W stolicy zaczął obowiązywać czwarty standard zarządzania zielenią. Tym razem miejskie jednostki będą stosować się do wytycznych związanych z pielęgnacją i cięciem drzew.

– Zieleń w mieście to nasz priorytet. W tej kadencji posadziliśmy w stolicy ponad 630 tys. drzew. Ale na tym nasza praca się nie kończy. Aby drzewa mogły dobrze się rozwijać, trzeba zapewnić im odpowiednie warunki. Temu właśnie służą opracowane przez miasto standardy zarządzania zielenią w Warszawie. To kolejny krok, by chronić stołeczną roślinność – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Standard pielęgnacji i cięcia drzew w m.st. Warszawie został przyjęty zarządzeniem prezydenta w lutym tego roku. Dokument zawiera rozwiązania służące ochronie drzew oraz poprawie bezpieczeństwa w ich bezpośrednim sąsiedztwie. To, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla danego drzewa, zależy w dużej mierze od jego cech, stanu zdrowotnego i specyfiki terenu, na którym rośnie. Podpowiedzi w tym zakresie daje właśnie nowy standard.

Dokument będzie dodatkowym ułatwieniem dla miejskich jednostek, zajmujących się zielenią. Ze standardu dowiedzą się m.in. w jaki sposób podlewać młode, a w jaki starsze drzewo i jaką odległość od pnia wtedy zachować; kiedy usuwać całe gałęzie drzewa, a kiedy ograniczyć się tylko do ich przycinania; czy warto zostawiać pod drzewem martwe, oderwane konary; do jakich nasadzeń wybierać gatunki odporne na zasolenie czy jak usuwać jemiołę.

Obecnie do stosowania nowego standardu zobowiązany jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, a od stycznia 2025 r. będą to także pozostałe miejskie jednostki. Dokument nie będzie obowiązywał Lasów Miejskich – Warszawa.

Zarządzanie zielenią w mieście

Wszystkie drzewa w mieście wymagają ochrony. Z myślą o tym Warszawa opracowuje kolejne standardy zarządzania zielenią. Poza przyjętym ostatnio dokumentem, w stolicy obowiązują już trzy inne standardy z wytycznymi dla miejskich jednostek zajmujących się roślinnością. Jednolite i klarowne zasady pomagają lepiej dbać o zieleń w stolicy.

Więcej o działaniach Warszawy na rzecz zieleni, środowiska i ekologii: um.warszawa.pl/100-projektow