Konferencja prasowa Jego Ekscelencji Pana Mahmouda Khalify Ambasadora Państwa Palestyny w Polsce 04.02.2020

W Ambasadzie Państwa Palestyny w Warszawie odbyła się konferencja prasowa JE P. Mahmouda Khalify, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Państwa Palestyny. Konferencja dotyczyła ogłoszenia tzw. ‘Planu stulecia’ przez administrację Prezydenta D. Trumpa.

Oświadczenie JE Mahmouda Khalify, Ambasadora Państwa Palestyny w RP

04/02/2020

Tzw. Plan Trumpa został ogłoszony przez Prezydenta D. Trumpa bez porozumienia z Palestyna, a dyskutowany jedynie z Premierem B. Netanyahu, dlatego strona palestyńska bezdyskusyjnie odrzuca jego zapisy.

Plan ten jest nie do zaakceptowania pod wieloma względami, m.in. nie jest oparty na rozwiązaniu dwupaństwowym, stoi w sprzeczności z rezolucjami międzynarodowymi i porozumieniami dwustronnymi. Strona palestyńska nie akceptuje roli administracji Prezydenta Trumpa, ani roli Stanów Zjednoczonych jako mediatora, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego liczne decyzje, pomyślne dla Premiera Netanyahu, nie uwzględniające rzeczywistości w terenie ani postulatów strony palestyńskiej. W innych kwestiach proponuje rozwiązania, które są nie do przyjęcia przez Palestyńczyków, państwa arabskie oraz społeczność międzynarodowa, jak np. aneksja części Zachodniego Brzegu i całkowita utrata integralności terytorialnej.

Strona palestyńska nigdy nie odrzuciła propozycji wiarygodnych negocjacji, dlatego apelujemy do społeczności międzynarodowej, zwłaszcza ONZ i Unii Europejskiej, w tym Polski, o zwiększenie wysiłków w celu wznowienia konstruktywnych rozmów, które miałyby na celu rozwiązanie konfliktu i zapewnienie bezpieczeństwa obu narodom.

OD REDAKCJI IMAZOWSZA:

Pragniemy też przypomnieć słowa Stolicy Apostolskiej z 2012 roku: … ” Stolica Apostolska przyjmuje z uznaniem wczorajszą decyzję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych o podwyższeniu statusu Palestyny do poziomu nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ.

Jednocześnie opowiada się za przyznaniem Palestynie pełni praw suwerennego państwa, specjalnego statusu Jerozolimie jako miasta świętego oraz zagwarantowaniem wolności religijnej i swobody sumienia.  Stwierdzenia te znajdujemy w specjalnym oświadczeniu Stolicy Apostolskiej, opublikowane przez watykańską Sala Stampa.

Dokument cytuje słowa Benedykta XVI wypowiedziane 15 maja 2009 r. na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie: “Nigdy więcej rozlewu krwi! Nigdy więcej walk! Nigdy więcej terroryzmu! Nigdy więcej wojny! Przerwijmy natomiast to błędne koło przemocy. Niech zapanuje tu trwały pokój, oparty na sprawiedliwości i dojdzie do prawdziwego pojednania i uzdrowienia. Niech zostanie powszechnie uznane, że państwo Izrael ma prawo do istnienia, do tego, by cieszyć się pokojem i bezpieczeństwem w granicach uzgodnionych na płaszczyźnie międzynarodowej. Podobnie niech zostanie uznane prawo narodu palestyńskiego do suwerennej i niezależnej ojczyzny, do życia w godności i do swobodnego podróżowania. Niech rozwiązanie przewidujące istnienie dwóch państw stanie się rzeczywistością, a nie pozostaje jedynie marzeniem”.

Redakcja Informatora Mazowsza pragnie podziękować Panu Ambasadorowi za możliwość udziału w konferencji i żywimy nadzieję, że konflikt znajdzie wkrótce swój kres w pokojowym rozwiązaniu. Palestyńczycy tak, jak każdy naród mają prawo do wolności. Do życia w pokoju. Do samostanowienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *