– Wiedza o Unii Europejskiej i członkostwie Polski w UE, a także zmagania sportowe młodzieżowych drużyn pożarniczych, to znakomity sposób na połączenie edukacji z czynnym wypoczynkiem i dobrą zabawą. Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowy Drużyn Pożarniczych w Bielsku Białej stanowi doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy z zakresu funduszy unijnych oraz współpracy państw członkowskich w ramach UE – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda otwierając wydarzenie.

Minister Grzegorz Puda z laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowy Drużyn Pożarniczych w Bielsku Białej
Strażak to wzór, to człowiek godny zaufania. To ktoś, kogo postawa obywatelska jest godna szacunku, kogo podziwia się za bohaterstwo i odwagę. Misja strażaków jest szczególna. Narażając własne zdrowie, a czasem nawet życie, spieszą bliźnim z pomocą

– dodał minister Grzegorz Puda.

Podczas tegorocznych zmagań sportowych nowością była konkurencja edukacyjna. Młodzież wysłuchała lekcji o Funduszach Europejskich i wzięła udział w konkursie literackim o Unii Europejskiej.

Tym razem postanowiliśmy połączyć zawody sportowe z upowszechnianiem wiedzy o Unii Europejskiej. Chcemy, aby młodzi ludzie dowiedzieli się więcej o obecności i roli Polski w jej strukturach. Młodzież powinna znać zasady funkcjonowania instytucji unijnych. Powinna wiedzieć, co UE może im zaoferować, a także w jaki sposób Fundusze Europejskie wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju

– powiedział szef MFiPR.

Olimpiadzie towarzyszą dodatkowe atrakcje dla adeptów pożarnictwa – pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego, strefa zabaw oraz wizyta na poligonie strażackim, gdzie odbyły się widowiskowe pokazy.

Ważne jest propagowanie wiedzy o funduszach unijnych. Dlatego podczas dzisiejszego wydarzenia członkowie OSP, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych z regionu śląskiego uczestniczyli w prelekcji poświęconej funduszom UE

– podkreślił Grzegorz Puda.

Fundusze unijne dla Śląska
Polska jest liderem inwestowania i wdrażania funduszy europejskich wśród wszystkich 27. państw członkowskich. Potwierdzają to regularne audyty przeprowadzane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Przyczyniły się do tego również jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, które od lat konsekwentnie i skutecznie ubiegają się o dofinansowanie swoich projektów z środków pochodzących z budżetu UE. Przyznane pieniądze wykorzystują na realizację różnych, nierzadko innowacyjnych projektów, które przyczyniają się do modernizacji i rozwoju społeczno-gospodarczego samorządów oraz poprawy codziennego życia społeczności lokalnych

– powiedział minister Grzegorz Puda, otwierając spotkanie dla samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 Śląsk otrzyma z unijnego budżetu na politykę spójności rekordowe 5 mld euro, czyli ponad 23 mld zł; najwięcej spośród wszystkich województw w Polsce

– podkreślił szef MFiPR.

Dzięki efektywnej współpracy władz samorządowych i rządu premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącej realizacji polityki rozwoju w polskich regionach, 27 czerwca 2022 r. podpisano Kontrakt Programowy dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Ta umowa stanowi podstawę do negocjacji z Komisją Europejską programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027”.

Kontrakt Programowy dla Województwa Śląskiego zawiera wykaz 41 przedsięwzięć priorytetowych – kluczowych dla rozwoju tego regionu i całego państwa – które zostaną dofinansowane z funduszy europejskich. Pozwoli to na zrealizowanie wielu istotnych dla przyszłego rozwoju województwa śląskiego projektów z obszaru infrastruktury, turystyki i ochrony środowiska.

Jedną z takich kluczowych dla Śląska inwestycji, która zostanie dofinansowana z Funduszy Europejskich, jest zagospodarowanie rejonu Jeziora Żywieckiego i Międzybrodzkiego. Projekt przyczyni się do zwiększenia popularności i atrakcyjności turystycznej Żywiecczyzny oraz do infrastrukturalnego rozwoju całego regionu w najbliższej dekadzie. Projekt zakłada m. in. zwiększenie możliwości retencyjne oraz przeciwdziałania powodziom, budowę trzech przystani dla jachtów i żaglówek, a także utworzenie ok. 40-50 km pętli rowerowej wokół Jeziora Żywieckiego, która będzie stanowić centrum sieci tras rowerowych w tym rejonie. Z jego efektów skorzystają nie tylko mieszkańcy województwa śląskiego, ale także turyści z pozostałych części kraju oraz z zagranicy.

Umowa Partnerstwa szansą na rozwój województwa śląskiego
Polski rząd wynegocjował największy – spośród wszystkich państw członkowskich UE – budżet na realizację polityki spójności na lata 2021-2027, który będzie można wykorzystać do 2029 r. Łączna kwota, którą w oparciu o Umowę Partnerstwa będziemy mogli przeznaczyć na realizację projektów w całej Polsce, wynosi 76 mld euro. To przekłada się na blisko 350 mld zł.

Eksperci z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przybliżyli zasady pozyskiwania Funduszy Europejskich oraz możliwości wsparcia systemu ratownictwa. Podczas spotkania z samorządowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych przedstawili również założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i konkurencyjności jako kluczowych czynników rozwoju polskiej gospodarki i województwa śląskiego.

W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 reprezentanci samorządów i NGO’s, także z województwa śląskiego, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów i inwestycji również z programów krajowych takich jak:

Program Fundusze Europejskie dla Infrastruktury, Klimatu i Środowiska, w tym w zakresie ratownictwa;
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego;
Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki;
Program Fundusze Interreg.
Na zakończenie szef resortu funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda wręczył puchary i dyplomy zwycięzcom 2. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Bielsku-Białej.