Umowa na budowę biblioteki dla Choszczówki – podpisana

20 stycznia podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę biblioteki przy ul. Kłosowej. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm z liderem – spółką „Firma Budowlana Ekoinbud” z Gdańska, które zrealizuje zadanie do 16 listopada br. za 8,3 mln zł. Inwestycja zyskała dofinansowanie w wysokości 3,6 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Do nowego obiektu przeniesiemy księgozbiór z biblioteki przy ul. Raciborskiej, którą musieliśmy zamknąć z powodu złego stanu technicznego budynku.

 – Warszawska sieć biblioteczna to 18 bibliotek dzielnicowych, ponad 200 placówek, około pięciu milionów woluminów. Stołeczne biblioteki to ważne na mapie Warszawy instytucje kultury, dlatego bardzo się cieszę, że na Białołęce powstanie nowy budynek, który odpowie na potrzeby mieszkańców. Zależy nam, by każda dzielnica miała równy dostęp do wolnej, bezpłatnej kultury. Białołęka zasługuje na najlepsze i dostępne instytucje kultury – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy.

– To kolejna inwestycja na Białołęce. Bardzo się cieszę, że rozwój dzielnicy ani na chwilę się nie zatrzymuje i dotyczy wszystkich obszarów – od infrastruktury komunikacyjnej, poprzez budowę nowych placówek oświatowych, sportowych, po tworzenie instytucji kultury. Nowa biblioteka dla dzielnicy, w której każdego roku przybywa 5 tysięcy nowych mieszkańców, to otwarcie drzwi do literatury, kultury i sąsiedzkiej integracji dla tworzącej się społeczności – mówi Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy. 

– Nowa biblioteka dla Choszczówki jest bardzo potrzebna, świadczą o tym choćby dane, dotyczące wypożyczalni przy ul. Raciborskiej 20. Tylko w ostatnim roku przed zamknięciem odwiedziło ją prawie 16 tys. czytelników, którzy wypożyczyli 47 tys. pozycji. Niestety, z powodu trudnych warunków lokalowych placówka nie mogła prowadzić tak potrzebnej dziś mieszkańcom działalności edukacyjno-kulturalnej. Pozostałe białołęckie biblioteki w 2022 roku zorganizowały dla swoich użytkowników 1400 różnorodnych zajęć, warsztatów i spotkań, w których uczestniczyło ok. 14,5 tys. osób. Mamy nadzieję, że już pod koniec tego roku mieszkańcy Choszczówki także będą mieli taką możliwość – mówi Anna Majchrzak, zastępca burmistrza Białołęki.

Jaka będzie przyszła biblioteka 

Na nasze zlecenie powstał już Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) z koncepcją architektoniczną i wizualizacją, dlatego wiemy, jak przyszły obiekt będzie wyglądał. Budynek biblioteki powstanie w technologii modułowej z prefabrykowanego szkieletu drewnianego. Powierzchnia całkowita budynku wyniesie ok. 670 m2. Zaplanowano dwie kondygnacje. Na parterze znajdzie się m.in. wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia czasopism, mediateka, szatnia oraz sala wielofunkcyjna z zapleczem. Piętro to strefa młodszych mieszkańców dzielnicy. Tu zostanie zlokalizowana  wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz sala multimedialna. Działka, przy ul. Kłosowej (obok poczty), na której planujemy inwestycję, ma powierzchnię ok. 1,5 tys. m2.

Jak będzie można wykorzystywać nowy obiekt

W nowej bibliotece można będzie nie tylko wypożyczyć książki, czy multimedia, ale też zorganizować aktywności kulturalne, zajęcia biblioteczne, spotkania z autorami, dyskusje, spotkania klubów czytelników a także zajęcia dodatkowe np. plastyczne, teatralne itp.

Poza działalnością związaną z podstawową funkcją obiektu, będzie też  możliwość udostępniania części budynku – sali wielofunkcyjnej i sali multimedialnej np. jako sali konferencyjnej, miejsca imprez okolicznościowych itp.

Przestrzeń obiektu będzie stwarzać także warunki do nauki lub pracy zdalnej (jako alternatywy dla pracy z domu) oraz integracji społeczności. W związku z tym przewidziano miejsca do siedzenia zarówno przy biurkach, zlokalizowane w czytelni i sali wielofunkcyjnej, jak i mniej formalne np. do gry w gry planszowe lub spotkań w holu wejściowym.

Jakie będzie otoczenie budynku

Budynek ma wizualnie i funkcjonalnie łączyć wnętrze z częścią zewnętrzną, szczególnie z terenem zielonym po południowo-wschodniej i południowo-zachodniej stronie biblioteki. Na elewacji południowo-zachodniej, z pomieszczenia czytelni dorosłych oraz z holu wejściowego zaplanowano bezpośrednie wyjścia na zewnątrz w formie przeszklonych dwuskrzydłowych drzwi. Przy południowo-wschodniej elewacji budynku będzie taras i pas terenu, pozwalający na wystawienie stolików, krzeseł, leżaków i użytkowanie tej przestrzeni jako zewnętrznej czytelni i przedłużenia przestrzeni holu. W ogrodzie biblioteki będzie też można zorganizować kino letnie, czy spotkania z autorami. Parking zaplanowano z przodu budynku.

Dlaczego musieliśmy zamknąć bibliotekę przy Raciborskiej

Budynek przy ul. Raciborskiej 20, w którym znajdowała się wypożyczalnia, powstał w latach 50-tych i nie spełniał standardów obiektu użyteczności publicznej. Nie był wyposażony w instalację centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną, a czytelnicy i pracownicy musieli korzystać z toalety znajdującej się na zewnątrz budynku. Dodatkowo stan techniczny obiektu był zły. Nieruchomość nie była jednak własnością samorządu, tylko prywatnych właścicieli. Z tego powodu nie było możliwości wykonania remontu generalnego budynku ze środków publicznych. Pogarszający się stan techniczny budynku sprawił, że 22 grudnia 2022 roku musieliśmy zamknąć placówkę.