługi
 • Rozwijaj swoją firmę i pozyskuj nowych dostawców, rozwiązania i możliwości
 • Zaprezentuj nowe produkty, ogłaszaj i udostępniaj informację o nich
 • Spotkaj się z mediami branżowymi i analitykami sektorowymi
 • Znajdź mentora lub zostań mentorem
 • Uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów branżowych
 • Omów pilne kwestie w ramach dyskusji grupowych
 • Dowiedz się o nowych inicjatywach w branży
 • Dotrzyj do inwestorów lub potencjalnych nabywców
 • Dotrzyj do start-upów pozyskujących kapitał i zainwestuj

Jak wziąć udział w WorldFood Poland Virtual Expo?

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem lub chcesz zostać partnerem WorldFood Poland Virtual Expo, skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
VII MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW 20 – 22 kwietnia 2021 EDYCJA ONLINE

Liczymy na Twój głos. Wysłuchania dla Krajowego Planu Odbudowy

22 marca rozpoczynamy pięciodniowe wysłuchania dla Krajowego Planu Odbudowy. Chcemy poznać Państwa opinie na temat głównych obszarów wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) oraz ogólnych postulatów, wniosków i opinii dotyczących pieniędzy unijnych. Zapraszamy przedstawicieli samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych.

Liczymy na Twój głos. Wysłuchania dla Krajowego Planu Odbudowy

UE i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo.

UE i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy

Nowa Karta Lipska i Agenda Terytorialna UE 2030 przyjęte przez ministrów krajów wspólnoty europejskiej

Polityka miejska i spójność terytorialna były tematami dwóch nieformalnych spotkań ministrów z krajów członkowskich Unii Europejskiej, które odbyły się 30 listopada i 1 grudnia. Podczas pierwszego z nich przyjęto Nową Kartę Lipską, podczas drugiego – Agendę Terytorialną UE 2030. W obu wydarzeniach uczestniczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Nowa Karta Lipska i Agenda Terytorialna UE 2030 przyjęte przez ministrów krajów wspólnoty europejskiej

Dziś wchodzą w życie przepisy Tarczy Antykryzysowej 6.0 w zakresie świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS

Dodatkowe świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe z Tarczy Antykryzysowej 6.0 za miesiąc listopad może być przyznane jednorazowo dla określonych kodów PKD, w tym:

59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z - działalność fotograficzna,

85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

91.02.Z - działalność muzeów.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenie o spadku przychodów. Wniosek można złożyć od 30 grudnia 2020 r. 

Trzykrotne świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Dodatkowe postojowe dla samozatrudnionych dotyczy tylko określonych w Tarczy 6.0 kodów PKD, m.in.:

 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

Warunkiem uzyskania dodatkowego postojowego jest wcześniejsze skorzystanie ze świadczenia postojowego - uzyskanie co najmniej jednego świadczenia.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla umów zlecenia

Dodatkowe postojowe może być jednorazowo wypłacone również osobom zatrudnionym na umowie zlecenie, agencyjnej lub umowy o świadczenie usług. Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje z tytułu:

1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:

a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,

b) przez przewodników muzeów

Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług albo umowę o dzieło. Wniosek (RSP-CD6) można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. Wniosek można złożyć od 15 stycznia 2021 r. 

Zwolnienie ze składek ZUS

Od dziś przedsiębiorstwa z wybranych branż mogą ubiegać się o zwolnienie (w przypadku opłacenia – o zwrot) składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od lipca do września oraz za listopad 2020 roku.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż:

 • do dnia 15 stycznia 2021 r. – w przypadku składek za okres lipiec-wrzesień 2020
 • do dnia 31 stycznia 2021 r. – w przypadku składek należnych za listopad 2020

Informacja ZUS o Tarczy Antykryzysowej 6.0 

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dziennikustaw.gov.pl)

Dziś wchodzą w życie przepisy Tarczy Antykryzysowej 6.0 w zakresie świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS

Kąśliwe, ostre pióro spotkało się z ogromnym zainteresowaniem czytelników, bo ludzie potrzebują bezkompromisowych gazet redagowanych przez niepokornych dziennikarzy. Informator Mazowsza, którego Wydawcą jest firma GR, nie zostawiało suchej nitki na tych, którzy szkodzili lokalnej społeczności. Mocne środki wyrazu i jednoznaczne tezy, szybko stały się znakiem rozpoznawczym gazety.
Naszym hasłem reklamowym jest : „My postaramy się dowieść prawdy”.