Konferencja nt. orzeczenia TK – Senat RP, 17 lutego 2020 r.

Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje, że 17 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 217 odbędzie się konferencja nt. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r.  dotyczącego odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Trybunał Konstytucyjny większością głosów orzekł, że art. 59 w zakresie, w jakim każe samorządom pokrywać straty szpitali, jest niekonstytucyjny. Rząd ma 18 miesięcy na naprawienie niekonstytucyjnych przepisów.

Konferencję poprzedzi briefing prasowy, który odbędzie się o godz. 8:45 w holu Senatu na I piętrze. Wezmą w nim udział: senator Zygmunt Frankiewicz, senator Beata Małecka-Libera, marszałek województwa mazowieckiego  Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz prezydent Grudziądza Michał Glamowski.

Program konferencji

9.00 – 9.15          otwarcie konferencji  Marszałek Senatu, Prof. Tomasz Grodzki;

9.15 – 9.30          wystąpienia wprowadzające senatora Zygmunta Frankiewicza, przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz senator Beaty Małeckiej – Libery, przewodniczącej Komisji Zdrowia

9.30 – 10.00       Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik – “Geneza i konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r.

10.00 – 10.30     Profesor Jacek Barcik (UŚ) – „Prawne konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. z uwzględnieniem możliwych skutków ekonomicznych i społecznych”

10.30  – 11.00    przerwa

11.00 – 11.30     Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski – „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. i jego konsekwencje dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Studium przypadku”

11.30 – 11.45     Mec. Bernadeta Skóbel – „Zmiana sytuacji finansowej szpitali powiatowych w ostatnich latach”

11.45 – 13.00     Dyskusja

13.00 – 13.15     Podsumowanie konferencji – senator Zygmunt Frankiewicz

Zapraszamy

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *