Urząd Dzielnicy Ursynów ogłosił postępowanie o zamówienie publiczne na budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego „Ursynów” wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Belgradzkiej w Warszawie. Dzielnica oprócz 9 mln złotych z własnego budżetu otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 mln z programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne”. Ukończenie budowy zaplanowano na IV kwartał 2023 roku.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28 stycznia 2022 roku (piątek), o godz. 10.30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, o godz. 11.00.

Szczegółowe informacje o prowadzonym postępowaniu dostępne są na stronie: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/49883/details

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

W obiekcie, o powierzchni ponad 1500 m², będzie prowadzone całodobowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Obiekt, zgodnie z założeniami programu umożliwi stworzenie warunków niezależnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Cała społeczność osób z niepełnosprawnościami, ich rodziny, a także samorządowcy czekają na rozpoczęcie działalności centrum przy ul. Belgradzkiej. To będzie piękny i funkcjonalny budynek – mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.

Budynek złożony z dwóch części

Część całodobową stanowi budynek dwukondygnacyjny, z dwoma klatkami schodowymi i windą, bezpośrednio połączony z częścią dzienną. To w sumie 12 pokojów jednoosobowych i 4 pokoje dwuosobowe z zapleczem sanitarnym (po 8 pokojów na kondygnację). Na każdej kondygnacji znajdą się strefy spokoju/relaksu dla uczestników, dodatkowe miejsce spotkań, pokoje pracowników opieki nocnej (z łazienkami), pomieszczenia pomocnicze i porządkowe. W części dziennej znajdują się 2 pokoje dzienne, sala wielofunkcyjna, sala do ćwiczeń, sala zajęć, gabinet lekarski, kuchnia, jadalnia, pom. socjalne, administracja, hol, szatnie. Teren COM będzie ogrodzony i oświetlony. Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przewidziane jest w formie ogrodu.

Inwestycja została dofinansowana w kwocie 3 058 014,00 zł z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.